Windykacja

Prawo spadkowe w prawie i praktyce oraz planowane zmiany

17 maja 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zostaną również omówione planowane zmiany w prawie spadkowym.

1. Dziedziczenie w ujęciu ogólnym.

 • Otwarcie spadku.
 • Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku i z niego wyłączone.
 • Nabycie spadku przez spadkobierców w świetle problematyki przyjęcia i odrzucenia spadku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 539).

2. Dziedziczenie ustawowe - kręgi spadkobierców.

3. Rozrządzenia na wypadek śmierci.

 • Dziedziczenie testamentowe, ważność, formy i sposoby odwołania testamentu.
 • Zapis windykacyjny i zapis zwykły: podobieństwa, różnice i skutki dla spadkobierców i postępowania spadkowego.
 • Specyfika rozrządzenia spadkodawcy przeznaczającego spadkobiercom przedmioty majątkowe, które nie wyczerpują całego spadku (art. 961 kc).
 • Polecenie (sens, cel i skutki).

4. Pozbawienie praw do spadku.

 • Wydziedziczenie a uznanie niegodnym dziedziczenia.
 • Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia.
 • Zachowek (krąg uprawnionych, sposób dochodzenia, wysokość, przedawnienie roszczenia).

5. Postępowania w sprawach spadkowych.

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a akt poświadczenia dziedziczenia.
 • Zmiana oraz uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • Dział spadku, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewentualnego połączenia z podziałem majątku wspólnego i zniesieniem współwłasności.

6. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe i egzekucja ze spadku.

 • Zakres odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.
 • Praktyczne możliwości dochodzenia roszczeń od spadkobierców.
 • Postępowanie sądowe i egzekucyjne przeciwko spadkobiercom dłużnika.
 • Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz spadkobierców.

7. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Prawo spadkowe w prawie i praktyce oraz planowane zmiany

17 maja 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zostaną również omówione planowane zmiany w prawie spadkowym.

1. Dziedziczenie w ujęciu ogólnym.

 • Otwarcie spadku.
 • Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku i z niego wyłączone.
 • Nabycie spadku przez spadkobierców w świetle problematyki przyjęcia i odrzucenia spadku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 539).

2. Dziedziczenie ustawowe - kręgi spadkobierców.

3. Rozrządzenia na wypadek śmierci.

 • Dziedziczenie testamentowe, ważność, formy i sposoby odwołania testamentu.
 • Zapis windykacyjny i zapis zwykły: podobieństwa, różnice i skutki dla spadkobierców i postępowania spadkowego.
 • Specyfika rozrządzenia spadkodawcy przeznaczającego spadkobiercom przedmioty majątkowe, które nie wyczerpują całego spadku (art. 961 kc).
 • Polecenie (sens, cel i skutki).

4. Pozbawienie praw do spadku.

 • Wydziedziczenie a uznanie niegodnym dziedziczenia.
 • Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia.
 • Zachowek (krąg uprawnionych, sposób dochodzenia, wysokość, przedawnienie roszczenia).

5. Postępowania w sprawach spadkowych.

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a akt poświadczenia dziedziczenia.
 • Zmiana oraz uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • Dział spadku, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewentualnego połączenia z podziałem majątku wspólnego i zniesieniem współwłasności.

6. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe i egzekucja ze spadku.

 • Zakres odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.
 • Praktyczne możliwości dochodzenia roszczeń od spadkobierców.
 • Postępowanie sądowe i egzekucyjne przeciwko spadkobiercom dłużnika.
 • Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz spadkobierców.

7. Podsumowanie, pytania, dyskusja.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: