Windykacja

Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle zmian w prawie w latach 2020-2022 - prawa i uprawnienia wierzyciela (organu administracji publicznej)

30 listopada 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Wierzyciel jako organ administracji jest jednym z najistotniejszych uczestników postępowania egzekucyjnego. Jego rola jednak nie zaczyna się i nie kończy w toku postępowania. Istotny jest również etap przedegzekucyjny i kroki, które należy podjąć, aby skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne. Omówimy również czynności podejmowane przez wierzyciela po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, aby w przyszłości umożliwić sobie zaspokojenie należności publicznoprawnej. Szkolenie zostanie poprowadzone zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na rok 2022.1. Pojęcie organu wierzycielskiego w egzekucji administracyjnej i jego umiejscowienie w tych postępowaniach.

2. Kroki wierzyciela niezbędne do skutecznego uruchomienia egzekucji administracyjnej.

3. Adres zobowiązanego, wystawienie upomnienia i TW, jako czynności podejmowane przez wierzyciela.

4. Analiza praktyczna formularzy TW, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie najbardziej problematyczne.

5. Uprawnienie wierzyciela do poszukiwania informacji o zobowiązanym, w tym składnikach jego majątku.

6. Obowiązek wierzyciela informowania organu egzekucyjnego w trybie art. 32 aa upea.

7. Ponowne wszczęcie egzekucji w oparciu o nowe rozwiązania prawne.

8. Koszty egzekucyjne obciążające wierzyciela.

9. Mechanizmy zaskarżenia przysługujące wierzycielowi.

10. Dyskusja i pytania.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Okręgowego, były pracownik administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, wykładowca uczelni wyższych oraz firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i Administracji. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych, a także dróg publicznych dla zarządców szczebla samorządowego, GDDKiA.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Postępowanie egzekucyjne w administracji w świetle zmian w prawie w latach 2020-2022 - prawa i uprawnienia wierzyciela (organu administracji publicznej)

30 listopada 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA

Wierzyciel jako organ administracji jest jednym z najistotniejszych uczestników postępowania egzekucyjnego. Jego rola jednak nie zaczyna się i nie kończy w toku postępowania. Istotny jest również etap przedegzekucyjny i kroki, które należy podjąć, aby skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne. Omówimy również czynności podejmowane przez wierzyciela po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, aby w przyszłości umożliwić sobie zaspokojenie należności publicznoprawnej. Szkolenie zostanie poprowadzone zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na rok 2022.
PROGRAM

1. Pojęcie organu wierzycielskiego w egzekucji administracyjnej i jego umiejscowienie w tych postępowaniach.

2. Kroki wierzyciela niezbędne do skutecznego uruchomienia egzekucji administracyjnej.

3. Adres zobowiązanego, wystawienie upomnienia i TW, jako czynności podejmowane przez wierzyciela.

4. Analiza praktyczna formularzy TW, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie najbardziej problematyczne.

5. Uprawnienie wierzyciela do poszukiwania informacji o zobowiązanym, w tym składnikach jego majątku.

6. Obowiązek wierzyciela informowania organu egzekucyjnego w trybie art. 32 aa upea.

7. Ponowne wszczęcie egzekucji w oparciu o nowe rozwiązania prawne.

8. Koszty egzekucyjne obciążające wierzyciela.

9. Mechanizmy zaskarżenia przysługujące wierzycielowi.

10. Dyskusja i pytania.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Okręgowego, były pracownik administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego, wykładowca uczelni wyższych oraz firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i Administracji. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych, a także dróg publicznych dla zarządców szczebla samorządowego, GDDKiA.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: