Ochrona środowiska

Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej

20 września 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu pozyskają Państwo praktyczną wiedzę o sposobach kwalifikacji odpadów budowlanych i postępowania z nimi, sposobu prowadzenia ewidencji odpadów w BDO oraz techniczno-organizacyjnych wymagań dla magazynowania odpadów budowlanych.

ADRESACI SZKOLENIA

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, prac rozbiórkowych i remontowych.

1. Co jest odpadem? Wyłączenia z zakresu uznania za odpady: niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych; mas ziemnych i skalnych.

2. Wytwarzanie odpadów na budowie a pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji.

3. Kto jest wytwarzającym odpady? Kto jest wytwarzającym w przypadku świadczenia usług przez podwykonawcę?

4. Nowe wymagania dla magazynowania odpadów: kiedy zwolnienia dla firm budowlanych i świadczących usługi remontowe?

5. Wpis do BDO dla wytwórcy, transportującego i zbierającego odpady - co weryfikować. Komu można przekazać odpady bez BDO - kto jest zwolniony z obowiązku wpisu? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym na potrzeby własne. Skutki przekazania odpadów nieuprawnionemu posiadaczowi.

6. Transport odpadów - Kiedy mamy do czynienia z transportem odpadów a kiedy - mas ziemnych? Wymogi BDO (karta przekazania odpadu) + rozporządzenie w sprawie transportu odpadów.

7. Komu można przekazać odpady do procesu przetwarzania? Przetwarzanie odpadów poza instalacjami. (rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10. Rozporządzenie w sprawie przetwarzania poza instalacjami w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12.).

8. Decyzja o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczy. Utrata statusu odpadów - czy i kiedy można zastosować do odpadów z placu budowy. Czy kruszenie odpadów wymaga decyzji na przetwarzanie?

9. Prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w BDO

  • Karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu - wersja elektroniczna
  • Błędy w zakresie prowadzenia dokumentów ewidencji, możliwość korekty, odrzucenia itp. - omówienie dostępnych stanowisk organów administracji publicznej

10. Kontrola WIOŚ i innych organów administracji. Grzywny, administracyjne kary pieniężne - jak i za co są nakładane. Skutki ukarania. Wstrzymanie działalności.

11. Kontrola WIOŚ wynikająca z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie - zgodność pozwolenia na budowę z decyzja środowiskową w zakresie gospodarowania odpadami.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny praktykujący w obszarze prawa ochrony środowiska, pracownik naukowy wydziału prawa. Od 15 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego i procesu inwestycyjnego, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej

20 września 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu pozyskają Państwo praktyczną wiedzę o sposobach kwalifikacji odpadów budowlanych i postępowania z nimi, sposobu prowadzenia ewidencji odpadów w BDO oraz techniczno-organizacyjnych wymagań dla magazynowania odpadów budowlanych.

ADRESACI SZKOLENIA

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, prac rozbiórkowych i remontowych.


PROGRAM

1. Co jest odpadem? Wyłączenia z zakresu uznania za odpady: niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych; mas ziemnych i skalnych.

2. Wytwarzanie odpadów na budowie a pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji.

3. Kto jest wytwarzającym odpady? Kto jest wytwarzającym w przypadku świadczenia usług przez podwykonawcę?

4. Nowe wymagania dla magazynowania odpadów: kiedy zwolnienia dla firm budowlanych i świadczących usługi remontowe?

5. Wpis do BDO dla wytwórcy, transportującego i zbierającego odpady - co weryfikować. Komu można przekazać odpady bez BDO - kto jest zwolniony z obowiązku wpisu? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym na potrzeby własne. Skutki przekazania odpadów nieuprawnionemu posiadaczowi.

6. Transport odpadów - Kiedy mamy do czynienia z transportem odpadów a kiedy - mas ziemnych? Wymogi BDO (karta przekazania odpadu) + rozporządzenie w sprawie transportu odpadów.

7. Komu można przekazać odpady do procesu przetwarzania? Przetwarzanie odpadów poza instalacjami. (rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10. Rozporządzenie w sprawie przetwarzania poza instalacjami w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12.).

8. Decyzja o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczy. Utrata statusu odpadów - czy i kiedy można zastosować do odpadów z placu budowy. Czy kruszenie odpadów wymaga decyzji na przetwarzanie?

9. Prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w BDO

  • Karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu - wersja elektroniczna
  • Błędy w zakresie prowadzenia dokumentów ewidencji, możliwość korekty, odrzucenia itp. - omówienie dostępnych stanowisk organów administracji publicznej

10. Kontrola WIOŚ i innych organów administracji. Grzywny, administracyjne kary pieniężne - jak i za co są nakładane. Skutki ukarania. Wstrzymanie działalności.

11. Kontrola WIOŚ wynikająca z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie - zgodność pozwolenia na budowę z decyzja środowiskową w zakresie gospodarowania odpadami.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny praktykujący w obszarze prawa ochrony środowiska, pracownik naukowy wydziału prawa. Od 15 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego i procesu inwestycyjnego, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.


CENA SZKOLENIA

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: