Podatki

KURS CIT dla początkujących. Część 3

27 maja 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
750 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Część 1. 26 kwietnia 2022

Podmiot i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia

 • podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
 • podmioty zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym
 • rezydencja podatkowa - ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • sposób opodatkowania wspólnego przedsięwzięcia oraz ogólne zasady opodatkowania w spółkach osobowych
 • rok podatkowy
 • podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym - przychód vs. dochód
 • rozliczenie straty podatkowej
 • odliczenia od dochodu - zasady rozliczenia darowizn w podatku dochodowym
 • stawki podatku dochodowego

Zryczałtowane formy opodatkowania

 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) - podstawowe warunki wyboru i stosowania tej formy opodatkowania, zasady obliczania dochodu do opodatkowania, stawki podatku, opodatkowanie dywidend wypłaconych udziałowcom/akcjonariuszom
 • Ryczałtowe opodatkowanie przychodów z udziału w zyskach osób prawnych

Część 2. 11 maja 2022

Źródła przychodów

 • przychody z zysków kapitałowych oraz pozostałe źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
 • podział przychodów na źródła a obowiązek alokacji kosztów uzyskania przychodów - jaką metodę alokacji należy przyjąć
 • przychody wyłączone przy kalkulacji klucza alokacji

Przychód podatkowy

 • definicja przychodu
 • przychody rozpoznawane memoriałowo vs. kasowo
 • moment rozpoznania przychodu - praktyczne przykłady
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych
 • korekta przychodów - moment ujęcia
 • zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania

Część 3. 27 maja 2022

Koszty uzyskania przychodów

 • definicja kosztu uzyskania przychodu
 • dokumentowanie wydatków jako warunek rozpoznania kosztu
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie - definicja, przykłady
 • moment ujęcia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
 • rozliczenie kosztów w czasie
 • koszty pracownicze - moment ujęcia
 • wyłączenie z kosztów niektórych wydatków opłaconych gotówką
 • wyłączenie z kosztów w przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy podatników
 • wyłączenie z kosztów w przypadku pominięcia obowiązku zapłaty z zastosowaniem MPP
 • kary umowne i odszkodowania - kiedy mogą być kosztem?
 • inne wyłączenia z KUP
 • korekta kosztów - moment ujęcia

Koszty używania samochodów

 • limit uzależniony od wartości pojazdu - kiedy stosujemy, zasady obliczania
 • możliwość rozliczenia 100% KUP z tytułu używania pojazdu w działalności gospodarczej - warunki
 • najem i leasing w kosztach - w jaki sposób obliczyć jaka część raty albo czynszu powinna być KUP
 • składki na ubezpieczenie pojazdu w kosztach
 • zaliczenie do KUP kosztów używania pojazdu - które wydatki podlegają limitowi rozliczenia w kosztach
 • rozliczenie samochodu własnego przedsiębiorcy, który nie został wprowadzony do ewidencji ŚT w działalności gospodarczej
 • rozliczenie przejazdów samochodem własnym pracownika

Koszty reprezentacji i reklamy

 • pojęcie reprezentacji i reklamy na gruncie ustawy o CIT
 • przykłady świadczeń promocyjnych oraz reklamowych i ich rozliczenie na gruncie kosztowym
 • przykłady reprezentacji wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów

Część 4. 13 czerwca 2022

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • definicja środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej
 • inwestycje w obcych środkach trwałych
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
 • metody amortyzacji oraz stawki amortyzacyjne
 • ulepszenie środka trwałego a remont - różnice i przykłady praktyczne
 • możliwość jednorazowej amortyzacji - kiedy i dla kogo jest dostępna?
 • dotacje a wartość początkowa

Ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • pozostałe ulgi

Zapłata podatku dochodowego oraz zeznanie roczne

 • zaliczki miesięczne - zasady obliczania i terminy zapłaty
 • zaliczki kwartalne - podatnicy uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty
 • zaliczki uproszczone - podatnicy uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty
 • zasady sporządzenia oraz termin złożenia zeznania rocznego
 • rodzaje formularzy podatkowych służących do złożenia zeznania rocznego oraz załączniki do nich
 • podatek minimalny - kto i kiedy musi go zapłacić, sposób wyliczenia podstawy opodatkowania
11:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:00 - 15:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1900 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS CIT dla początkujących. Część 3

27 maja 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Część 1. 26 kwietnia 2022

Podmiot i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia

 • podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
 • podmioty zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym
 • rezydencja podatkowa - ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • sposób opodatkowania wspólnego przedsięwzięcia oraz ogólne zasady opodatkowania w spółkach osobowych
 • rok podatkowy
 • podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym - przychód vs. dochód
 • rozliczenie straty podatkowej
 • odliczenia od dochodu - zasady rozliczenia darowizn w podatku dochodowym
 • stawki podatku dochodowego

Zryczałtowane formy opodatkowania

 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) - podstawowe warunki wyboru i stosowania tej formy opodatkowania, zasady obliczania dochodu do opodatkowania, stawki podatku, opodatkowanie dywidend wypłaconych udziałowcom/akcjonariuszom
 • Ryczałtowe opodatkowanie przychodów z udziału w zyskach osób prawnych

Część 2. 11 maja 2022

Źródła przychodów

 • przychody z zysków kapitałowych oraz pozostałe źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
 • podział przychodów na źródła a obowiązek alokacji kosztów uzyskania przychodów - jaką metodę alokacji należy przyjąć
 • przychody wyłączone przy kalkulacji klucza alokacji

Przychód podatkowy

 • definicja przychodu
 • przychody rozpoznawane memoriałowo vs. kasowo
 • moment rozpoznania przychodu - praktyczne przykłady
 • przychody ze świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych
 • korekta przychodów - moment ujęcia
 • zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania

Część 3. 27 maja 2022

Koszty uzyskania przychodów

 • definicja kosztu uzyskania przychodu
 • dokumentowanie wydatków jako warunek rozpoznania kosztu
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie - definicja, przykłady
 • moment ujęcia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
 • rozliczenie kosztów w czasie
 • koszty pracownicze - moment ujęcia
 • wyłączenie z kosztów niektórych wydatków opłaconych gotówką
 • wyłączenie z kosztów w przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy podatników
 • wyłączenie z kosztów w przypadku pominięcia obowiązku zapłaty z zastosowaniem MPP
 • kary umowne i odszkodowania - kiedy mogą być kosztem?
 • inne wyłączenia z KUP
 • korekta kosztów - moment ujęcia

Koszty używania samochodów

 • limit uzależniony od wartości pojazdu - kiedy stosujemy, zasady obliczania
 • możliwość rozliczenia 100% KUP z tytułu używania pojazdu w działalności gospodarczej - warunki
 • najem i leasing w kosztach - w jaki sposób obliczyć jaka część raty albo czynszu powinna być KUP
 • składki na ubezpieczenie pojazdu w kosztach
 • zaliczenie do KUP kosztów używania pojazdu - które wydatki podlegają limitowi rozliczenia w kosztach
 • rozliczenie samochodu własnego przedsiębiorcy, który nie został wprowadzony do ewidencji ŚT w działalności gospodarczej
 • rozliczenie przejazdów samochodem własnym pracownika

Koszty reprezentacji i reklamy

 • pojęcie reprezentacji i reklamy na gruncie ustawy o CIT
 • przykłady świadczeń promocyjnych oraz reklamowych i ich rozliczenie na gruncie kosztowym
 • przykłady reprezentacji wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów

Część 4. 13 czerwca 2022

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • definicja środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej
 • inwestycje w obcych środkach trwałych
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
 • metody amortyzacji oraz stawki amortyzacyjne
 • ulepszenie środka trwałego a remont - różnice i przykłady praktyczne
 • możliwość jednorazowej amortyzacji - kiedy i dla kogo jest dostępna?
 • dotacje a wartość początkowa

Ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • pozostałe ulgi

Zapłata podatku dochodowego oraz zeznanie roczne

 • zaliczki miesięczne - zasady obliczania i terminy zapłaty
 • zaliczki kwartalne - podatnicy uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty
 • zaliczki uproszczone - podatnicy uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty
 • zasady sporządzenia oraz termin złożenia zeznania rocznego
 • rodzaje formularzy podatkowych służących do złożenia zeznania rocznego oraz załączniki do nich
 • podatek minimalny - kto i kiedy musi go zapłacić, sposób wyliczenia podstawy opodatkowania

HARMONOGRAM

11:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

1900 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: