Kadry

Kolejne rewolucyjne zmiany w PIT od wynagrodzeń. Jak przygotować się na zmiany wprowadzone wstecznie od 01.01.2022 r. oraz od 01.07.2022 r. i od 01.01.2023 r.

24 maja 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

Od 01.07.2022 r. planowane jest wprowadzenie kolejnych, obiecanych przez rząd, zmian w systemie podatkowym dotyczące ustalania wynagrodzeń. Ponieważ ustawodawca zakłada nałożenie na płatników podatku od wynagrodzeń nowych obowiązków istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do wprowadzenia nowych przepisów. Planowana jest zmiana w ustalaniu zaliczki PIT w zakresie:

 • uchylenie skomplikowanych przepisów dot. mechanizmu przedłużania poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy czy tzw. ulgi dla klasy średniej
 • zmiany w skali podatkowej
 • nowa wysokość oraz nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek
 • zmiany w stosowaniu zryczałtowanych kosztów stosowania przychodu
 • zmiany we wspólnym opodatkowaniu, w tym samotnych rodziców
 • uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki PIT
 • przepisy przejściowe

Program

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń

I Zostają uchylone:

Mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

Ulga dla pracowników (tzw. ?ulga dla klasy średniej?)

I Pozostaje kwota graniczna od której pobierana jest niższa stawka podatku oraz kwota wolna od podatku

II Wprowadzono zmiany w zakresie:

Skali podatkowej

 • obniżenia stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%
 • obniżenie kwoty zmniejszającej podatek

Stosowania kwoty zmniejszającej podatek

 • rozszerzenie katalogu podatników wobec, których ma zastosowanie kwota zmniejszająca podatek
 • swobodne decydowanie przez podatnika o zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek
 • kilku płatników a jedna kwota zmniejszająca podatek
 • kilka wypłat z różnych tytułów u tego samego płatnika a kwota zmniejszająca podatek
 • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika
 • rozszerzenie obowiązków płatnika w tym zakresie
 • jaką kwotę zmniejszającą podatek zastosujemy w rozliczeniu rocznym?
 • termin wprowadzenia zmian i składania PIT-2
 • przepisy przejściowe

Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego

 • ujednolicenie zasad składania wniosków i oświadczeń
 • doprecyzowanie zasad stosowania wniosków i oświadczeń przez płatników PIT
  • wycofanie lub zmiana złożonych wniosków lub oświadczeń
  • wprowadzenie zasad stosowania wniosków i oświadczeń po ustaniu stosunku prawnego

Znowelizowane zasady stosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu

Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek

 • płatnicy, których to zwolnienie dotyczy
 • sytuacje, w których można złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki PIT
 • możliwość wycofania wniosku o niepobieranie zaliczek PIT
 • zasady rozliczania wynagrodzenia po wycofaniu wniosku

Nowelizacja zasad wspólnego rozliczenia się:

 • przywrócenie możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów samotnych rodziców
 • realizowanie dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku podatkowego przez samotnych rodziców wspólnie rozliczających się z dzieckiem
 • zmiana zasad normujących doliczanie w rozliczeniu rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców
 • doprecyzowanie przepisów w celu wyeliminowania wątpliwości dot. preferencyjnego rozliczenia małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci

Zmiana kryterium dochodowego pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka, warunkującego możliwość:

 • preferencyjnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dzieci
 • skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+
 • skorzystania z podatkowej ulgi na dzieci
 • nowe zasady ustalania kwoty warunkującej skorzystanie z preferencji podatkowych

Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

 • poszerzenie zwolnień (ulga dla młodych, ulga na powrót, PIT-0 dla rodzin 4+, PIT-0 dla pracujących seniorów) o nowy rodzaj przychodów
 • doprecyzowanie zasad korzystania z PIT-0 dla pracujących seniorów - od 01.01.2023 r.
 • zmiana w wysokości kwoty zwolnienia świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem prawnym
 • podwyższenie kwoty wartości finansowanych posiłków udostępnianych pracownikom zwolnionych ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - od 01.03.2022 r.

Nowa stawka zryczałtowanego podatku dochodowego dla przychodów nieprzekraczających 200 zł

Nowe szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji
 • Rozszerzenie zakresu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Zmiana doprecyzowująca przepisy w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki PIT
09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Małgorzata Grajewska Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Kadry

Kolejne rewolucyjne zmiany w PIT od wynagrodzeń. Jak przygotować się na zmiany wprowadzone wstecznie od 01.01.2022 r. oraz od 01.07.2022 r. i od 01.01.2023 r.

24 maja 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

Od 01.07.2022 r. planowane jest wprowadzenie kolejnych, obiecanych przez rząd, zmian w systemie podatkowym dotyczące ustalania wynagrodzeń. Ponieważ ustawodawca zakłada nałożenie na płatników podatku od wynagrodzeń nowych obowiązków istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do wprowadzenia nowych przepisów. Planowana jest zmiana w ustalaniu zaliczki PIT w zakresie:

 • uchylenie skomplikowanych przepisów dot. mechanizmu przedłużania poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy czy tzw. ulgi dla klasy średniej
 • zmiany w skali podatkowej
 • nowa wysokość oraz nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek
 • zmiany w stosowaniu zryczałtowanych kosztów stosowania przychodu
 • zmiany we wspólnym opodatkowaniu, w tym samotnych rodziców
 • uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki PIT
 • przepisy przejściowe

Program

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń

I Zostają uchylone:

Mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

Ulga dla pracowników (tzw. ?ulga dla klasy średniej?)

I Pozostaje kwota graniczna od której pobierana jest niższa stawka podatku oraz kwota wolna od podatku

II Wprowadzono zmiany w zakresie:

Skali podatkowej

 • obniżenia stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%
 • obniżenie kwoty zmniejszającej podatek

Stosowania kwoty zmniejszającej podatek

 • rozszerzenie katalogu podatników wobec, których ma zastosowanie kwota zmniejszająca podatek
 • swobodne decydowanie przez podatnika o zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek
 • kilku płatników a jedna kwota zmniejszająca podatek
 • kilka wypłat z różnych tytułów u tego samego płatnika a kwota zmniejszająca podatek
 • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika
 • rozszerzenie obowiązków płatnika w tym zakresie
 • jaką kwotę zmniejszającą podatek zastosujemy w rozliczeniu rocznym?
 • termin wprowadzenia zmian i składania PIT-2
 • przepisy przejściowe

Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego

 • ujednolicenie zasad składania wniosków i oświadczeń
 • doprecyzowanie zasad stosowania wniosków i oświadczeń przez płatników PIT
  • wycofanie lub zmiana złożonych wniosków lub oświadczeń
  • wprowadzenie zasad stosowania wniosków i oświadczeń po ustaniu stosunku prawnego

Znowelizowane zasady stosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu

Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek

 • płatnicy, których to zwolnienie dotyczy
 • sytuacje, w których można złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki PIT
 • możliwość wycofania wniosku o niepobieranie zaliczek PIT
 • zasady rozliczania wynagrodzenia po wycofaniu wniosku

Nowelizacja zasad wspólnego rozliczenia się:

 • przywrócenie możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów samotnych rodziców
 • realizowanie dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku podatkowego przez samotnych rodziców wspólnie rozliczających się z dzieckiem
 • zmiana zasad normujących doliczanie w rozliczeniu rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców
 • doprecyzowanie przepisów w celu wyeliminowania wątpliwości dot. preferencyjnego rozliczenia małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci

Zmiana kryterium dochodowego pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka, warunkującego możliwość:

 • preferencyjnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dzieci
 • skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+
 • skorzystania z podatkowej ulgi na dzieci
 • nowe zasady ustalania kwoty warunkującej skorzystanie z preferencji podatkowych

Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

 • poszerzenie zwolnień (ulga dla młodych, ulga na powrót, PIT-0 dla rodzin 4+, PIT-0 dla pracujących seniorów) o nowy rodzaj przychodów
 • doprecyzowanie zasad korzystania z PIT-0 dla pracujących seniorów - od 01.01.2023 r.
 • zmiana w wysokości kwoty zwolnienia świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem prawnym
 • podwyższenie kwoty wartości finansowanych posiłków udostępnianych pracownikom zwolnionych ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - od 01.03.2022 r.

Nowa stawka zryczałtowanego podatku dochodowego dla przychodów nieprzekraczających 200 zł

Nowe szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji
 • Rozszerzenie zakresu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Zmiana doprecyzowująca przepisy w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki PIT

HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Małgorzata Grajewska Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: