Podatki

Podatki 2022. Uwzględnienie zmian od 1 lipca 2022 r oraz zasad opodatkowania pomocy przekazywanej w związku z wojną w Ukrainie.

30 - 31 maja 2022 r.

WARSZAWA

Cena szkolenia:
1190 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dzień 1

Najważniejsze aspekty związane z tzw. Polskim Ładem oraz zmiany planowane od 1.07.2022 r.

 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia PIT oraz powrót do możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez rodzica samotnie wychowującego dziecko, z jednoczesną likwidacją wprowadzonego w 2022 r. odliczenia 1500 zł od podatku
 • nowe zwolnienia podatkowe dla osób fizycznych od 2022 r. oraz planowane objęcie przychodów z zasiłku macierzyńskiego ulgą dla młodych, ulgą repatriacyjną, ulgą PIT-0 dla rodzin 4+ oraz ulgą PIT-0 dla seniorów
 • zmiany w zakresie obliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorców wprowadzone po 1.01.2022 r.
 • wprowadzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o część zapłaconej przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej - odrębne zasady dla każdej grupy podatników
 • ulga dla klasy średniej (aktualne regulacje), jej planowana likwidacja oraz mechanizm przejściowy przy rozliczaniu PIT za 2022 r.
 • likwidacja ulgi na zabytki (tzw. Pałacyk+)
 • obniżenie stawki PIT w niższym progu podatkowym z 17% do 12%, kwota wolna od podatku, wysokość progu podatkowego
 • zmiany w obszarze składania płatnikom oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki również w trakcie roku podatkowego (m.in. PIT-2)
 • objęcie komplementariuszy SKA obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
 • wprowadzenie specjalnego mechanizmu dla OPP, przewidującego wyrównanie zmniejszonych (w stosunku do 2022 r.) wpływów z 1% podatku.
 • przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązkowego comiesięcznego lub cokwartalnego przesyłania ksiąg podatkowych w wersji elektronicznej
 • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców

Planowane zmiany w CIT

 • odroczenie lub uchylenie przepisów o podatku minimalnym
 • zmiany w zakresie ukrytej dywidendy

Zasady rozliczenia podatkowego pomocy udzielanej w związku z wojną na Ukrainie - zasady ogólne oraz praktyczne przykłady

 • darowizny pieniężne dla osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych
 • zbiórki pieniężne
 • odliczenie podatku naliczonego od kupowanych towarów i usług
 • opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów
 • opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług
 • możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu przekazywanej pomocy, a także zakupów wyposażenia do wynajmowanych domów i mieszkań
 • opodatkowanie otrzymanych środków, w tym świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Dzień 2

Zmiany w podatku u źródła

 • doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 • nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika - ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

Nowy rodzaj podatnika VAT - grupa VAT (od 1.07.2022 r.)

 • definicja grupy VAT i zasady jej tworzenia
 • rejestracja grupy VAT
 • transakcje między członkami grupy VAT oraz między członkami grupy VAT a podmiotami zewnętrznymi
 • sprawozdawczość grupy VAT

Zmiany w pliku JPK_V7

 • nowa wersja schemy od 2022 r. - co się zmieniło, jak korygować JPK za okresy sprzed 2022 r.?
 • zasady stosowania kodów w pliku JPK - omówienie najczęstszych problemów

Zmiany w KKS oraz ustawie o KAS

 • zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK
 • nabycie sprawdzające - nowy rodzaj czynności kontrolnych prowadzonych przez US
 • informacja o znikającym podatniku - kiedy mogę ją otrzymać i jak na nią zareagować?

Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej
 • faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna)
 • sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej
 • czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? - dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022 r. i obowiązek jej stosowania w 2023 r.
 • Krajowy System e-Faktur - omówienie

Zmiany w zakresie fakturowania od 1.01.2022 r.

 • nowy termin wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji
 • zmiana treści duplikatu faktury
 • zmiana treści faktur korygujących
 • uregulowanie zasad wystawiania korekt zbiorczych
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Podatki

Podatki 2022. Uwzględnienie zmian od 1 lipca 2022 r oraz zasad opodatkowania pomocy przekazywanej w związku z wojną w Ukrainie.

30 - 31 maja 2022 r.

WARSZAWA

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dzień 1

Najważniejsze aspekty związane z tzw. Polskim Ładem oraz zmiany planowane od 1.07.2022 r.

 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia PIT oraz powrót do możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez rodzica samotnie wychowującego dziecko, z jednoczesną likwidacją wprowadzonego w 2022 r. odliczenia 1500 zł od podatku
 • nowe zwolnienia podatkowe dla osób fizycznych od 2022 r. oraz planowane objęcie przychodów z zasiłku macierzyńskiego ulgą dla młodych, ulgą repatriacyjną, ulgą PIT-0 dla rodzin 4+ oraz ulgą PIT-0 dla seniorów
 • zmiany w zakresie obliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorców wprowadzone po 1.01.2022 r.
 • wprowadzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o część zapłaconej przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej - odrębne zasady dla każdej grupy podatników
 • ulga dla klasy średniej (aktualne regulacje), jej planowana likwidacja oraz mechanizm przejściowy przy rozliczaniu PIT za 2022 r.
 • likwidacja ulgi na zabytki (tzw. Pałacyk+)
 • obniżenie stawki PIT w niższym progu podatkowym z 17% do 12%, kwota wolna od podatku, wysokość progu podatkowego
 • zmiany w obszarze składania płatnikom oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki również w trakcie roku podatkowego (m.in. PIT-2)
 • objęcie komplementariuszy SKA obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
 • wprowadzenie specjalnego mechanizmu dla OPP, przewidującego wyrównanie zmniejszonych (w stosunku do 2022 r.) wpływów z 1% podatku.
 • przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązkowego comiesięcznego lub cokwartalnego przesyłania ksiąg podatkowych w wersji elektronicznej
 • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców

Planowane zmiany w CIT

 • odroczenie lub uchylenie przepisów o podatku minimalnym
 • zmiany w zakresie ukrytej dywidendy

Zasady rozliczenia podatkowego pomocy udzielanej w związku z wojną na Ukrainie - zasady ogólne oraz praktyczne przykłady

 • darowizny pieniężne dla osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych
 • zbiórki pieniężne
 • odliczenie podatku naliczonego od kupowanych towarów i usług
 • opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów
 • opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług
 • możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu przekazywanej pomocy, a także zakupów wyposażenia do wynajmowanych domów i mieszkań
 • opodatkowanie otrzymanych środków, w tym świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Dzień 2

Zmiany w podatku u źródła

 • doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 • nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika - ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

Nowy rodzaj podatnika VAT - grupa VAT (od 1.07.2022 r.)

 • definicja grupy VAT i zasady jej tworzenia
 • rejestracja grupy VAT
 • transakcje między członkami grupy VAT oraz między członkami grupy VAT a podmiotami zewnętrznymi
 • sprawozdawczość grupy VAT

Zmiany w pliku JPK_V7

 • nowa wersja schemy od 2022 r. - co się zmieniło, jak korygować JPK za okresy sprzed 2022 r.?
 • zasady stosowania kodów w pliku JPK - omówienie najczęstszych problemów

Zmiany w KKS oraz ustawie o KAS

 • zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK
 • nabycie sprawdzające - nowy rodzaj czynności kontrolnych prowadzonych przez US
 • informacja o znikającym podatniku - kiedy mogę ją otrzymać i jak na nią zareagować?

Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej
 • faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna)
 • sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej
 • czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? - dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022 r. i obowiązek jej stosowania w 2023 r.
 • Krajowy System e-Faktur - omówienie

Zmiany w zakresie fakturowania od 1.01.2022 r.

 • nowy termin wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji
 • zmiana treści duplikatu faktury
 • zmiana treści faktur korygujących
 • uregulowanie zasad wystawiania korekt zbiorczych

HARMONOGRAM

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: