Podatki

Podatkowe podsumowania miesięcy w 2022 roku. C (12:30)

12 sierpnia 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
150 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Podatkowe podsumowania miesięcy w 2022 roku.

  • omówienie najważniejszych zmian, interpretacji, wyroków z zakończonego miesiąca.
  • comiesięczny dostęp do wykładu na żywo.
  • materiały do każdej edycji.
  • dostęp do nagrań po każdej edycji.
  • dodatkowe benefity na szkolenia online u Pana Łukasza Chłonda
12:20 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:30 - 14:30 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w jednej sesji

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do końca roku

Podatki

Podatkowe podsumowania miesięcy w 2022 roku. C (12:30)

12 sierpnia 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Podatkowe podsumowania miesięcy w 2022 roku.

  • omówienie najważniejszych zmian, interpretacji, wyroków z zakończonego miesiąca.
  • comiesięczny dostęp do wykładu na żywo.
  • materiały do każdej edycji.
  • dostęp do nagrań po każdej edycji.
  • dodatkowe benefity na szkolenia online u Pana Łukasza Chłonda

HARMONOGRAM

12:20 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:30 - 14:30 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w jednej sesji

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby do końca roku


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: