Windykacja

Zasady, tryb i skutki rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS.

28 czerwca 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Praktyczne przedstawienie i analiza skutków prawnych uruchomienia, prowadzenia i zakończenia postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz postępowania likwidacyjnego podmiotu wpisanego do KRS.

Uczestnikom zostanie przedstawiony tryb rozwiązania takich podmiotów bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego na gruncie KSH. Ponadto omówione zostaną zasady zaspokajania wierzycieli w toku tych postępowań i po ich zakończeniu oraz możliwości prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych przeciwko takim podmiotom w okresie prowadzenia likwidacji.Blok 1:

Postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (art. 25a-25e ustawy o KRS) - zasady, tryb i skutki prawne

1. Cele postępowania.

2. Przesłanki formalne do wszczęcia postępowania:

 • dotyczące postępowania upadłościowego,
 • dotyczące postępowania przymuszającego,
 • odnośnie niezłożenia sprawozdań finansowych,
 • odnośnie niewykonania innych obowiązków.

3. Postępowanie w przypadku podmiotu nieposiadającego organu uprawnionego do reprezentacji.

4. Zawiadomienie i ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

5. Zakres postępowania.

6. Negatywne przesłanki materialne do orzeczenia o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego:

 • nieposiadanie majątku,
 • nieprowadzenie działalności.

7. Istotne okoliczności sprzeciwiające się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

8.Możliwe rozstrzygnięcia w sprawie.

9. Nabycie mienia podmiotu wykreślonego z KRS.

10. Skutki prawne postępowania dla wierzycieli.

Blok 2:

Procedura likwidacyjna podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego wg. KSH - zasady, tryb i skutki prawne

1.Tryby rozwiązania spółek osobowych.

2. Postępowania likwidacyjne spółek osobowych.

3. Tryby rozwiązania spółek kapitałowych.

4. Postępowanie likwidacyjne w spółkach kapitałowych.

5. Skutki prawne postępowań likwidacyjnych dla wierzycieli:

 • w spółkach osobowych,
 • w spółkach kapitałowych.

6. Możliwości zaspokojenia wierzycieli:

 • w toku postępowania likwidacyjnego (art. 287 ksh i art. 475 ksh)
 • po wykreśleniu spółki z rejestru (art. 31 § 1 ksh, art. 7781 kpc, art. 299 ksh)
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia specjalizująca się w prawie gospodarczym, upadłościowym oraz procedurach obowiązujących w KRS, absolwentka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Posiada praktyczną wiedzę w opisywanych zagadnieniach wykorzystywaną w bieżącej pracy orzeczniczej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Zasady, tryb i skutki rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS.

28 czerwca 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Praktyczne przedstawienie i analiza skutków prawnych uruchomienia, prowadzenia i zakończenia postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz postępowania likwidacyjnego podmiotu wpisanego do KRS.

Uczestnikom zostanie przedstawiony tryb rozwiązania takich podmiotów bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego na gruncie KSH. Ponadto omówione zostaną zasady zaspokajania wierzycieli w toku tych postępowań i po ich zakończeniu oraz możliwości prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych przeciwko takim podmiotom w okresie prowadzenia likwidacji.
PROGRAM

Blok 1:

Postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego (art. 25a-25e ustawy o KRS) - zasady, tryb i skutki prawne

1. Cele postępowania.

2. Przesłanki formalne do wszczęcia postępowania:

 • dotyczące postępowania upadłościowego,
 • dotyczące postępowania przymuszającego,
 • odnośnie niezłożenia sprawozdań finansowych,
 • odnośnie niewykonania innych obowiązków.

3. Postępowanie w przypadku podmiotu nieposiadającego organu uprawnionego do reprezentacji.

4. Zawiadomienie i ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

5. Zakres postępowania.

6. Negatywne przesłanki materialne do orzeczenia o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego:

 • nieposiadanie majątku,
 • nieprowadzenie działalności.

7. Istotne okoliczności sprzeciwiające się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

8.Możliwe rozstrzygnięcia w sprawie.

9. Nabycie mienia podmiotu wykreślonego z KRS.

10. Skutki prawne postępowania dla wierzycieli.

Blok 2:

Procedura likwidacyjna podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego wg. KSH - zasady, tryb i skutki prawne

1.Tryby rozwiązania spółek osobowych.

2. Postępowania likwidacyjne spółek osobowych.

3. Tryby rozwiązania spółek kapitałowych.

4. Postępowanie likwidacyjne w spółkach kapitałowych.

5. Skutki prawne postępowań likwidacyjnych dla wierzycieli:

 • w spółkach osobowych,
 • w spółkach kapitałowych.

6. Możliwości zaspokojenia wierzycieli:

 • w toku postępowania likwidacyjnego (art. 287 ksh i art. 475 ksh)
 • po wykreśleniu spółki z rejestru (art. 31 § 1 ksh, art. 7781 kpc, art. 299 ksh)

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia specjalizująca się w prawie gospodarczym, upadłościowym oraz procedurach obowiązujących w KRS, absolwentka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Posiada praktyczną wiedzę w opisywanych zagadnieniach wykorzystywaną w bieżącej pracy orzeczniczej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: