Podatki

POLSKI ŁAD w podatku CIT i PIT z działalności gospodarczej.

24 lutego 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku CIT oraz PIT z działalności gospodarczej
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych i podatkowych
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą

Program szkolenia:

Składka zdrowotna w rozliczeniach CIT i PIT

 • składka zdrowotna od powołania członków Zarządu - konsekwencje praktyczne;
 • składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą: rozliczenia na zasadach ogólnych, w podatku liniowym i ryczałcie a składka zdrowotna;
 • pojęcie składki minimalnej - co oznacza w praktyce;
 • składka zdrowotna a koszty uzyskania przychodów - czy można ją rozliczyć?

Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowych w PIT i CIT:

 • spółki osobowe a obowiązki w zakresie cen transferowych, w tym wniesienie wkładów do spółki osobowej a dokumentacja lokalna cen transferowych;
 • treść dokumentacji - zmiany;
 • nowe ograniczenia w stosowaniu uproszczeń w zakresie cen transferowych: limit pożyczek;
 • sporządzanie dokumentacji lokalnej w formie elektronicznej - co oznacza obowiązek w praktyce?
 • Wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej - nowe zwolnienia;
 • Nowa informacja o cenach transferowych: nowy wzór, forma elektroniczna, nowe dane;
 • Podpis informacji także przez pełnomocnika,

Zmiany w amortyzacji i leasingu w PIT i CIT:

 • Zmiany w pojęciu amortyzacji ;
 • Brak możliwości amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych;
 • Spółki transgraniczne a amortyzacja;
 • Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
 • Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
 • Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych
 • Zakaz wykupu przedmiotu leasingu przez osobę fizyczną prywatną

Nowe zasady opodatkowania podatkiem PIT i CIT:

 • Zagraniczna jednostka kontrolowana - pojęcie i zasady rozliczeń,
 • Podatek 19% od przerzuconych dochodów - co oznacza w praktyce?
 • Podatek od straty lub dochodów minimalnych - nowy podatek w CIT;
 • Podmioty wyłączone z obowiązku zapłaty podatku od straty;
 • Wzór na wyliczanie kosztów podatkowych i dochodów;
 • Możliwość rozliczenia podatku od straty w ciągu kolejnych 3 lat;
 • Opodatkowanie spółek holdingowych - nowe założenia i zasady funkcjonowania tzw. spółek holdingowych;
 • Zmiany w opodatkowaniu spółek nieruchomościowych

Przesyłanie ksiąg do US - Nowy obowiązek:

 • podmioty zobowiązane do wysyłania ksiąg rachunkowych lub ewidencję podatkową;
 • podmioty zwolnione z obowiązku;
 • termin przesłania ksiąg;
 • struktura przesłania ksiąg;
 • dodatkowe dane podawane przy okazji wysyłki ksiąg;
 • przekształcenia i restrukturyzacje a nowy obowiązek;
 • kary za brak przesłania dokumentów;
 • przepis przejściowy - jakiego okresu dotyczy obowiązek?
 • Dokumenty elektroniczne składane do US: wzory deklaracji, informacji, oświadczeń

Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła

 • pojęcie należytej staranności przy rozliczaniu podatku u źródła;
 • zasady stosowania zwolnień z podatku u źródła;
 • kopia certyfikatu rezydencji wystarczająca do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • limit 2 mln zł a rozliczanie podatku u źródła - zmiana zasad;
 • rozliczanie zapłat pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • oświadczenie składane na potrzeby podatku u źródła;
 • opinia o stosowaniu preferencji - nowa możliwość w rozliczaniu podatku u źródła

Dodatkowe ulgi i rozliczenia w PIT i CIT:

 • pojęcie i stosowanie ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach dotychczasowych i po zmianach - nowa wysokość kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R;
 • ulga IP Box w 2021 r i po zmianach od 2022 r.;
 • możliwość stosowania jednocześnie ulgi badawczo - rozwojowej i IP Box - skutki praktyczne;
 • ulga na innowacyjnych pracowników;
 • ulga na prototyp;
 • ulga na robotyzację;
 • rozliczenie kosztów na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe

Zmiany w funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych:

 • podatkowa grupa kapitałowa a grupa VAT;
 • obniżenie limitu dla spółek w PGK;
 • zmiany zasad rozliczania strat ze źródeł dochodów

Zmiany w podatku CIT estońskim:

 • obowiązki podmiotów, które wybrały rozliczanie na zasadach ryczałtu w ramach CIT estońskiego;
 • przejście z rozliczeń na zasadach ogólnych na zasady ustalone według CIT estońskiego;
 • brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w przypadku stosowania CIT estońskiego;
 • pojęcie ukrytych zysków;
 • zmniejszenie stawki podatku CIT estońskiego;
 • zasady zapłaty podatku zryczałtowanego.

Inne zmiany przepisów podatkowych:

 • Przychody podatkowe w przypadku przekształceń podmiotów, nabywania udziałów, restrukturyzacje;
 • Zmiana pojęcia wydatków na cele inwestycyjne;
 • Przekształcenia podmiotów a koszty uzyskania przychodów;
 • Zmiana zasad wyłączenia kosztów finansowania dłużnego;
 • Ukryta dywidenda i jej rozliczanie;
 • Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych, w tym nowe zwolnienie dochodów wykonawcy kontraktowego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • Koszty nabycia terminala płatniczego i ich rozliczenie
 • Porozumienie inwestycyjne pomiędzy US a podatnikiem - skutki podatkowe.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

POLSKI ŁAD w podatku CIT i PIT z działalności gospodarczej.

24 lutego 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku CIT oraz PIT z działalności gospodarczej
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych i podatkowych
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą

Program szkolenia:

Składka zdrowotna w rozliczeniach CIT i PIT

 • składka zdrowotna od powołania członków Zarządu - konsekwencje praktyczne;
 • składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą: rozliczenia na zasadach ogólnych, w podatku liniowym i ryczałcie a składka zdrowotna;
 • pojęcie składki minimalnej - co oznacza w praktyce;
 • składka zdrowotna a koszty uzyskania przychodów - czy można ją rozliczyć?

Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowych w PIT i CIT:

 • spółki osobowe a obowiązki w zakresie cen transferowych, w tym wniesienie wkładów do spółki osobowej a dokumentacja lokalna cen transferowych;
 • treść dokumentacji - zmiany;
 • nowe ograniczenia w stosowaniu uproszczeń w zakresie cen transferowych: limit pożyczek;
 • sporządzanie dokumentacji lokalnej w formie elektronicznej - co oznacza obowiązek w praktyce?
 • Wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej - nowe zwolnienia;
 • Nowa informacja o cenach transferowych: nowy wzór, forma elektroniczna, nowe dane;
 • Podpis informacji także przez pełnomocnika,

Zmiany w amortyzacji i leasingu w PIT i CIT:

 • Zmiany w pojęciu amortyzacji ;
 • Brak możliwości amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych;
 • Spółki transgraniczne a amortyzacja;
 • Zmiana stawki przy spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego;
 • Przekształcenia podmiotów a zasady amortyzacji;
 • Zmiany w KŚT i stawkach amortyzacyjnych
 • Zakaz wykupu przedmiotu leasingu przez osobę fizyczną prywatną

Nowe zasady opodatkowania podatkiem PIT i CIT:

 • Zagraniczna jednostka kontrolowana - pojęcie i zasady rozliczeń,
 • Podatek 19% od przerzuconych dochodów - co oznacza w praktyce?
 • Podatek od straty lub dochodów minimalnych - nowy podatek w CIT;
 • Podmioty wyłączone z obowiązku zapłaty podatku od straty;
 • Wzór na wyliczanie kosztów podatkowych i dochodów;
 • Możliwość rozliczenia podatku od straty w ciągu kolejnych 3 lat;
 • Opodatkowanie spółek holdingowych - nowe założenia i zasady funkcjonowania tzw. spółek holdingowych;
 • Zmiany w opodatkowaniu spółek nieruchomościowych

Przesyłanie ksiąg do US - Nowy obowiązek:

 • podmioty zobowiązane do wysyłania ksiąg rachunkowych lub ewidencję podatkową;
 • podmioty zwolnione z obowiązku;
 • termin przesłania ksiąg;
 • struktura przesłania ksiąg;
 • dodatkowe dane podawane przy okazji wysyłki ksiąg;
 • przekształcenia i restrukturyzacje a nowy obowiązek;
 • kary za brak przesłania dokumentów;
 • przepis przejściowy - jakiego okresu dotyczy obowiązek?
 • Dokumenty elektroniczne składane do US: wzory deklaracji, informacji, oświadczeń

Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła

 • pojęcie należytej staranności przy rozliczaniu podatku u źródła;
 • zasady stosowania zwolnień z podatku u źródła;
 • kopia certyfikatu rezydencji wystarczająca do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • limit 2 mln zł a rozliczanie podatku u źródła - zmiana zasad;
 • rozliczanie zapłat pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • oświadczenie składane na potrzeby podatku u źródła;
 • opinia o stosowaniu preferencji - nowa możliwość w rozliczaniu podatku u źródła

Dodatkowe ulgi i rozliczenia w PIT i CIT:

 • pojęcie i stosowanie ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach dotychczasowych i po zmianach - nowa wysokość kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi B+R;
 • ulga IP Box w 2021 r i po zmianach od 2022 r.;
 • możliwość stosowania jednocześnie ulgi badawczo - rozwojowej i IP Box - skutki praktyczne;
 • ulga na innowacyjnych pracowników;
 • ulga na prototyp;
 • ulga na robotyzację;
 • rozliczenie kosztów na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe

Zmiany w funkcjonowaniu podatkowych grup kapitałowych:

 • podatkowa grupa kapitałowa a grupa VAT;
 • obniżenie limitu dla spółek w PGK;
 • zmiany zasad rozliczania strat ze źródeł dochodów

Zmiany w podatku CIT estońskim:

 • obowiązki podmiotów, które wybrały rozliczanie na zasadach ryczałtu w ramach CIT estońskiego;
 • przejście z rozliczeń na zasadach ogólnych na zasady ustalone według CIT estońskiego;
 • brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w przypadku stosowania CIT estońskiego;
 • pojęcie ukrytych zysków;
 • zmniejszenie stawki podatku CIT estońskiego;
 • zasady zapłaty podatku zryczałtowanego.

Inne zmiany przepisów podatkowych:

 • Przychody podatkowe w przypadku przekształceń podmiotów, nabywania udziałów, restrukturyzacje;
 • Zmiana pojęcia wydatków na cele inwestycyjne;
 • Przekształcenia podmiotów a koszty uzyskania przychodów;
 • Zmiana zasad wyłączenia kosztów finansowania dłużnego;
 • Ukryta dywidenda i jej rozliczanie;
 • Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych, w tym nowe zwolnienie dochodów wykonawcy kontraktowego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • Koszty nabycia terminala płatniczego i ich rozliczenie
 • Porozumienie inwestycyjne pomiędzy US a podatnikiem - skutki podatkowe.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: