Podatki

KURS ONLINE: VAT dla zaawansowanych. 12 godzin (4 dni po 3 godziny)

od 13 IX do 2 XI 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
1800 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Część 1: 13 września, godziny 8:00- 11:00

1. Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług

 • Zasady opodatkowania
 • Przykłady praktyczne

2. Obowiązek podatkowy

 • Ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego
 • Moment dokonania dostawy towarów ? znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms
 • Moment wykonania usługi ? czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) ? usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.

3. Zaliczki w VAT

 • Opodatkowanie zaliczki ? moment powstania obowiązku podatkowego
 • Zaliczka w eksporcie oraz WDT/WNT
 • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
 • ,Zerowa' faktura końcowa
 • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu ? czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?

Część 2: 10 października, godziny 8:00- 11:00

1. Podstawa opodatkowania i jej korekta

 • Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania (np. transport, opakowanie, obciążenie kosztami noclegu)
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy ? aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach obowiązujących od 2021 r.
 • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
 • Anulowanie faktury

2. Odliczenie podatku naliczonego

 • Zakaz odliczenia podatku naliczonego ? kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?
 • Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego ? objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych

Część 3: 20 października, godziny 8:00- 11:00

1. Transakcje łańcuchowe

 • Definicja transakcji łańcuchowej
 • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)
 • Zasady przypisania transportu w dostawie łańcuchowej skutkującej wywozem poza terytorium UE
 • Dostawa łańcuchowa z importem towarów na terytorium UE oraz dokonana w całości poza terytorium UE ? zasady opodatkowania VAT
 • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) ? warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

2. Dostawa z montażem

 • Zasady opodatkowania i wykazania w JPK dostawy z montażem (sprzedaż i zakup)
 • Moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczenie zaliczek
 • Dostawa z montażem a informacja podsumowująca

Część 4: 2 listopada, godziny 8:00- 11:00

1. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej
 • Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna)
 • Sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej
 • Dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022 r. i obowiązek jej stosowania od 2024 r.
 • Krajowy System e-Faktur
 • Korekta faktur ustrukturyzowanych

2. Kasy fiskalne

 • Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
 • Katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
 • Korekty sprzedaży rejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej
 • Faktury uproszczone
07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 11:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1800 + 23% VAT
koszt udziału

550 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS ONLINE: VAT dla zaawansowanych. 12 godzin (4 dni po 3 godziny)

od 13 IX do 2 XI 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Część 1: 13 września, godziny 8:00- 11:00

1. Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług

 • Zasady opodatkowania
 • Przykłady praktyczne

2. Obowiązek podatkowy

 • Ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego
 • Moment dokonania dostawy towarów ? znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms
 • Moment wykonania usługi ? czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) ? usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.

3. Zaliczki w VAT

 • Opodatkowanie zaliczki ? moment powstania obowiązku podatkowego
 • Zaliczka w eksporcie oraz WDT/WNT
 • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
 • ,Zerowa' faktura końcowa
 • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu ? czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?

Część 2: 10 października, godziny 8:00- 11:00

1. Podstawa opodatkowania i jej korekta

 • Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania (np. transport, opakowanie, obciążenie kosztami noclegu)
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy ? aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach obowiązujących od 2021 r.
 • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
 • Anulowanie faktury

2. Odliczenie podatku naliczonego

 • Zakaz odliczenia podatku naliczonego ? kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?
 • Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego ? objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych

Część 3: 20 października, godziny 8:00- 11:00

1. Transakcje łańcuchowe

 • Definicja transakcji łańcuchowej
 • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)
 • Zasady przypisania transportu w dostawie łańcuchowej skutkującej wywozem poza terytorium UE
 • Dostawa łańcuchowa z importem towarów na terytorium UE oraz dokonana w całości poza terytorium UE ? zasady opodatkowania VAT
 • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) ? warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

2. Dostawa z montażem

 • Zasady opodatkowania i wykazania w JPK dostawy z montażem (sprzedaż i zakup)
 • Moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczenie zaliczek
 • Dostawa z montażem a informacja podsumowująca

Część 4: 2 listopada, godziny 8:00- 11:00

1. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej
 • Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna)
 • Sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej
 • Dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022 r. i obowiązek jej stosowania od 2024 r.
 • Krajowy System e-Faktur
 • Korekta faktur ustrukturyzowanych

2. Kasy fiskalne

 • Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
 • Katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
 • Korekty sprzedaży rejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej
 • Faktury uproszczone

HARMONOGRAM

07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 11:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

1800 + 23% VAT
koszt udziału

550 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: