Nieruchomości

Specustawa drogowa i decyzje ZRID - aktualne regulacje w 2022 r.

26 września 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej.

2. Przedmiot specustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudów.

3. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD.

4. Zakres stosowania Specustawy.

5. Pojęcie drogi na tle obowiązujących przepisów prawnych.

6. Przygotowanie inwestycji drogowej.

7. Realizacja inwestycji drogowej - decyzja ZRID.

8. Zasady realizacji dróg na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

9. Cyfryzacja procedur budowanych w procesie budowy dróg.

10. Zmiana ustawy ocenowej ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

  • Zwiększenie uprawnień przysługujących stronom postępowania i organizacjom ekologicznym.
  • Zapewnienie zgodności decyzji ZRID z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnienia jej postanowień.
  • Rozpoczęcie realizacji inwestycji, co do zasady, na podstawie prawomocnych decyzji środowiskowych.
  • Możliwość wstrzymania wykonania decyzji ZRID, w całości lub części, na wniosek organizacji ekologicznej lub strony przez sąd.

11. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania dróg do użytkowania.

12. Odpowiedzi na pytania.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego, specustaw regulujących sprawy przygotowania i realizacji inwestycji w tym inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby do 19.09

490 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 19.09

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby po 19.09

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Specustawa drogowa i decyzje ZRID - aktualne regulacje w 2022 r.

26 września 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej.

2. Przedmiot specustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudów.

3. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD.

4. Zakres stosowania Specustawy.

5. Pojęcie drogi na tle obowiązujących przepisów prawnych.

6. Przygotowanie inwestycji drogowej.

7. Realizacja inwestycji drogowej - decyzja ZRID.

8. Zasady realizacji dróg na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

9. Cyfryzacja procedur budowanych w procesie budowy dróg.

10. Zmiana ustawy ocenowej ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

  • Zwiększenie uprawnień przysługujących stronom postępowania i organizacjom ekologicznym.
  • Zapewnienie zgodności decyzji ZRID z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnienia jej postanowień.
  • Rozpoczęcie realizacji inwestycji, co do zasady, na podstawie prawomocnych decyzji środowiskowych.
  • Możliwość wstrzymania wykonania decyzji ZRID, w całości lub części, na wniosek organizacji ekologicznej lub strony przez sąd.

11. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania dróg do użytkowania.

12. Odpowiedzi na pytania.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego, specustaw regulujących sprawy przygotowania i realizacji inwestycji w tym inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec.


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby do 19.09

490 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 19.09

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby po 19.09

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: