Podatki

KURS ONLINE.
Fakturowanie, kasy fiskalne, dokumentowanie transakcji po zmianach w 2022 r.

LUTY- CZERWIEC 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
2500 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Oferujemy Państwu składający się z 8 spotkań kurs przeznaczony dla osób zajmujących się wystawianiem faktur, rejestrowaniem sprzedaży na kasach fiskalnych oraz gromadzeniem dokumentacji niezbędnej z punktu widzenia rozliczenia VAT w firmach. Proponowane na rynku szkolenia z zakresu fakturowania zwykle trwają jeden dzień (5-6 godzin) i obejmują bardzo dużo zagadnień, z których żadne nie jest omawiane wystarczająco szczegółowo. Niestety jeden dzień szkoleniowy to za mało, żeby dokładnie przeanalizować różne problemy związane z dokumentowaniem sprzedaży. Prawidłowe fakturowanie dostaw towarów i usług, rozliczenie zaliczek i przedpłat, korekty, duplikaty faktur, faktury uproszczone, wystawianie paragonów przy sprzedaży konsumenckiej, dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0% przy WDT i eksporcie towarów- to tylko niektóre problemy, z którymi muszą mierzyć się osoby odpowiedzialne za prawidłowe dokumentowanie sprzedaży. Do tego dochodzi niedoskonałość systemów fakturowania i księgowych, które często nie nadążają za przepisami. Uczestnicy szkoleń z zakresu fakturowania mają również różne potrzeby i oczekiwania względem materiału, który powinien zostać omówiony ? czego innego potrzebuje osoba zajmująca się rozliczaniem najmu i faktur za media, a zupełnie inna część programu szkolenia przydaje się pracownikowi, który fakturuje sprzedaż międzynarodową.

Nasz kurs stanowi odpowiedź na opisane wyżej wyzwania. Jest on zbudowany z ośmiu modułów, z których każdy trwa 2 godziny zegarowe i dotyczy pojedynczego tematu związanego z dokumentowaniem transakcji sprzedażowych. Zapisując się na nasz kurs, uczestnik sam może wybrać w których częściach szkolenia będzie uczestniczył. Możesz skorzystać ze wszystkich modułów, albo wziąć udział tylko w kilku z nich. W ten sposób sam budujesz swoją ścieżkę szkolenia i dostosowujesz ją do swoich potrzeb i zainteresowań. Co więcej, na bieżąco możesz zadawać pytania prowadzącemu w trakcie szkolenia za pośrednictwem czatu.

Zapisując się na kurs poznajesz daty wszystkich szkoleń i możesz dostosować do nich swój kalendarz. Wszystkie sesje są nagrywane i udostępniane online przez 30 dni licząc od dnia szkolenia. Jeżeli więc nie będziesz mógł uczestniczyć w jednej z części, albo chcesz ponownie odtworzyć szkolenie lub jego część, to przez 30 dni możesz to zrobić.

Zapisując się na nasz kurs uiszczasz jednorazową opłatę, a w cenie dostajesz dostęp do wszystkich 8 części i sam decydujesz, w których wziąć udział.

15 lutego od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 1. Faktura papierowa, faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana, zasady przechowywania i udostępniania faktur, podstawowe zasady wystawiania faktur

 • Definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
 • Format faktury elektronicznej
 • Faktura ustrukturyzowana (czyli tzw. e-faktura) - sposób wystawienia, przekazania nabywcy, korzyści podatkowe
 • Skan faktury a faktura elektroniczna
 • Obowiązek wystawienia faktury - które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
 • Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury - co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury
 • Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane - czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?

7 marca od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 2. Faktura VAT w sprzedaży krajowej

 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
 • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
 • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
 • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
 • Duplikat faktury
 • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT - kiedy obowiązkowo stosować dopisek “mechanizm podzielonej płatności”?
 • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
 • Treść faktury zaliczkowej - obowiązkowe elementy
 • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
 • “Zerowa” faktura końcowa
 • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu - czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?

22 marca od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 3. Kasy fiskalne oraz faktury wystawione do paragonu

 • Kasa fiskalna - kiedy muszę ją mieć i jakie transakcje na niej rejestrować?
 • Zwolnienia z obowiązku rejestracji przy użyciu kas fiskalnych
 • Zasady wystawiania faktur do paragonów
 • Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu - objaśnienia MF oraz interpretacje indywidualne i wyroki sądów administracyjnych
 • Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
 • Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
 • Brak NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

4 kwietnia od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 4. Faktura VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz obowiązki dokumentacyjne w WDT

 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
 • Aktywny numer identyfikacyjny VAT-UE kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
 • Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
 • Termin wystawienia faktury dla WDT
 • Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)
 • Zaliczka na poczet WDT - brak opodatkowania

25 kwietnia od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 5. Faktura VAT w eksporcie towarów

 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
 • Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
 • Zaliczka w eksporcie towarów - zasady opodatkowania i dokumentowania od 1.01.2021 r.
 • Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
 • Warunki stosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

10 maja od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 6. Faktury korygujące

 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
 • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy - aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach obowiązujących od 1.01.2021 r.
 • Dokumentowanie korekt w świetle starych i nowych regulacji
 • Korekty w sprzedaży międzynarodowej - moment ujęcia
 • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
 • Anulowanie faktury

23 maja od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 7. Refakturowanie usług oraz faktura VAT w sprzedaży usług dla zagranicznych kontrahentów

 • Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT - cechy charakterystyczne
 • Kiedy refaktura, a kiedy nota? - odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
 • Fakturowanie oraz refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
 • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
 • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) - wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
 • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

7 czerwca od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 8. Faktura VAT a plik JPK_V7M oraz JPK_V7K

 • zasady sporządzania nowego JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
 • zmiany w zakresie stosowania niektórych kodów GTU, kodu MPP oraz TP
 • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
 • jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania, jakie błędy mogą być karane?
9:20 - 9:30 Logowanie
9:30 - 11:30 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

2500 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

przy rejestracji online dla uczestników podatkowych posumowań rabat zostanie naliczony automatycznie

Podatki

KURS ONLINE.
Fakturowanie, kasy fiskalne, dokumentowanie transakcji po zmianach w 2022 r.

LUTY- CZERWIEC 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA

Oferujemy Państwu składający się z 8 spotkań kurs przeznaczony dla osób zajmujących się wystawianiem faktur, rejestrowaniem sprzedaży na kasach fiskalnych oraz gromadzeniem dokumentacji niezbędnej z punktu widzenia rozliczenia VAT w firmach. Proponowane na rynku szkolenia z zakresu fakturowania zwykle trwają jeden dzień (5-6 godzin) i obejmują bardzo dużo zagadnień, z których żadne nie jest omawiane wystarczająco szczegółowo. Niestety jeden dzień szkoleniowy to za mało, żeby dokładnie przeanalizować różne problemy związane z dokumentowaniem sprzedaży. Prawidłowe fakturowanie dostaw towarów i usług, rozliczenie zaliczek i przedpłat, korekty, duplikaty faktur, faktury uproszczone, wystawianie paragonów przy sprzedaży konsumenckiej, dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0% przy WDT i eksporcie towarów- to tylko niektóre problemy, z którymi muszą mierzyć się osoby odpowiedzialne za prawidłowe dokumentowanie sprzedaży. Do tego dochodzi niedoskonałość systemów fakturowania i księgowych, które często nie nadążają za przepisami. Uczestnicy szkoleń z zakresu fakturowania mają również różne potrzeby i oczekiwania względem materiału, który powinien zostać omówiony ? czego innego potrzebuje osoba zajmująca się rozliczaniem najmu i faktur za media, a zupełnie inna część programu szkolenia przydaje się pracownikowi, który fakturuje sprzedaż międzynarodową.

Nasz kurs stanowi odpowiedź na opisane wyżej wyzwania. Jest on zbudowany z ośmiu modułów, z których każdy trwa 2 godziny zegarowe i dotyczy pojedynczego tematu związanego z dokumentowaniem transakcji sprzedażowych. Zapisując się na nasz kurs, uczestnik sam może wybrać w których częściach szkolenia będzie uczestniczył. Możesz skorzystać ze wszystkich modułów, albo wziąć udział tylko w kilku z nich. W ten sposób sam budujesz swoją ścieżkę szkolenia i dostosowujesz ją do swoich potrzeb i zainteresowań. Co więcej, na bieżąco możesz zadawać pytania prowadzącemu w trakcie szkolenia za pośrednictwem czatu.

Zapisując się na kurs poznajesz daty wszystkich szkoleń i możesz dostosować do nich swój kalendarz. Wszystkie sesje są nagrywane i udostępniane online przez 30 dni licząc od dnia szkolenia. Jeżeli więc nie będziesz mógł uczestniczyć w jednej z części, albo chcesz ponownie odtworzyć szkolenie lub jego część, to przez 30 dni możesz to zrobić.

Zapisując się na nasz kurs uiszczasz jednorazową opłatę, a w cenie dostajesz dostęp do wszystkich 8 części i sam decydujesz, w których wziąć udział.


PROGRAM

15 lutego od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 1. Faktura papierowa, faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana, zasady przechowywania i udostępniania faktur, podstawowe zasady wystawiania faktur

 • Definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
 • Format faktury elektronicznej
 • Faktura ustrukturyzowana (czyli tzw. e-faktura) - sposób wystawienia, przekazania nabywcy, korzyści podatkowe
 • Skan faktury a faktura elektroniczna
 • Obowiązek wystawienia faktury - które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
 • Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury - co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury
 • Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane - czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?

7 marca od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 2. Faktura VAT w sprzedaży krajowej

 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
 • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
 • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
 • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
 • Duplikat faktury
 • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT - kiedy obowiązkowo stosować dopisek “mechanizm podzielonej płatności”?
 • Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
 • Treść faktury zaliczkowej - obowiązkowe elementy
 • Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
 • “Zerowa” faktura końcowa
 • Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu - czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?

22 marca od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 3. Kasy fiskalne oraz faktury wystawione do paragonu

 • Kasa fiskalna - kiedy muszę ją mieć i jakie transakcje na niej rejestrować?
 • Zwolnienia z obowiązku rejestracji przy użyciu kas fiskalnych
 • Zasady wystawiania faktur do paragonów
 • Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu - objaśnienia MF oraz interpretacje indywidualne i wyroki sądów administracyjnych
 • Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
 • Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
 • Brak NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury

4 kwietnia od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 4. Faktura VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz obowiązki dokumentacyjne w WDT

 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
 • Aktywny numer identyfikacyjny VAT-UE kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
 • Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
 • Termin wystawienia faktury dla WDT
 • Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)
 • Zaliczka na poczet WDT - brak opodatkowania

25 kwietnia od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 5. Faktura VAT w eksporcie towarów

 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
 • Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
 • Zaliczka w eksporcie towarów - zasady opodatkowania i dokumentowania od 1.01.2021 r.
 • Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
 • Warunki stosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)

10 maja od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 6. Faktury korygujące

 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
 • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy - aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach obowiązujących od 1.01.2021 r.
 • Dokumentowanie korekt w świetle starych i nowych regulacji
 • Korekty w sprzedaży międzynarodowej - moment ujęcia
 • Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
 • Anulowanie faktury

23 maja od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 7. Refakturowanie usług oraz faktura VAT w sprzedaży usług dla zagranicznych kontrahentów

 • Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT - cechy charakterystyczne
 • Kiedy refaktura, a kiedy nota? - odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
 • Fakturowanie oraz refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
 • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
 • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) - wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
 • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

7 czerwca od 9:30 do 11:30.

MODUŁ 8. Faktura VAT a plik JPK_V7M oraz JPK_V7K

 • zasady sporządzania nowego JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
 • kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
 • zmiany w zakresie stosowania niektórych kodów GTU, kodu MPP oraz TP
 • dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
 • jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
 • sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania, jakie błędy mogą być karane?

HARMONOGRAM

9:20 - 9:30 Logowanie
9:30 - 11:30 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

2500 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

przy rejestracji online dla uczestników podatkowych posumowań rabat zostanie naliczony automatycznie


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: