Administracja publiczna

Doręczenia elektroniczne i postępowanie administracyjne w praktyce - aktualne regulacje w 2022 r.

31 maja 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych a Epuap - czas dualizmu

2. Obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych - od kiedy

3. Omówienie podstawowych zasad doręczeń elektronicznych

  • publiczna usługa hybrydowa,
  • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • skrzynka doręczeń

4. Pojęcie dokumentu elektronicznego

5. Zmiany przepisów Kpa wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych

6. Doręczenie a Epuap - podstawowe problemy prawne

7. Doręczenie ?papierowe? - kiedy będzie mogło być stosowane

8. Przywrócenie terminu a problemy z doręczeniem

9. Elektroniczna postać akt

10. Przekazywanie akt do sądu administracyjnego

11. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Sędzia w Warszawie, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca szkoleń.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby do 25.05

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 25.05

790 + VAT
koszt udziału jednej osoby po 25.05

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Administracja publiczna

Doręczenia elektroniczne i postępowanie administracyjne w praktyce - aktualne regulacje w 2022 r.

31 maja 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Ustawa o doręczeniach elektronicznych a Epuap - czas dualizmu

2. Obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych - od kiedy

3. Omówienie podstawowych zasad doręczeń elektronicznych

  • publiczna usługa hybrydowa,
  • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • skrzynka doręczeń

4. Pojęcie dokumentu elektronicznego

5. Zmiany przepisów Kpa wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych

6. Doręczenie a Epuap - podstawowe problemy prawne

7. Doręczenie ?papierowe? - kiedy będzie mogło być stosowane

8. Przywrócenie terminu a problemy z doręczeniem

9. Elektroniczna postać akt

10. Przekazywanie akt do sądu administracyjnego

11. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Sędzia w Warszawie, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca szkoleń.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby do 25.05

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób do 25.05

790 + VAT
koszt udziału jednej osoby po 25.05

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: