Podatki

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym.

19 maja 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Podstawowe sposoby zawarcia transakcji międzynarodowej:

 • Zawarcie umowy poprzez negocjacje lub akceptację oferty.

Kontrakt jako zasadniczy dowód zawarcia transakcji zagranicznej:

 • Cechy dobrze zawartego kontraktu.
 • Budowa i elementy kontraktu.
 • Co to jest dokument handlowy i dlaczego jest on tak ważny dla biznesu?
 • Wystawienie dokumentu handlowego jako forma potwierdzenia zawarcia umowy.

Dokumenty handlowe związane z płatnościami i towarem:

 • Faktura:
  • Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura wystawiana w handlu zagranicznym?
  • Istotne elementy faktury.
  • Forma wystawiania dokumentu i jego dystrybucji.
 • Specyfikacja towarowa i jej elementy.

Ubezpieczenie towaru i jego potwierdzenie.

Międzynarodowy przewóz towarów i rodzaje dokumentów wykorzystywanych w tej operacji:

 • Transport drogowy
 • Transport morski
 • Transport lotniczy
 • Transport kolejowy

Formalności celne i dokumenty z nimi związane:

 • Dokumenty związane z przemieszczaniem towarów (tranzyt).
 • Dokumenty związane z pochodzeniem towarów.
 • Dokumenty potwierdzające dokonanie odprawy celnej:
  • Importowe.
  • Eksportowe (ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania eksportu).

Inne dokumenty wymagane do przewozu towarów przez granice.

Dyskusja i pytania.

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Tomasz Sętkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego. Wieloletni funkcjonariusz celny z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji celnej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej, jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych a jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym.

19 maja 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Podstawowe sposoby zawarcia transakcji międzynarodowej:

 • Zawarcie umowy poprzez negocjacje lub akceptację oferty.

Kontrakt jako zasadniczy dowód zawarcia transakcji zagranicznej:

 • Cechy dobrze zawartego kontraktu.
 • Budowa i elementy kontraktu.
 • Co to jest dokument handlowy i dlaczego jest on tak ważny dla biznesu?
 • Wystawienie dokumentu handlowego jako forma potwierdzenia zawarcia umowy.

Dokumenty handlowe związane z płatnościami i towarem:

 • Faktura:
  • Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura wystawiana w handlu zagranicznym?
  • Istotne elementy faktury.
  • Forma wystawiania dokumentu i jego dystrybucji.
 • Specyfikacja towarowa i jej elementy.

Ubezpieczenie towaru i jego potwierdzenie.

Międzynarodowy przewóz towarów i rodzaje dokumentów wykorzystywanych w tej operacji:

 • Transport drogowy
 • Transport morski
 • Transport lotniczy
 • Transport kolejowy

Formalności celne i dokumenty z nimi związane:

 • Dokumenty związane z przemieszczaniem towarów (tranzyt).
 • Dokumenty związane z pochodzeniem towarów.
 • Dokumenty potwierdzające dokonanie odprawy celnej:
  • Importowe.
  • Eksportowe (ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania eksportu).

Inne dokumenty wymagane do przewozu towarów przez granice.

Dyskusja i pytania.


HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Tomasz Sętkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego. Wieloletni funkcjonariusz celny z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji celnej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej, jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych a jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: