Podatki

KURS ONLINE: Dokumentowanie i rozliczenie VAT w transakcjach międzynarodowych. 12 godzin (6 dni po 2godziny)

od 16 IX do 5 XII 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
1800 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Część 1: 16 września, godzina od 9:30 do 11:30

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
 • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
 • Odroczony wywóz oraz przerwa logistyczna w dostawie ? skutki na gruncie VAT
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru)
 • Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą
 • Przemieszczenie towaru własnego importowanego w innym kraju UE

Część 2: 7 października, godzina od 9:30 do 11:30

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Obowiązek podatkowy w WDT i WNT ? zasady ogólne i przypadki problematyczne (np. wystawienie faktury przed dostawą, brak faktury, brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru)
 • Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
 • Korekty w WDT/WNT ? kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
 • Zaliczki na poczet WDT i WNT ? brak opodatkowania
 • Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
 • Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej
 • Wykazanie WDT i WNT w JPK_V7

Część 3: 21 października, godzina od 9:30 do 11:30

Eksport towarów

 • Definicja eksportu na gruncie ustawy o VAT
 • Eksport pośredni i bezpośredni ? różnice i praktyczne przykłady
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie ? znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne
 • Zaliczka w eksporcie towarów ? moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania stawką 0%
 • Specyfika realizacji dostawy a zaliczka w eksporcie ? omówienie interpretacji oraz objaśnień MF
 • Warunki stosowania stawki VAT 0% - dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne
 • Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE
 • Korekty w eksporcie towarów ? kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?

Część 4: 18 listopada, godzina od 9:30 do 11:30

Transakcje łańcuchowe

 • Definicja transakcji łańcuchowej
 • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)
 • Zasady przypisania transportu w dostawie łańcuchowej skutkującej wywozem poza terytorium UE
 • Dostawa łańcuchowa z importem towarów na terytorium UE oraz dokonana w całości poza terytorium UE ? zasady opodatkowania VAT
 • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) ? warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

Część 5: 25 listopada, godzina od 9:30 do 11:30

Sprzedaż konsumencka na terenie UE ? nowe zasady i pojęcia od 1.07.2021 r.

 • Pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI)
 • Nowy limit wartości sprzedaży dla WSTO niepowodujący obowiązku naliczenia VAT w innym kraju
 • Zasady dokumentowania WSTO
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Procedury uproszczone VAT OSS oraz VAT IOSS, procedura uproszczona w imporcie dla przesyłek niskiej wartości
 • Nowe zasady opodatkowania dla platform e-commerce
 • Nowe kody w JPK_V7 związane ze zmianami w sprzedaży konsumenckiej do UE

Część 6: 5 grudnia, godzina od 9:30 do 11:30

Transgraniczne świadczenie usług

 • Miejsce świadczenia usług ? zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
 • Usługi związane z nieruchomościami ? zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
 • Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne ? zasady ustalania miejsca świadczenia
 • Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów ? zasady ustalania miejsca świadczenia
 • Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach ? jak ustalić zasady opodatkowania?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 • Refakturowanie usług międzynarodowych
 • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
 • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką ? zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja
 • Korekty w sprzedaży i zakupie usług ? kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
09:20 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
09:30 - 11:30 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1800 + 23% VAT
koszt udziału

350 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS ONLINE: Dokumentowanie i rozliczenie VAT w transakcjach międzynarodowych. 12 godzin (6 dni po 2godziny)

od 16 IX do 5 XII 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Część 1: 16 września, godzina od 9:30 do 11:30

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
 • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
 • Odroczony wywóz oraz przerwa logistyczna w dostawie ? skutki na gruncie VAT
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru)
 • Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą
 • Przemieszczenie towaru własnego importowanego w innym kraju UE

Część 2: 7 października, godzina od 9:30 do 11:30

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Obowiązek podatkowy w WDT i WNT ? zasady ogólne i przypadki problematyczne (np. wystawienie faktury przed dostawą, brak faktury, brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru)
 • Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
 • Korekty w WDT/WNT ? kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?
 • Zaliczki na poczet WDT i WNT ? brak opodatkowania
 • Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
 • Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej
 • Wykazanie WDT i WNT w JPK_V7

Część 3: 21 października, godzina od 9:30 do 11:30

Eksport towarów

 • Definicja eksportu na gruncie ustawy o VAT
 • Eksport pośredni i bezpośredni ? różnice i praktyczne przykłady
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie ? znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne
 • Zaliczka w eksporcie towarów ? moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania stawką 0%
 • Specyfika realizacji dostawy a zaliczka w eksporcie ? omówienie interpretacji oraz objaśnień MF
 • Warunki stosowania stawki VAT 0% - dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne
 • Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE
 • Korekty w eksporcie towarów ? kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?

Część 4: 18 listopada, godzina od 9:30 do 11:30

Transakcje łańcuchowe

 • Definicja transakcji łańcuchowej
 • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)
 • Zasady przypisania transportu w dostawie łańcuchowej skutkującej wywozem poza terytorium UE
 • Dostawa łańcuchowa z importem towarów na terytorium UE oraz dokonana w całości poza terytorium UE ? zasady opodatkowania VAT
 • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) ? warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

Część 5: 25 listopada, godzina od 9:30 do 11:30

Sprzedaż konsumencka na terenie UE ? nowe zasady i pojęcia od 1.07.2021 r.

 • Pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI)
 • Nowy limit wartości sprzedaży dla WSTO niepowodujący obowiązku naliczenia VAT w innym kraju
 • Zasady dokumentowania WSTO
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Procedury uproszczone VAT OSS oraz VAT IOSS, procedura uproszczona w imporcie dla przesyłek niskiej wartości
 • Nowe zasady opodatkowania dla platform e-commerce
 • Nowe kody w JPK_V7 związane ze zmianami w sprzedaży konsumenckiej do UE

Część 6: 5 grudnia, godzina od 9:30 do 11:30

Transgraniczne świadczenie usług

 • Miejsce świadczenia usług ? zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
 • Usługi związane z nieruchomościami ? zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
 • Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne ? zasady ustalania miejsca świadczenia
 • Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów ? zasady ustalania miejsca świadczenia
 • Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach ? jak ustalić zasady opodatkowania?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 • Refakturowanie usług międzynarodowych
 • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem
 • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką ? zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja
 • Korekty w sprzedaży i zakupie usług ? kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć?

HARMONOGRAM

09:20 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
09:30 - 11:30 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

1800 + 23% VAT
koszt udziału

350 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: