Podatki

Komornik u pracodawcy, nie daj się zaskoczyć, praktyczne wskazówki, egzekucja bez tajemnic. Obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem, unikamy kar i grzywien, szybkie proste rozwiązania, wskazówki praktyczne, to nie musi być trudne!

2 czerwca 2022 r.

WARSZAWA

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I część. Obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem

 • Komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny - krótkie wprowadzenie
 • Udzielanie odpowiedzi na żądanie wyjaśnień na podstawie art. 761 Kodeksu postępowania egzekucyjnego a RODO
 • Klauzula Wykonalności a treść zajęcia wynagrodzenia
 • Grzywny za odmowę udzielenia informacji, wykroczenia i kary
 • Główne zagadnienia związane ze zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Czas na pytania

II część. Odpowiadamy na zajęcia i rozstrzygamy zbiegi

 • Analiza treści zajęcia wynagrodzenia za pracę alimentacyjne i niealimentacyjne
 • Dodatkowe ograniczenia z nadal obowiązującą ustawą w zakresie działań osłonowych w związku z SARS-CoV2( niealimentacyjne zobowiązania)
 • Wybór właściwego organu egzekucyjnego przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjno-sądowej
 • Zarys odpowiedzi na otrzymane zajęcia
 • Przykłady zbiegów
 • Czas na pytania

III część. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę bez tajemnic zmiana z komornika na syndyka

 • Rodzaje egzekucji ich analiza i oznaczenie
 • Kolejność zaspokojenia roszczeń
 • Plan podziału sumy uzyskanej w odniesieniu do realizacji zajęć wynagrodzeń
 • Wstąpienie wierzyciela w prawa i roszczenia dłużnika art. 877 Kodeksu Postępowania egzekucyjnego
 • Ciągłość zajęcia wynagrodzenia art.884 Kodeksu Postępowania Cywilnego
 • Upadłość konsumencka
 • Pierszeństwo syndyka przez komornikiem
 • Czas na pytania

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Danuta Piwowarczyk magister, związana z egzekucją od 1996 roku, od roku 1998 po aplikacji komorniczej i egzaminie na komornika sądowego zatrudniona w kancelarii Komornika Sądowego przy SR w Nowym Tomyślu na stanowisku asesora komornika, wieloletnia współpraca z pracodawcami z działem kadr i płac w zakresie realizacji obowiązku pracodawcy wobec komornika, zajęć egzekucyjnych z tytułu wynagrodzeń, wierzytelności, zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej, szkoleniowiec w zakresie prawa egzekucyjnego od 2018 roku, oraz wykładowca na uczelni wyższej Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, mediacji negocjacji od roku 2019.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 26.05.2022

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 26.05.2022

390 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby online

Podatki

Komornik u pracodawcy, nie daj się zaskoczyć, praktyczne wskazówki, egzekucja bez tajemnic. Obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem, unikamy kar i grzywien, szybkie proste rozwiązania, wskazówki praktyczne, to nie musi być trudne!

2 czerwca 2022 r.

WARSZAWA

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I część. Obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem

 • Komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny - krótkie wprowadzenie
 • Udzielanie odpowiedzi na żądanie wyjaśnień na podstawie art. 761 Kodeksu postępowania egzekucyjnego a RODO
 • Klauzula Wykonalności a treść zajęcia wynagrodzenia
 • Grzywny za odmowę udzielenia informacji, wykroczenia i kary
 • Główne zagadnienia związane ze zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Czas na pytania

II część. Odpowiadamy na zajęcia i rozstrzygamy zbiegi

 • Analiza treści zajęcia wynagrodzenia za pracę alimentacyjne i niealimentacyjne
 • Dodatkowe ograniczenia z nadal obowiązującą ustawą w zakresie działań osłonowych w związku z SARS-CoV2( niealimentacyjne zobowiązania)
 • Wybór właściwego organu egzekucyjnego przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjno-sądowej
 • Zarys odpowiedzi na otrzymane zajęcia
 • Przykłady zbiegów
 • Czas na pytania

III część. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę bez tajemnic zmiana z komornika na syndyka

 • Rodzaje egzekucji ich analiza i oznaczenie
 • Kolejność zaspokojenia roszczeń
 • Plan podziału sumy uzyskanej w odniesieniu do realizacji zajęć wynagrodzeń
 • Wstąpienie wierzyciela w prawa i roszczenia dłużnika art. 877 Kodeksu Postępowania egzekucyjnego
 • Ciągłość zajęcia wynagrodzenia art.884 Kodeksu Postępowania Cywilnego
 • Upadłość konsumencka
 • Pierszeństwo syndyka przez komornikiem
 • Czas na pytania


HARMONOGRAM

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Danuta Piwowarczyk magister, związana z egzekucją od 1996 roku, od roku 1998 po aplikacji komorniczej i egzaminie na komornika sądowego zatrudniona w kancelarii Komornika Sądowego przy SR w Nowym Tomyślu na stanowisku asesora komornika, wieloletnia współpraca z pracodawcami z działem kadr i płac w zakresie realizacji obowiązku pracodawcy wobec komornika, zajęć egzekucyjnych z tytułu wynagrodzeń, wierzytelności, zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej, szkoleniowiec w zakresie prawa egzekucyjnego od 2018 roku, oraz wykładowca na uczelni wyższej Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, mediacji negocjacji od roku 2019.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 26.05.2022

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 26.05.2022

390 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby online


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: