Podatki

Nowelizacja CIT, PIT, VAT w ramach Polskiego Ładu. Podsumowanie zmian

4 lipca 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowych w PIT i CIT:

 • spółki osobowe a obowiązki w zakresie cen transferowych, w tym wniesienie wkładów do spółki osobowej a dokumentacja lokalna cen transferowych;
 • treść dokumentacji ? zmiany;
 • nowe ograniczenia w stosowaniu uproszczeń w zakresie cen transferowych: limit pożyczek;
 • sporządzanie dokumentacji lokalnej w formie elektronicznej ? co oznacza obowiązek w praktyce?
 • Wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej ? nowe zwolnienia;
 • Nowa informacja o cenach transferowych: nowy wzór, forma elektroniczna, nowe dane;
 • Podpis informacji także przez pełnomocnika,

Zmiany w amortyzacji i leasingu:

 • Zmiany w pojęciu amortyzacji ;
 • Brak możliwości amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych;
 • Spółki transgraniczne a amortyzacja;
 • Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
 • Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
 • Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych
 • Zakaz wykupu przedmiotu leasingu przez osobę fizyczną prywatną

Nowe zasady opodatkowania podatkiem:

 • Zagraniczna jednostka kontrolowana ? pojęcie i zasady rozliczeń,
 • Podatek 19% od przerzuconych dochodów ? co oznacza w praktyce?
 • Podatek od straty lub dochodów minimalnych ? nowy podatek w CIT;
 • Podmioty wyłączone z obowiązku zapłaty podatku od straty;
 • Wzór na wyliczanie kosztów podatkowych i dochodów;
 • Możliwość rozliczenia podatku od straty w ciągu kolejnych 3 lat;
 • Opodatkowanie spółek holdingowych ? nowe założenia i zasady funkcjonowania tzw. spółek holdingowych;
 • Zmiany w opodatkowaniu spółek nieruchomościowych

Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła

 • pojęcie należytej staranności przy rozliczaniu podatku u źródła;
 • zasady stosowania zwolnień z podatku u źródła;
 • kopia certyfikatu rezydencji wystarczająca do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • limit 2 mln zł a rozliczanie podatku u źródła ? zmiana zasad;
 • rozliczanie zapłat pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • oświadczenie składane na potrzeby podatku u źródła;
 • opinia o stosowaniu preferencji ? nowa możliwość w rozliczaniu podatku u źródła

Dodatkowe ulgi i rozliczenia w CIT i PIT:

 • pojęcie i stosowanie ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach dotychczasowych i po zmianach ? nowa wysokość kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R;
 • ulga IPBox w 2021 r i po zmianach od 2022 r.;
 • możliwość stosowania jednocześnie ulgi badawczo ? rozwojowej i IPbox ? skutki praktyczne;
 • ulga na innowacyjnych pracowników;
 • ulga na prototyp;
 • ulga na robotyzację;
 • rozliczenie kosztów na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe;
 • ulga na działania promocyjne

Składka zdrowotna w rozliczeniach CIT i PIT

 • składka zdrowotna od powołania członków Zarządu ? konsekwencje praktyczne;
 • składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą: rozliczenia na zasadach ogólnych, w podatku liniowym i ryczałcie a składka zdrowotna;
 • pojęcie składki minimalnej ? co oznacza w praktyce;
 • składka zdrowotna a koszty uzyskania przychodów ? czy można ją rozliczyć?

Zmiany w funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych:

 • podatkowa grupa kapitałowa a grupa VAT;
 • obniżenie limitu dla spółek w PGK;
 • zmiany zasad rozliczania strat ze źródeł dochodów

Podatek minimalny:

 • zakres podmiotowy stosowania założeń;
 • pojęcie podatku minimalnego;
 • wzór wyliczenia stosunku dochodu do przychodu ? problemy praktyczne;
 • wyłączenia z wyliczeń ? pojęcie cen taryfowych;
 • wzór wyliczenia podstawy opodatkowania;
 • wysokość podatku.

VAT. Zmiany w ramach tarcz antyinflacyjnych

Rozporządzenie o obniżonych stawkach VAT na media:

 • Rozliczanie gazu, energii elektrycznej, ciepła;
 • Opłaty za dostawę a opłaty za dystrybucję;
 • Czas obowiązywania Rozporządzenia;
 • Faktury prognozy, faktury zaliczkowe i rozliczeniowe ? zasady stosowania stawek VAT
 • Korygowanie faktur ? jakie stawki?

Ustawa o obniżonych stawkach na żywność, paliwo i media:

 • Zakres przedmiotowy;
 • Towary objęte stawką 0% - wykaz;
 • Okres stosowania;
 • Obowiązek podatkowy a stawki obniżone.

Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie. Grupa VAT:

 • Pojęcie Grupy VAT;
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
 • Rozliczanie proporcji i pre - współczynnika w Grupie VAT;
 • Likwidacja Grupy VAT ? przyczyny.

Zwrot podatku VAT:

 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Weryfikacja podatnika za pomocą systemów informatycznych, w tym Centralnego Repozytorium Kas i Centralnego Rejestru Faktur;
 • Przypadki wydłużenia terminu zwrotu podatku VAT;
 • Brak zwrotu podatku VAT w przypadku braku stosowania terminali płatniczych.

Zmiany w zakresie zapłat:

 • Obniżenie kwoty zapłat z 15 tys. do 8 tys. ? skutki praktyczne;
 • Obowiązek stosowania terminali płatniczych ? nowe zasady
 • Skutki podatkowe braku stosowania terminali płatniczych w przypadku ich obowiązku stosowania;
 • Kara pieniężna za brak terminali płatniczych;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych

Inne zmiany w Ustawie o VAT:

 • Przypadki braku wydawania Wiążących Informacji Stawkowych;
 • Rezygnacja ze stawki ?zw? ? nowe przypadki;
 • Wykreślenie podatnika VAT ? UE;
 • Zmiany w zakresie stawek obniżonych;
 • Zwolnienie z VAT a PCC ? zmiany w stosowaniu

Zmiany w VAT dotyczące faktur. Zmiany w treści faktur:

 • Likwidacja słowa ?Duplikat? jako jej obowiązkowego elementu ? skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa ?Korekta? oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.

Faktura ustrukturyzowana:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania interfejsowego;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej ? w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej ? sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych ? forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.

Krajowy System e-faktur:

 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur ? skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur ? skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
 • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 14:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Nowelizacja CIT, PIT, VAT w ramach Polskiego Ładu. Podsumowanie zmian

4 lipca 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowych w PIT i CIT:

 • spółki osobowe a obowiązki w zakresie cen transferowych, w tym wniesienie wkładów do spółki osobowej a dokumentacja lokalna cen transferowych;
 • treść dokumentacji ? zmiany;
 • nowe ograniczenia w stosowaniu uproszczeń w zakresie cen transferowych: limit pożyczek;
 • sporządzanie dokumentacji lokalnej w formie elektronicznej ? co oznacza obowiązek w praktyce?
 • Wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej ? nowe zwolnienia;
 • Nowa informacja o cenach transferowych: nowy wzór, forma elektroniczna, nowe dane;
 • Podpis informacji także przez pełnomocnika,

Zmiany w amortyzacji i leasingu:

 • Zmiany w pojęciu amortyzacji ;
 • Brak możliwości amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych;
 • Spółki transgraniczne a amortyzacja;
 • Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
 • Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
 • Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych
 • Zakaz wykupu przedmiotu leasingu przez osobę fizyczną prywatną

Nowe zasady opodatkowania podatkiem:

 • Zagraniczna jednostka kontrolowana ? pojęcie i zasady rozliczeń,
 • Podatek 19% od przerzuconych dochodów ? co oznacza w praktyce?
 • Podatek od straty lub dochodów minimalnych ? nowy podatek w CIT;
 • Podmioty wyłączone z obowiązku zapłaty podatku od straty;
 • Wzór na wyliczanie kosztów podatkowych i dochodów;
 • Możliwość rozliczenia podatku od straty w ciągu kolejnych 3 lat;
 • Opodatkowanie spółek holdingowych ? nowe założenia i zasady funkcjonowania tzw. spółek holdingowych;
 • Zmiany w opodatkowaniu spółek nieruchomościowych

Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła

 • pojęcie należytej staranności przy rozliczaniu podatku u źródła;
 • zasady stosowania zwolnień z podatku u źródła;
 • kopia certyfikatu rezydencji wystarczająca do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • limit 2 mln zł a rozliczanie podatku u źródła ? zmiana zasad;
 • rozliczanie zapłat pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • oświadczenie składane na potrzeby podatku u źródła;
 • opinia o stosowaniu preferencji ? nowa możliwość w rozliczaniu podatku u źródła

Dodatkowe ulgi i rozliczenia w CIT i PIT:

 • pojęcie i stosowanie ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach dotychczasowych i po zmianach ? nowa wysokość kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R;
 • ulga IPBox w 2021 r i po zmianach od 2022 r.;
 • możliwość stosowania jednocześnie ulgi badawczo ? rozwojowej i IPbox ? skutki praktyczne;
 • ulga na innowacyjnych pracowników;
 • ulga na prototyp;
 • ulga na robotyzację;
 • rozliczenie kosztów na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe;
 • ulga na działania promocyjne

Składka zdrowotna w rozliczeniach CIT i PIT

 • składka zdrowotna od powołania członków Zarządu ? konsekwencje praktyczne;
 • składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą: rozliczenia na zasadach ogólnych, w podatku liniowym i ryczałcie a składka zdrowotna;
 • pojęcie składki minimalnej ? co oznacza w praktyce;
 • składka zdrowotna a koszty uzyskania przychodów ? czy można ją rozliczyć?

Zmiany w funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych:

 • podatkowa grupa kapitałowa a grupa VAT;
 • obniżenie limitu dla spółek w PGK;
 • zmiany zasad rozliczania strat ze źródeł dochodów

Podatek minimalny:

 • zakres podmiotowy stosowania założeń;
 • pojęcie podatku minimalnego;
 • wzór wyliczenia stosunku dochodu do przychodu ? problemy praktyczne;
 • wyłączenia z wyliczeń ? pojęcie cen taryfowych;
 • wzór wyliczenia podstawy opodatkowania;
 • wysokość podatku.

VAT. Zmiany w ramach tarcz antyinflacyjnych

Rozporządzenie o obniżonych stawkach VAT na media:

 • Rozliczanie gazu, energii elektrycznej, ciepła;
 • Opłaty za dostawę a opłaty za dystrybucję;
 • Czas obowiązywania Rozporządzenia;
 • Faktury prognozy, faktury zaliczkowe i rozliczeniowe ? zasady stosowania stawek VAT
 • Korygowanie faktur ? jakie stawki?

Ustawa o obniżonych stawkach na żywność, paliwo i media:

 • Zakres przedmiotowy;
 • Towary objęte stawką 0% - wykaz;
 • Okres stosowania;
 • Obowiązek podatkowy a stawki obniżone.

Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie. Grupa VAT:

 • Pojęcie Grupy VAT;
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
 • Rozliczanie proporcji i pre - współczynnika w Grupie VAT;
 • Likwidacja Grupy VAT ? przyczyny.

Zwrot podatku VAT:

 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Weryfikacja podatnika za pomocą systemów informatycznych, w tym Centralnego Repozytorium Kas i Centralnego Rejestru Faktur;
 • Przypadki wydłużenia terminu zwrotu podatku VAT;
 • Brak zwrotu podatku VAT w przypadku braku stosowania terminali płatniczych.

Zmiany w zakresie zapłat:

 • Obniżenie kwoty zapłat z 15 tys. do 8 tys. ? skutki praktyczne;
 • Obowiązek stosowania terminali płatniczych ? nowe zasady
 • Skutki podatkowe braku stosowania terminali płatniczych w przypadku ich obowiązku stosowania;
 • Kara pieniężna za brak terminali płatniczych;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych

Inne zmiany w Ustawie o VAT:

 • Przypadki braku wydawania Wiążących Informacji Stawkowych;
 • Rezygnacja ze stawki ?zw? ? nowe przypadki;
 • Wykreślenie podatnika VAT ? UE;
 • Zmiany w zakresie stawek obniżonych;
 • Zwolnienie z VAT a PCC ? zmiany w stosowaniu

Zmiany w VAT dotyczące faktur. Zmiany w treści faktur:

 • Likwidacja słowa ?Duplikat? jako jej obowiązkowego elementu ? skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa ?Korekta? oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.

Faktura ustrukturyzowana:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania interfejsowego;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej ? w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej ? sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych ? forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.

Krajowy System e-faktur:

 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur ? skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur ? skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
 • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat

HARMONOGRAM

07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 14:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: