Podatki

KURS VAT dla początkujących.

kwiecień - czerwiec 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
1900 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Część 1. 26 kwietnia 2022

Dostawa towarów i świadczenie usług

 • Odpłatna dostawa towarów - definicja pojęcia, przykłady
 • Odpłatne świadczenie usług - definicja pojęcia, przykłady
 • Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych

Biała lista podatników oraz metoda podzielonej płatności

 • Należyta staranność w podatku VAT
 • Towary i usługi objęte metodą podzielonej płatności, istota MPP

Obowiązek podatkowy

 • Ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego
 • Moment dokonania dostawy towarów - znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms
 • Moment wykonania usługi - czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) - usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.

Część 2. 11 maja 2022

Podstawa opodatkowania i jej korekta

 • Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania (np. transport, opakowanie, obciążenie kosztami noclegu)
 • Korekty podstawy opodatkowania - dokumentacja i moment ujęcia

Odliczenie podatku naliczonego

 • Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia VAT
 • Termin odliczenia podatku naliczonego, odliczenie poprzez korektę po upływie podstawowych terminów
 • Zakaz odliczenia podatku naliczonego - kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?
 • Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego - objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych

Część 3. 27 maja 2022

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych
 • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%

Eksport towarów

 • Pojęcie eksportu bezpośredniego i pośredniego
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
 • Warunki stosowania stawki VAT 0% (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

Część 4. 13 czerwca 2022

Faktura VAT

 • Definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
 • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
 • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
 • Zasady rozliczania duplikatów faktur
 • Faktury do paragonów

Kasy fiskalne

 • Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
 • Katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
 • Kasy fiskalne online

Sprawozdawczość w VAT

 • Zasady sporządzania pliku JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • Informacje podsumowujące
07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 11:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1900 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS VAT dla początkujących.

kwiecień - czerwiec 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Część 1. 26 kwietnia 2022

Dostawa towarów i świadczenie usług

 • Odpłatna dostawa towarów - definicja pojęcia, przykłady
 • Odpłatne świadczenie usług - definicja pojęcia, przykłady
 • Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych

Biała lista podatników oraz metoda podzielonej płatności

 • Należyta staranność w podatku VAT
 • Towary i usługi objęte metodą podzielonej płatności, istota MPP

Obowiązek podatkowy

 • Ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego
 • Moment dokonania dostawy towarów - znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms
 • Moment wykonania usługi - czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) - usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.

Część 2. 11 maja 2022

Podstawa opodatkowania i jej korekta

 • Koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania (np. transport, opakowanie, obciążenie kosztami noclegu)
 • Korekty podstawy opodatkowania - dokumentacja i moment ujęcia

Odliczenie podatku naliczonego

 • Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia VAT
 • Termin odliczenia podatku naliczonego, odliczenie poprzez korektę po upływie podstawowych terminów
 • Zakaz odliczenia podatku naliczonego - kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?
 • Należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego - objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych

Część 3. 27 maja 2022

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych
 • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%

Eksport towarów

 • Pojęcie eksportu bezpośredniego i pośredniego
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie - zaliczka, warunki dostawy a obowiązek podatkowy
 • Warunki stosowania stawki VAT 0% (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

Część 4. 13 czerwca 2022

Faktura VAT

 • Definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
 • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
 • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
 • Zasady rozliczania duplikatów faktur
 • Faktury do paragonów

Kasy fiskalne

 • Kiedy muszę mieć kasę fiskalną?
 • Katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
 • Kasy fiskalne online

Sprawozdawczość w VAT

 • Zasady sporządzania pliku JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • Informacje podsumowujące

HARMONOGRAM

07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 11:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

1900 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: