Podatki

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskrymiancja w miejscu pracy, dyscyplinowanie pracowników.

6 lipca 2022 r.

WARSZAWA

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Równe traktowanie w zatrudnieniu

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie równego traktowania pracowników.
 • Dyskryminacja w zatrudnieniu ? płaszczyzny i przesłanki dyskryminacji.
 • Zakaz molestowania - definicja molestowania (przykłady).
 • Zakaz molestowania seksualnego - definicja molestowania seksualnego (przykłady).
 • Przejawy naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Prawa pracownika wobec którego naruszono zasady równego traktowania.
 • Przykładowe działania pracodawcy dot. przeciwdziałania dyskryminacji

Mobbing

 • Zjawisko mobbingu co to jest i jak go rozpoznać?
 • Definicja mobbingu w polskim systemie prawa pracy.
 • Rodzaje mobbingu; poziomy i pionowy (podwładnych, współpracowników lub przełożonego).
 • Roszczenia pracownika w razie stosowania mobbingu:
  • odszkodowania,
  • zadośćuczynienie pieniężne za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem.
 • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi.
 • Przykładowe działania pracodawcy dot. przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na praktycznych przykładach z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Anna Telec były sędzia Sądu Okręgowego Wydziału Pracy w Warszawie, założycielka Kancelarii Prawa Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, aplikantów radcowskich, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 29.06.2022

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 29.06.2022

390 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby online

Podatki

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskrymiancja w miejscu pracy, dyscyplinowanie pracowników.

6 lipca 2022 r.

WARSZAWA

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Równe traktowanie w zatrudnieniu

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie równego traktowania pracowników.
 • Dyskryminacja w zatrudnieniu ? płaszczyzny i przesłanki dyskryminacji.
 • Zakaz molestowania - definicja molestowania (przykłady).
 • Zakaz molestowania seksualnego - definicja molestowania seksualnego (przykłady).
 • Przejawy naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Prawa pracownika wobec którego naruszono zasady równego traktowania.
 • Przykładowe działania pracodawcy dot. przeciwdziałania dyskryminacji

Mobbing

 • Zjawisko mobbingu co to jest i jak go rozpoznać?
 • Definicja mobbingu w polskim systemie prawa pracy.
 • Rodzaje mobbingu; poziomy i pionowy (podwładnych, współpracowników lub przełożonego).
 • Roszczenia pracownika w razie stosowania mobbingu:
  • odszkodowania,
  • zadośćuczynienie pieniężne za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem.
 • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi.
 • Przykładowe działania pracodawcy dot. przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na praktycznych przykładach z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.


HARMONOGRAM

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Anna Telec były sędzia Sądu Okręgowego Wydziału Pracy w Warszawie, założycielka Kancelarii Prawa Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, aplikantów radcowskich, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 29.06.2022

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 29.06.2022

390 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby online


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: