Podatki

Kolejne zmiany w Polskim Ładzie.

8 czerwca 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Nowelizacja Polskiego Ładu - projekt ustawy z 24 marca 2022 r. - zmiany planowane od 1 lipca 2022r

 • obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek (nowa skala podatkowa)
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • likwidacja podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT,
 • istotniejsza rola płatnika przy PIT-2,
 • korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach
 • przepisy przejściowe.
 • Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za 2022r? jakie przepisy trzeba będzie zastosować?

Zasady podwójnego obliczania zaliczek PIT w 2022 r. z uwzględnieniem nowelizacji Nowego ładu z 9 marca 2022 r.:

 • Przeniesienie przepisów rozporządzenia do ustawy o PIT
 • Różnice wynikające z rozporządzenia z 7 stycznia 2022r. i ustawy
 • Podwójne wyliczanie zaliczek na PIT dla pracowników i zleceniobiorców.
 • Rezygnacja z ulgi dla pracowników a nowe zasady poboru zaliczek na PIT.
 • Możliwość rezygnacji z podwójnego wyliczania zaliczek.
 • Zmiany w zasadach składania PIT-2

Ulga dla klasy średniej w praktyce

 • Stosowanie ulgi przy kilku różnych wypłatach w ciągu miesiąca.
 • ulga a wspólne rozliczenie małżonków.
 • Ulga a uwzględnianie dodatkowych świadczeń dla pracowników, wpłat na PPK, ryczałtów samochodowych itp.

Różne rodzaje zatrudnienia po zmianach wynikających z Nowego ładu:

 • Naliczanie wynagrodzeń przy ?wieloetatowcach?.
 • Emeryt z umową o prace.
 • Umowa o pracę łączona z umową zlecenia.
 • Rozliczanie dodatkowych wynagrodzeń, np. ?trzynastek? czy premii itp.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przy zagadnieniach związanych z Polskim Ładem.

Pozostałe planowane zmiany dla podatników - rozliczenia prywatne:

 • zmiana w rozliczeniach z małoletnimi dziećmi,
 • zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
 • zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 • przywrócenie z modyfikacjami preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • uchylenie przepisów o abolicji podatkowej,
 • uchylenie ulgi na zabytki

Planowane zmiany dla przedsiębiorców - PIT, CIT, ryczałt:

 • wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • przesunięcie terminów na przesyłanie JPK w CIT, PIT,
 • planowane zmiany w przesunięciu terminów integracji kas fiskalnych z terminalami.

Planowane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców:

 • wprowadzenie oskładkowania (w tym składkami społecznymi) komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych,
 • doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów,
 • zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń,
 • zmiany dla osób współpracujących,
 • zmiany dla twórców i artystów,
 • zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej,
 • zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych,
 • zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej,
09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Mirela Chomont Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Kolejne zmiany w Polskim Ładzie.

8 czerwca 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Nowelizacja Polskiego Ładu - projekt ustawy z 24 marca 2022 r. - zmiany planowane od 1 lipca 2022r

 • obniżenie stawki podatkowej i kwoty zmniejszającej podatek (nowa skala podatkowa)
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • likwidacja podwójnego wyliczania zaliczek na podatek PIT,
 • istotniejsza rola płatnika przy PIT-2,
 • korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach
 • przepisy przejściowe.
 • Jak będzie wyglądało rozliczenie PIT za 2022r? jakie przepisy trzeba będzie zastosować?

Zasady podwójnego obliczania zaliczek PIT w 2022 r. z uwzględnieniem nowelizacji Nowego ładu z 9 marca 2022 r.:

 • Przeniesienie przepisów rozporządzenia do ustawy o PIT
 • Różnice wynikające z rozporządzenia z 7 stycznia 2022r. i ustawy
 • Podwójne wyliczanie zaliczek na PIT dla pracowników i zleceniobiorców.
 • Rezygnacja z ulgi dla pracowników a nowe zasady poboru zaliczek na PIT.
 • Możliwość rezygnacji z podwójnego wyliczania zaliczek.
 • Zmiany w zasadach składania PIT-2

Ulga dla klasy średniej w praktyce

 • Stosowanie ulgi przy kilku różnych wypłatach w ciągu miesiąca.
 • ulga a wspólne rozliczenie małżonków.
 • Ulga a uwzględnianie dodatkowych świadczeń dla pracowników, wpłat na PPK, ryczałtów samochodowych itp.

Różne rodzaje zatrudnienia po zmianach wynikających z Nowego ładu:

 • Naliczanie wynagrodzeń przy ?wieloetatowcach?.
 • Emeryt z umową o prace.
 • Umowa o pracę łączona z umową zlecenia.
 • Rozliczanie dodatkowych wynagrodzeń, np. ?trzynastek? czy premii itp.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przy zagadnieniach związanych z Polskim Ładem.

Pozostałe planowane zmiany dla podatników - rozliczenia prywatne:

 • zmiana w rozliczeniach z małoletnimi dziećmi,
 • zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
 • zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 • przywrócenie z modyfikacjami preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • uchylenie przepisów o abolicji podatkowej,
 • uchylenie ulgi na zabytki

Planowane zmiany dla przedsiębiorców - PIT, CIT, ryczałt:

 • wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • przesunięcie terminów na przesyłanie JPK w CIT, PIT,
 • planowane zmiany w przesunięciu terminów integracji kas fiskalnych z terminalami.

Planowane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców:

 • wprowadzenie oskładkowania (w tym składkami społecznymi) komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych,
 • doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów,
 • zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń,
 • zmiany dla osób współpracujących,
 • zmiany dla twórców i artystów,
 • zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej,
 • zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych,
 • zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej,

HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Mirela Chomont Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: