Podatki

Umowy o prace - zasady nawiązywania i rozwiazywania

1 czerwca 2022 r.

WARSZAWA

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zasady nawiązywania stosunków pracy.

 • Rodzaje umów o pracę, dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje:
  • umowa o pracę na okres próbny,
  • umowa o pracę na czas określony (w tym na zastępstwo),
  • umowa o pracę nas czas nie określony.
 • Zakres obowiązków ? ustny czy pisemny.

Rozwiązanie stosunku pracy.

 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy.
 • Porozumienie stron ? najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem.
 • Wypowiedzenie umowy:
  • wręczenie wypowiedzenia,
  • różnice w wypowiedzeniu umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony,
  • przyczyna wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)
  • przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy,
  • termin na podjęcie decyzji.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na praktycznych przykładach z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Anna Telec były sędzia Sądu Okręgowego Wydziału Pracy w Warszawie, założycielka Kancelarii Prawa Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, aplikantów radcowskich, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 26.05.2022

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 26.05.2022

390 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby online

Podatki

Umowy o prace - zasady nawiązywania i rozwiazywania

1 czerwca 2022 r.

WARSZAWA

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zasady nawiązywania stosunków pracy.

 • Rodzaje umów o pracę, dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje:
  • umowa o pracę na okres próbny,
  • umowa o pracę na czas określony (w tym na zastępstwo),
  • umowa o pracę nas czas nie określony.
 • Zakres obowiązków ? ustny czy pisemny.

Rozwiązanie stosunku pracy.

 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy.
 • Porozumienie stron ? najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem.
 • Wypowiedzenie umowy:
  • wręczenie wypowiedzenia,
  • różnice w wypowiedzeniu umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony,
  • przyczyna wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)
  • przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy,
  • termin na podjęcie decyzji.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na praktycznych przykładach z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.


HARMONOGRAM

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Anna Telec były sędzia Sądu Okręgowego Wydziału Pracy w Warszawie, założycielka Kancelarii Prawa Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, aplikantów radcowskich, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 26.05.2022

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 26.05.2022

390 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby online


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: