Podatki

E - faktura. Obowiązkowy czy dobrowolny System e - fakturowania w 2022 roku.

13 lipca 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Faktury:

 • pojęcie faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
 • pojęcie faktury według polskiej ustawy o VAT,
 • możliwe postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,
 • czy faktura korygująca i nota korygująca mieszczą się w definicji faktury?

Faktura elektroniczna:

 • zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności,
 • akceptacja kontrahenta,
 • czy jest możliwe anulowanie faktury elektronicznej?
 • szczególne rodzaje faktur elektronicznych.

Faktura ustrukturyzowana od 2022 roku:

 • Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.
 • czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?
 • Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:

 • czy faktury ?tradycyjne? można korygować w formie ustrukturyzowanej?
 • czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie ?tradycyjnej??
 • czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

Duplikat a faktura ustrukturyzowana co się zmieniło .

Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.).

Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):

 • wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,
 • autoryzacja faktur w systemie KSeF,
 • sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • sposób odbierania faktur w systemie KSeF,
 • możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),
 • zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

Bonusy wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych w roku 2022:

 • 40-dniowy zwrot podatku VAT- kto z niego skorzysta ??
 • korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy a uzgodnienia dotyczące korekt,
 • koniec obowiązku dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
 • koniec obowiązku przechowywanie faktur przez podatnika. Czy Szef KAS będzie przechowywanie faktury ustrukturyzowane ?

Elementy niezbędne na fakturach i elementy dodatkowe od stycznia 2022 r.:

 • obowiązkowe elementy faktury,
 • błędy w obowiązkowych danych na fakturach a prawo do odliczenia VAT u nabywcy,
 • błędy skutkujące nierzetelnością faktury,
 • błędy skutkujące wadliwością faktury.

Zmiany w terminach wystawiania faktur i skutki ich niedochowania:

 • graniczny termin wystawienia faktury po wystąpieniu czynności podlegającej opodatkowaniu,
 • graniczny termin wystawienia faktury przed wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu z uwzględnieniem zmiany przepisów od 2022 r.,

Kiedy paragony z NIP mogą być uznane za faktury? Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych:

 • kto i kiedy wystawia paragony z NIP,
 • faktury do paragonów,
 • korygowanie paragonów z NIP,
 • zasady ujmowania faktur uproszczonych w ewidencji VAT do 30.09.2020 oraz od 01.10.2021.

Korygowanie faktur z uwzględnieniem zmian od 2021 oraz od 2022 roku:

 • przyczyny korekty a termin wystawienia faktury korygującej,
 • kolejna faktura korygująca do tej samej faktury,
 • noty korygujące - jakie dane może korygować nabywca?,
 • treść faktury korygującej od stycznia 2022 r. w tym specyfika treści faktury ustrukturyzowanej,
 • zbiorcze faktury korygujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2022 r.,
 • data wystawienia faktury korygującej a okres rozliczeniowy korekty od 1 stycznia 2021 r. po stronie sprzedawcy i nabywcy,
 • specyficzne terminy korekty w przypadku faktur ustrukturyzowanych,
 • kiedy prawidłowe jest korygowanie faktur ?do zera??
 • anulowanie faktur i korygowanie faktur ?do zera?.

Terminy realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian od października 2021 r.

Nieprawidłowości w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

 • błędna cena lub błędna ilością towarów lub usług,
 • pomyłki w nazwie towarów lub usług,
 • pomyłki w danych nabywcy,
 • błędna stawka VAT,
 • błędna data sprzedaży,
 • błędny kurs waluty dla przeliczenia kwoty podatku VAT lub nieprzeliczona na złote kwota podatku VAT,
 • inne błędy z uwzględnieniem przykładów podawanych przez uczestników.
09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Marcin Otręba Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych. Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

E - faktura. Obowiązkowy czy dobrowolny System e - fakturowania w 2022 roku.

13 lipca 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Faktury:

 • pojęcie faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
 • pojęcie faktury według polskiej ustawy o VAT,
 • możliwe postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,
 • czy faktura korygująca i nota korygująca mieszczą się w definicji faktury?

Faktura elektroniczna:

 • zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności,
 • akceptacja kontrahenta,
 • czy jest możliwe anulowanie faktury elektronicznej?
 • szczególne rodzaje faktur elektronicznych.

Faktura ustrukturyzowana od 2022 roku:

 • Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.
 • czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?
 • Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:

 • czy faktury ?tradycyjne? można korygować w formie ustrukturyzowanej?
 • czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie ?tradycyjnej??
 • czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

Duplikat a faktura ustrukturyzowana co się zmieniło .

Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.).

Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):

 • wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,
 • autoryzacja faktur w systemie KSeF,
 • sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • sposób odbierania faktur w systemie KSeF,
 • możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),
 • zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

Bonusy wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych w roku 2022:

 • 40-dniowy zwrot podatku VAT- kto z niego skorzysta ??
 • korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy a uzgodnienia dotyczące korekt,
 • koniec obowiązku dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
 • koniec obowiązku przechowywanie faktur przez podatnika. Czy Szef KAS będzie przechowywanie faktury ustrukturyzowane ?

Elementy niezbędne na fakturach i elementy dodatkowe od stycznia 2022 r.:

 • obowiązkowe elementy faktury,
 • błędy w obowiązkowych danych na fakturach a prawo do odliczenia VAT u nabywcy,
 • błędy skutkujące nierzetelnością faktury,
 • błędy skutkujące wadliwością faktury.

Zmiany w terminach wystawiania faktur i skutki ich niedochowania:

 • graniczny termin wystawienia faktury po wystąpieniu czynności podlegającej opodatkowaniu,
 • graniczny termin wystawienia faktury przed wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu z uwzględnieniem zmiany przepisów od 2022 r.,

Kiedy paragony z NIP mogą być uznane za faktury? Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych:

 • kto i kiedy wystawia paragony z NIP,
 • faktury do paragonów,
 • korygowanie paragonów z NIP,
 • zasady ujmowania faktur uproszczonych w ewidencji VAT do 30.09.2020 oraz od 01.10.2021.

Korygowanie faktur z uwzględnieniem zmian od 2021 oraz od 2022 roku:

 • przyczyny korekty a termin wystawienia faktury korygującej,
 • kolejna faktura korygująca do tej samej faktury,
 • noty korygujące - jakie dane może korygować nabywca?,
 • treść faktury korygującej od stycznia 2022 r. w tym specyfika treści faktury ustrukturyzowanej,
 • zbiorcze faktury korygujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2022 r.,
 • data wystawienia faktury korygującej a okres rozliczeniowy korekty od 1 stycznia 2021 r. po stronie sprzedawcy i nabywcy,
 • specyficzne terminy korekty w przypadku faktur ustrukturyzowanych,
 • kiedy prawidłowe jest korygowanie faktur ?do zera??
 • anulowanie faktur i korygowanie faktur ?do zera?.

Terminy realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian od października 2021 r.

Nieprawidłowości w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

 • błędna cena lub błędna ilością towarów lub usług,
 • pomyłki w nazwie towarów lub usług,
 • pomyłki w danych nabywcy,
 • błędna stawka VAT,
 • błędna data sprzedaży,
 • błędny kurs waluty dla przeliczenia kwoty podatku VAT lub nieprzeliczona na złote kwota podatku VAT,
 • inne błędy z uwzględnieniem przykładów podawanych przez uczestników.

HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Marcin Otręba Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych. Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: