Podatki

KURS ONLINE: CIT dla zaawansowanych. 12 godzin (4 dni po 3 godziny)

od 13 IX do 2 XI 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
1800 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Część 1: 13 września, godziny od 12:00 do 15:00

1. Przychód podatkowy

 • definicja przychodu
 • przychody rozpoznawane memoriałowo vs. kasowo
 • moment rozpoznania przychodu ? praktyczne przykłady
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych
 • korekta przychodów ? moment ujęcia
 • zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania

Część 2: 10 października, godziny od 12:00 do 15:00

1. Koszty uzyskania przychodów

 • definicja kosztu uzyskania przychodu
 • dokumentowanie wydatków jako warunek rozpoznania kosztu
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie ? definicja, przykłady
 • moment ujęcia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
 • rozliczenie kosztów w czasie
 • koszty pracownicze ? moment ujęcia
 • wyłączenie z kosztów niektórych wydatków opłaconych gotówką
 • wyłączenie z kosztów w przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy podatników
 • wyłączenie z kosztów w przypadku pominięcia obowiązku zapłaty z zastosowaniem MPP
 • kary umowne i odszkodowania ? kiedy mogą być kosztem?
 • inne wyłączenia z KUP
 • korekta kosztów ? moment ujęcia

Część 3: 20 października, godziny od 12:00 do 15:00

1. Koszty reprezentacji i reklamy

 • pojęcie reprezentacji i reklamy na gruncie ustawy o CIT
 • przykłady świadczeń promocyjnych oraz reklamowych i ich rozliczenie na gruncie kosztowym
 • przykłady reprezentacji wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów

2. Podatek od przychodów z budynków

 • zakres przedmiotowy ? które budynki podlegają opodatkowaniu
 • zasady kalkulowania podstawy opodatkowania
 • kwota wolna od podatku
 • stawka podatku od przychodów z budynków
 • zwolnienia

Część 4: 2 listopada, godziny od 12:00 do 15:00

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • definicja środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej
 • inwestycje w obcych środkach trwałych
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
 • metody amortyzacji oraz stawki amortyzacyjne
 • ulepszenie środka trwałego a remont ? różnice i przykłady praktyczne
 • możliwość jednorazowej amortyzacji ? kiedy i dla kogo jest dostępna?
 • dotacje a wartość początkowa

2. Podatek u źródła

 • zasady działania podatku u źródła i obowiązek jego poboru przez polskiego płatnika
 • katalog należności podlegających opodatkowaniu u źródła w Polsce
 • stosowanie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 • zasady poboru podatku u źródła
 • certyfikat rezydencji ? pojęcie, zasady stosowania, problemy praktyczne
 • obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne
 • należyta staranność w podatku u źródła ? na czym polega i jak jej dochować
11:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:00 - 15:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1800 + 23% VAT
koszt udziału

550 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS ONLINE: CIT dla zaawansowanych. 12 godzin (4 dni po 3 godziny)

od 13 IX do 2 XI 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Część 1: 13 września, godziny od 12:00 do 15:00

1. Przychód podatkowy

 • definicja przychodu
 • przychody rozpoznawane memoriałowo vs. kasowo
 • moment rozpoznania przychodu ? praktyczne przykłady
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych
 • korekta przychodów ? moment ujęcia
 • zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania

Część 2: 10 października, godziny od 12:00 do 15:00

1. Koszty uzyskania przychodów

 • definicja kosztu uzyskania przychodu
 • dokumentowanie wydatków jako warunek rozpoznania kosztu
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie ? definicja, przykłady
 • moment ujęcia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
 • rozliczenie kosztów w czasie
 • koszty pracownicze ? moment ujęcia
 • wyłączenie z kosztów niektórych wydatków opłaconych gotówką
 • wyłączenie z kosztów w przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy podatników
 • wyłączenie z kosztów w przypadku pominięcia obowiązku zapłaty z zastosowaniem MPP
 • kary umowne i odszkodowania ? kiedy mogą być kosztem?
 • inne wyłączenia z KUP
 • korekta kosztów ? moment ujęcia

Część 3: 20 października, godziny od 12:00 do 15:00

1. Koszty reprezentacji i reklamy

 • pojęcie reprezentacji i reklamy na gruncie ustawy o CIT
 • przykłady świadczeń promocyjnych oraz reklamowych i ich rozliczenie na gruncie kosztowym
 • przykłady reprezentacji wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów

2. Podatek od przychodów z budynków

 • zakres przedmiotowy ? które budynki podlegają opodatkowaniu
 • zasady kalkulowania podstawy opodatkowania
 • kwota wolna od podatku
 • stawka podatku od przychodów z budynków
 • zwolnienia

Część 4: 2 listopada, godziny od 12:00 do 15:00

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • definicja środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej
 • inwestycje w obcych środkach trwałych
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
 • metody amortyzacji oraz stawki amortyzacyjne
 • ulepszenie środka trwałego a remont ? różnice i przykłady praktyczne
 • możliwość jednorazowej amortyzacji ? kiedy i dla kogo jest dostępna?
 • dotacje a wartość początkowa

2. Podatek u źródła

 • zasady działania podatku u źródła i obowiązek jego poboru przez polskiego płatnika
 • katalog należności podlegających opodatkowaniu u źródła w Polsce
 • stosowanie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 • zasady poboru podatku u źródła
 • certyfikat rezydencji ? pojęcie, zasady stosowania, problemy praktyczne
 • obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne
 • należyta staranność w podatku u źródła ? na czym polega i jak jej dochować

HARMONOGRAM

11:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

1800 + 23% VAT
koszt udziału

550 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: