Windykacja

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

25 maja 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu przedstawimy możliwości dochodzenia należności w sytuacjach, gdy dłużnik przebywa za granicą.

Nauczą się Państwo:
Skutecznego odzyskiwania należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą ? podstawy prawne, organy właściwe i dokumenty konieczne
Sporządzania dokumentów międzynarodowych - Ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą
Jak znaleźć pomoc sądową za granicą, przedstawimy zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych

Metody prowadzenia zajęć: wykład połączony z warsztatami (wykład/ warsztaty / case study, inne)

ADRESACI SZKOLENIA

Przedsiębiorcy, kancelarie prawne, pracownicy działów indykacyjnych w firmach, mających swoich dłużników przebywających poza granicami Polski

1. Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.

 • Dokumenty, na podstawie których dochodzimy należności.
  • istnienie
  • prawidłowe sporządzanie
  • prawomocność, wykonalność i wymagalność.
 • Miejsce pobytu dłużnika za granicą
 • Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności w Unii Europejskiej.
 • Postępowanie gdy dłużnik przebywa w kraju poza UE

2. Wszczęcie procedury gdy dłużnik przebywa za granicą.

 • Wybór podstawy prawnej
 • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.

3. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE

4. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE

5. Pomoc sądowa za granicą, zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych na terenie państw UE oraz poza UE.

6. Pytania, dyskusje, konsultacje

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Wieloletni Kierownik działu obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym oraz wykładowca szkoleń w zakresie prawa międzynarodowego m.in. dla sądów, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Panelista, koordynator, ekspert i uczestnik międzynarodowych konferencji międzynarodowych ERA, EJTN-EIPA, HCCH, dot. mechanizmów szkoleniowych i potrzeb kadr wymiaru sprawiedliwości. Ponadto Trener kompetencji miękkich. Certyfikowany Trener Biznesu. Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Postępowania Cywilnego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego. Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

25 maja 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu przedstawimy możliwości dochodzenia należności w sytuacjach, gdy dłużnik przebywa za granicą.

Nauczą się Państwo:
Skutecznego odzyskiwania należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą ? podstawy prawne, organy właściwe i dokumenty konieczne
Sporządzania dokumentów międzynarodowych - Ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą
Jak znaleźć pomoc sądową za granicą, przedstawimy zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych

Metody prowadzenia zajęć: wykład połączony z warsztatami (wykład/ warsztaty / case study, inne)

ADRESACI SZKOLENIA

Przedsiębiorcy, kancelarie prawne, pracownicy działów indykacyjnych w firmach, mających swoich dłużników przebywających poza granicami Polski


PROGRAM

1. Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.

 • Dokumenty, na podstawie których dochodzimy należności.
  • istnienie
  • prawidłowe sporządzanie
  • prawomocność, wykonalność i wymagalność.
 • Miejsce pobytu dłużnika za granicą
 • Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności w Unii Europejskiej.
 • Postępowanie gdy dłużnik przebywa w kraju poza UE

2. Wszczęcie procedury gdy dłużnik przebywa za granicą.

 • Wybór podstawy prawnej
 • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.

3. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE

4. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE

5. Pomoc sądowa za granicą, zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych na terenie państw UE oraz poza UE.

6. Pytania, dyskusje, konsultacje


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Wieloletni Kierownik działu obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym oraz wykładowca szkoleń w zakresie prawa międzynarodowego m.in. dla sądów, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Panelista, koordynator, ekspert i uczestnik międzynarodowych konferencji międzynarodowych ERA, EJTN-EIPA, HCCH, dot. mechanizmów szkoleniowych i potrzeb kadr wymiaru sprawiedliwości. Ponadto Trener kompetencji miękkich. Certyfikowany Trener Biznesu. Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Postępowania Cywilnego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego. Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: