Podatki

Praktyczny warsztat - umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2022 r.

30 maja 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Uregulowania tzw. tarczy dotyczące umów cywilnoprawnych:

 • Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
 • Przesyłanie ewidencji miesięcznych o zawartych umowach o dzieło;
 • Wzór zgłoszenia;
 • Wzór miesięcznych rejestrów;
 • Pojęcie umowy o dzieło a umowy zlecenia;
 • Wejście w życie przepisów - od kiedy jest obowiązek?
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań.

Przepisy mające wpływ na rozliczenia umów cywilnoprawnych:

 • RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
 • Przetwarzanie danych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i odwrotnie - jakie dokumenty?
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a osoby na umowach cywilnoprawnych - liczenie limitu i problemy praktyczne z tym związane;
 • Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK - kiedy i na jakich zasadach;
 • Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
 • Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.

Kontrakt menadżerski - alternatywna forma zatrudniania osób:

 • Pojęcie kontraktu menadżerskiego;
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę;
 • Kontrakt menadżerski z osobą, która ma działalność gospodarczą i osobą prywatną - różnice w rozliczeniach;
 • Uregulowania prawne dotyczące kontraktu menadżerskiego;
 • Opodatkowanie podatkiem PIT i składkami ZUS kontraktu menadżerskiego - zasady;
 • Podatek VAT od kontraktu menadżerskiego - kiedy?

Składki ZUS od umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego w przykładach:

 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem;
 • Umowa zlecenia z obcym pracownikiem;
 • Zlecenie z osobą na kilku zleceniach - wartość zleceń a oskładkowanie;
 • Zlecenie z emerytem;
 • Umowa zlecenia z rencistą
 • Pierwsza i kolejne umowy zlecenia - zasady wyliczeń;
 • Zasady weryfikowania rozliczeń;
 • Przykładowe pisma do ZUS;
 • Przykładowe oświadczenia Zleceniobiorców;
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o pracę - skutki praktyczne.

Umowy o dzieło - zasady rozliczeń

 • oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?;
 • umowa o dzieło z własnym pracownikiem
 • Umowa o dzieło z osobą obcą a zasady rozliczeń
 • Elementy konieczne umowy o dzieło na przykładach;
 • Skutki przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia.

Opodatkowanie umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktu menadżerskiego podatkiem PIT:

 • Rozliczanie przeniesienia praw autorskich w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów
 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
 • stawka 17% - zasady wyliczania;
 • opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. - nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów
 • świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych - co podlega opodatkowaniu

Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami:

 • opodatkowanie podatkiem PIT;
 • czy i kiedy składka ZUS?
 • Obowiązkowe dokumenty związane z rozliczaniem nierezydentów;
 • obowiązki sprawozdawcze i zgłoszeniowe;
 • metody unikania podwójnego opodatkowania.

Problemy praktyczne

 • Oświadczenia w zakresie umów zlecenia dotyczące innych tytułów ubezpieczenia;
 • BHP a umowy cywilnoprawne;
 • Badania lekarskie w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie - skutki praktyczne;
 • dowody wykonania dzieła;
 • podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
 • korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek
 • najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych
 • samozatrudnienie jako forma współpracy - korzyści i zagrożenia.

Dyskusja z uczestnikami

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Praktyczny warsztat - umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2022 r.

30 maja 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Uregulowania tzw. tarczy dotyczące umów cywilnoprawnych:

 • Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
 • Przesyłanie ewidencji miesięcznych o zawartych umowach o dzieło;
 • Wzór zgłoszenia;
 • Wzór miesięcznych rejestrów;
 • Pojęcie umowy o dzieło a umowy zlecenia;
 • Wejście w życie przepisów - od kiedy jest obowiązek?
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań.

Przepisy mające wpływ na rozliczenia umów cywilnoprawnych:

 • RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
 • Przetwarzanie danych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i odwrotnie - jakie dokumenty?
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a osoby na umowach cywilnoprawnych - liczenie limitu i problemy praktyczne z tym związane;
 • Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK - kiedy i na jakich zasadach;
 • Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
 • Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.

Kontrakt menadżerski - alternatywna forma zatrudniania osób:

 • Pojęcie kontraktu menadżerskiego;
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, umową o pracę;
 • Kontrakt menadżerski z osobą, która ma działalność gospodarczą i osobą prywatną - różnice w rozliczeniach;
 • Uregulowania prawne dotyczące kontraktu menadżerskiego;
 • Opodatkowanie podatkiem PIT i składkami ZUS kontraktu menadżerskiego - zasady;
 • Podatek VAT od kontraktu menadżerskiego - kiedy?

Składki ZUS od umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego w przykładach:

 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem;
 • Umowa zlecenia z obcym pracownikiem;
 • Zlecenie z osobą na kilku zleceniach - wartość zleceń a oskładkowanie;
 • Zlecenie z emerytem;
 • Umowa zlecenia z rencistą
 • Pierwsza i kolejne umowy zlecenia - zasady wyliczeń;
 • Zasady weryfikowania rozliczeń;
 • Przykładowe pisma do ZUS;
 • Przykładowe oświadczenia Zleceniobiorców;
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenia na umowę o pracę - skutki praktyczne.

Umowy o dzieło - zasady rozliczeń

 • oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?;
 • umowa o dzieło z własnym pracownikiem
 • Umowa o dzieło z osobą obcą a zasady rozliczeń
 • Elementy konieczne umowy o dzieło na przykładach;
 • Skutki przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia.

Opodatkowanie umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktu menadżerskiego podatkiem PIT:

 • Rozliczanie przeniesienia praw autorskich w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów
 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
 • stawka 17% - zasady wyliczania;
 • opodatkowanie zryczałtowane umów do 200,00 zł. - nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania drobnych umów
 • świadczenia na rzecz przedstawicieli handlowych - co podlega opodatkowaniu

Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami:

 • opodatkowanie podatkiem PIT;
 • czy i kiedy składka ZUS?
 • Obowiązkowe dokumenty związane z rozliczaniem nierezydentów;
 • obowiązki sprawozdawcze i zgłoszeniowe;
 • metody unikania podwójnego opodatkowania.

Problemy praktyczne

 • Oświadczenia w zakresie umów zlecenia dotyczące innych tytułów ubezpieczenia;
 • BHP a umowy cywilnoprawne;
 • Badania lekarskie w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • zmiana kwalifikacji umowy z dzieła na zlecenie - skutki praktyczne;
 • dowody wykonania dzieła;
 • podróże służbowe i delegacje osób z zawartymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło (czy mogą być w podróży służbowej? Zasady rozliczania?
 • korzystanie przez osoby na umowach cywilnoprawnych ze służbowych samochodów, laptopów, komórek
 • najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach osób na umowach cywilnoprawnych
 • samozatrudnienie jako forma współpracy - korzyści i zagrożenia.

Dyskusja z uczestnikami


HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: