Kadry

Zmiany w kodeksie pracy i ustawie zasiłkowej od 01 sierpnia 2022 roku.

19 maja 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zakres szkolenia

W 2022 roku wejdą kolejne zmiany związane z dostosowaniem przepisów prawa krajowego do przepisów unijnych. Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadza szerokie istotne zmiany w zakresie:

 • umów o pracę, szczególnie umów na okres próbny i czas określony
 • rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
 • uprawnień rodzicielskich
 • wnioskowania o świadczenia rodzicielskie
 • wysokości procentowej zasiłku macierzyńskiego
 • wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy
 • wprowadzenia urlopu opiekuńczego
 • zasad równego traktowania w zatrudnieniu
 • obowiązków pracodawcy związanych z naborem na stanowiska
 • szkoleń pracowników
 • zmiany w zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników na nadchodzące zmiany. Spotkanie pozwoli na uzupełnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu umów o pracę , uprawnień rodzicielskich, zasiłków macierzyńskich oraz pozostałych zmian wchodzących w życie w tym roku.

Program

Umowy o pracę

 • Zmiana zasad ogólnych
  • doprecyzowanie daty nawiązania stosunku pracy
  • brak możliwości wprowadzenia zakazu pozostawania w innym stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy
  • rozszerzony zakres informacji w umowie o pracę
 • Umowa na okres próbny
  • zmiana definicji umowy
  • możliwości i warunki przedłużenia umowy
  • okres zawarcia umowy
  • doprecyzowanie możliwości ponownego zatrudnienia na umowę na okres próbny
 • Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony
 • Rozszerzenie prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

 • rozszerzenie uprawnień rodziców małych dzieci
 • zmiana uprawnień w korzystaniu 2 dni wolnych na dziecko do lat 14
 • wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i zmiana zasad korzystania z niego
 • zmiany w zasadach wnioskowania o urlop rodzicielski
 • zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego (podział na pierwszy rok życia dziecka i kolejne lata)
 • zmiany w warunkach korzystania przez pracownika mającego uprawnienia do urlopu wychowawczego z obniżonego wymiaru czasu pracy
 • rozszerzenie ochrony związanej z rodzicielstwem, w tym rodziców przebywających na urlopach wychowawczych
 • wprowadzenie możliwości wystąpienia z roszczeniem w przypadku naruszenia zasad równego traktowania

Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych

 • dodatkowe 2 dni wolne od pracy - warunki udzielania i korzystania
 • dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego - warunki udzielania i korzystania

Zmiany w korzystaniu przez pracowników ze szkoleń niezbędnych do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

Rozszerzenie obowiązków pracodawcy - rekrutacja wewnętrzna

Rozszerzenie zakresu obowiązków, za niewypełnianie których pracodawca ponosi sankcje karne

Przepisy przejściowe - istotne obowiązki pracodawcy

 • uzupełnianie danych w informacji o warunkach zatrudnienia
 • postępowanie w przypadku umowy na okres próbny i czas określony wypowiedzianych przed wejściem w życie nowelizacji K.p.
 • korzystanie z urlopów rodzicielskich i ojcowskich pracowników przebywających na tych urlopach w dniu wejścia w życie przepisów
 • pobieranie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w okresie wejścia przepisów w życie
 • korzystanie z przepisów dot. równego traktowania przez osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem w dniu wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej

Pozostałe zmiany:

 • podwyższenie kwoty wartości finansowanych posiłków udostępnianych pracownikom zwolnionych ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - od 01.03.2022 r.
 • wprowadzenie nowego świadczenia zwolnionego ze składek ZUS - od 01.03.2022 r.
 • Zmiany w ustawie PIT w zakresie wspólnego opodatkowania z dzieckiem samotnych rodziców - od 01.01.2022 r.

Ciekawe wyroki, interpretacje i wyjaśnienia

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Małgorzata Grajewska Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Kadry

Zmiany w kodeksie pracy i ustawie zasiłkowej od 01 sierpnia 2022 roku.

19 maja 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zakres szkolenia

W 2022 roku wejdą kolejne zmiany związane z dostosowaniem przepisów prawa krajowego do przepisów unijnych. Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadza szerokie istotne zmiany w zakresie:

 • umów o pracę, szczególnie umów na okres próbny i czas określony
 • rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
 • uprawnień rodzicielskich
 • wnioskowania o świadczenia rodzicielskie
 • wysokości procentowej zasiłku macierzyńskiego
 • wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy
 • wprowadzenia urlopu opiekuńczego
 • zasad równego traktowania w zatrudnieniu
 • obowiązków pracodawcy związanych z naborem na stanowiska
 • szkoleń pracowników
 • zmiany w zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników na nadchodzące zmiany. Spotkanie pozwoli na uzupełnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu umów o pracę , uprawnień rodzicielskich, zasiłków macierzyńskich oraz pozostałych zmian wchodzących w życie w tym roku.

Program

Umowy o pracę

 • Zmiana zasad ogólnych
  • doprecyzowanie daty nawiązania stosunku pracy
  • brak możliwości wprowadzenia zakazu pozostawania w innym stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy
  • rozszerzony zakres informacji w umowie o pracę
 • Umowa na okres próbny
  • zmiana definicji umowy
  • możliwości i warunki przedłużenia umowy
  • okres zawarcia umowy
  • doprecyzowanie możliwości ponownego zatrudnienia na umowę na okres próbny
 • Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony
 • Rozszerzenie prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

 • rozszerzenie uprawnień rodziców małych dzieci
 • zmiana uprawnień w korzystaniu 2 dni wolnych na dziecko do lat 14
 • wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i zmiana zasad korzystania z niego
 • zmiany w zasadach wnioskowania o urlop rodzicielski
 • zmiany w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego (podział na pierwszy rok życia dziecka i kolejne lata)
 • zmiany w warunkach korzystania przez pracownika mającego uprawnienia do urlopu wychowawczego z obniżonego wymiaru czasu pracy
 • rozszerzenie ochrony związanej z rodzicielstwem, w tym rodziców przebywających na urlopach wychowawczych
 • wprowadzenie możliwości wystąpienia z roszczeniem w przypadku naruszenia zasad równego traktowania

Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych

 • dodatkowe 2 dni wolne od pracy - warunki udzielania i korzystania
 • dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego - warunki udzielania i korzystania

Zmiany w korzystaniu przez pracowników ze szkoleń niezbędnych do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

Rozszerzenie obowiązków pracodawcy - rekrutacja wewnętrzna

Rozszerzenie zakresu obowiązków, za niewypełnianie których pracodawca ponosi sankcje karne

Przepisy przejściowe - istotne obowiązki pracodawcy

 • uzupełnianie danych w informacji o warunkach zatrudnienia
 • postępowanie w przypadku umowy na okres próbny i czas określony wypowiedzianych przed wejściem w życie nowelizacji K.p.
 • korzystanie z urlopów rodzicielskich i ojcowskich pracowników przebywających na tych urlopach w dniu wejścia w życie przepisów
 • pobieranie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w okresie wejścia przepisów w życie
 • korzystanie z przepisów dot. równego traktowania przez osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem w dniu wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej

Pozostałe zmiany:

 • podwyższenie kwoty wartości finansowanych posiłków udostępnianych pracownikom zwolnionych ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - od 01.03.2022 r.
 • wprowadzenie nowego świadczenia zwolnionego ze składek ZUS - od 01.03.2022 r.
 • Zmiany w ustawie PIT w zakresie wspólnego opodatkowania z dzieckiem samotnych rodziców - od 01.01.2022 r.

Ciekawe wyroki, interpretacje i wyjaśnienia


HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Małgorzata Grajewska Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: