Podatki

KURS ONLINE: Podatek u źródła - aktualne problemy, orzecznictwo, praktyka po zmianach w 2022 r. 8 godzin (4 dni po 2 godziny)

od 7 X do 25 XI 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
1200 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Część 1: 7 października, godzina od 12:00 do 14:00

1. Podstawowe pojęcia związane z opodatkowaniem w transakcjach międzynarodowych

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Dochody osiągnięte na terytorium RP ? zakres obowiązku poboru podatku w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów
 • Zasady opodatkowania zagranicznych podatników w Polsce wynikające z ustawy o CIT/PIT
 • Pojęcie zakładu w CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czym się różni zakład w CIT (permanent establishment) od stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment) i dlaczego organy podatkowe na całym świecie coraz bardziej interesują się tymi pojęciami
 • Pojęcie rzeczywistego właściciela (beneficial owner)
 • Nowa definicja miejsca zarządu w ustawie o CIT od 2022 r.

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Konwencja Modelowa OECD jako fundament umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Budowa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ? standardowe zapisy, kategorie dochodów, sposób interpretacji
 • Przepisy ustawy o CIT/PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ? jaka jest między nimi relacja?

Część 2: 21 października, godzina od 12:00 do 14:00

1. Opodatkowanie dywidend

 • Dywidenda w ustawie o CIT
 • Zakres pojęcia dywidendy w Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Zakres i warunki stosowania zwolnienia dla dywidend wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG

2. Opodatkowanie należności licencyjnych

 • Zakres opodatkowania w ustawie o CIT
 • Zakres pojęcia należności licencyjnych w świetle Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Prawa autorskie oraz znaki towarowe
 • Licencje na oprogramowanie komputerowe (do własnego użytku, do odsprzedaży, tworzone na indywidualne zamówienie)
 • Know-how
 • Licencje na korzystanie ze zdjęć lub innych materiałów pobieranych z Internetu
 • Użytkowanie urządzenia przemysłowego i handlowego ? opodatkowanie wynajmu maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego
 • Wynajem samochodów i innych środków transportu za granicą ? pobór podatku u źródła

Część 3: 18 listopada, godzina od 12:00 do 14:00

1. Opodatkowanie odsetek

 • Podstawowe zasady opodatkowania odsetek w ustawie o CIT
 • Zwolnienie dla odsetek wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG ? warunki stosowania
 • Opodatkowanie odsetek w świetle wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Opodatkowanie usług niematerialnych oraz transportu lotniczego/morskiego

 • Usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, zarządzania, badania rynku oraz inne usługi niematerialne
 • Świadczenia o podobnym charakterze ? zakres pojęcia, przykłady
 • Przewóz osób i towarów środkami transportu lotniczego i morskiego ? kiedy pobieramy podatek u źródła?

3. Opodatkowanie wynagrodzeń

 • Osoby delegowane do pracy za granicą a zaliczka na PIT w Polsce
 • Osoby delegowane z zagranicy do pracy w Polsce a zaliczka na PIT w Polsce
 • Wynagrodzenia dyrektorów oraz członków zarządu niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce

Część 4: 25 listopada, godzina od 12:00 do 14:00

1. Metody unikania podwójnego opodatkowania i zwolnienia od opodatkowania podatkiem u źródła

 • Metoda odliczenia proporcjonalnego
 • Metoda wyłączenia z progresją
 • Wyliczenie stopy procentowej podatku dochodowego

2. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne związane z poborem podatku u źródła (certyfikaty rezydencji, zeznania, deklaracje, informacje)

 • Należyta staranność przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności, dokumenty jakie powinien posiadać płatnik ? na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów, wraz ze zmianami w 2022 r.
 • Obowiązkowy pobór podatku po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz podmiotów powiązanych (metoda pay-and-refund) ? zmiany w 2022 r.
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków do stosowania preferencji oraz opinia o stosowaniu preferencji jako metody uchylenia metody pay-and-refund ? stan aktualny oraz planowane zmiany w tym zakresie
 • Certyfikat rezydencji ? kiedy muszę go mieć, jak długo jest ważny?
 • Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu ? po zmianach w 2022 r.
 • Oświadczenia odbiorców należności, dotyczące braku zwolnienia z opodatkowania/posiadania kwalifikowanego udziału ? kiedy są wymagane?
 • Obowiązek złożenia IFT-R/IFT-2R, CIT-10Z
11:50 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:00 - 14:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1200 + 23% VAT
koszt udziału

350 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS ONLINE: Podatek u źródła - aktualne problemy, orzecznictwo, praktyka po zmianach w 2022 r. 8 godzin (4 dni po 2 godziny)

od 7 X do 25 XI 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Część 1: 7 października, godzina od 12:00 do 14:00

1. Podstawowe pojęcia związane z opodatkowaniem w transakcjach międzynarodowych

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Dochody osiągnięte na terytorium RP ? zakres obowiązku poboru podatku w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów
 • Zasady opodatkowania zagranicznych podatników w Polsce wynikające z ustawy o CIT/PIT
 • Pojęcie zakładu w CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czym się różni zakład w CIT (permanent establishment) od stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment) i dlaczego organy podatkowe na całym świecie coraz bardziej interesują się tymi pojęciami
 • Pojęcie rzeczywistego właściciela (beneficial owner)
 • Nowa definicja miejsca zarządu w ustawie o CIT od 2022 r.

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Konwencja Modelowa OECD jako fundament umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Budowa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ? standardowe zapisy, kategorie dochodów, sposób interpretacji
 • Przepisy ustawy o CIT/PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ? jaka jest między nimi relacja?

Część 2: 21 października, godzina od 12:00 do 14:00

1. Opodatkowanie dywidend

 • Dywidenda w ustawie o CIT
 • Zakres pojęcia dywidendy w Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Zakres i warunki stosowania zwolnienia dla dywidend wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG

2. Opodatkowanie należności licencyjnych

 • Zakres opodatkowania w ustawie o CIT
 • Zakres pojęcia należności licencyjnych w świetle Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Prawa autorskie oraz znaki towarowe
 • Licencje na oprogramowanie komputerowe (do własnego użytku, do odsprzedaży, tworzone na indywidualne zamówienie)
 • Know-how
 • Licencje na korzystanie ze zdjęć lub innych materiałów pobieranych z Internetu
 • Użytkowanie urządzenia przemysłowego i handlowego ? opodatkowanie wynajmu maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego
 • Wynajem samochodów i innych środków transportu za granicą ? pobór podatku u źródła

Część 3: 18 listopada, godzina od 12:00 do 14:00

1. Opodatkowanie odsetek

 • Podstawowe zasady opodatkowania odsetek w ustawie o CIT
 • Zwolnienie dla odsetek wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG ? warunki stosowania
 • Opodatkowanie odsetek w świetle wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Opodatkowanie usług niematerialnych oraz transportu lotniczego/morskiego

 • Usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, zarządzania, badania rynku oraz inne usługi niematerialne
 • Świadczenia o podobnym charakterze ? zakres pojęcia, przykłady
 • Przewóz osób i towarów środkami transportu lotniczego i morskiego ? kiedy pobieramy podatek u źródła?

3. Opodatkowanie wynagrodzeń

 • Osoby delegowane do pracy za granicą a zaliczka na PIT w Polsce
 • Osoby delegowane z zagranicy do pracy w Polsce a zaliczka na PIT w Polsce
 • Wynagrodzenia dyrektorów oraz członków zarządu niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce

Część 4: 25 listopada, godzina od 12:00 do 14:00

1. Metody unikania podwójnego opodatkowania i zwolnienia od opodatkowania podatkiem u źródła

 • Metoda odliczenia proporcjonalnego
 • Metoda wyłączenia z progresją
 • Wyliczenie stopy procentowej podatku dochodowego

2. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne związane z poborem podatku u źródła (certyfikaty rezydencji, zeznania, deklaracje, informacje)

 • Należyta staranność przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności, dokumenty jakie powinien posiadać płatnik ? na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów, wraz ze zmianami w 2022 r.
 • Obowiązkowy pobór podatku po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz podmiotów powiązanych (metoda pay-and-refund) ? zmiany w 2022 r.
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków do stosowania preferencji oraz opinia o stosowaniu preferencji jako metody uchylenia metody pay-and-refund ? stan aktualny oraz planowane zmiany w tym zakresie
 • Certyfikat rezydencji ? kiedy muszę go mieć, jak długo jest ważny?
 • Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu ? po zmianach w 2022 r.
 • Oświadczenia odbiorców należności, dotyczące braku zwolnienia z opodatkowania/posiadania kwalifikowanego udziału ? kiedy są wymagane?
 • Obowiązek złożenia IFT-R/IFT-2R, CIT-10Z

HARMONOGRAM

11:50 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:00 - 14:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

1200 + 23% VAT
koszt udziału

350 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: