Podatki

POLSKI ŁAD w podatku VAT

23 lutego 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych i podatkowych
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • Biura rachunkowe rozliczające podatników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą

Program szkolenia:

I. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie

Grupa VAT:

 • Pojęcie Grupy VAT;
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
 • Rozliczanie proporcji i pre- współczynnika w Grupie VAT;
 • Likwidacja Grupy VAT - przyczyny.

Zwrot podatku VAT:

 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Weryfikacja podatnika za pomocą systemów informatycznych, w tym Centralnego Repozytorium Kas i Centralnego Rejestru Faktur;
 • Przypadki wydłużenia terminu zwrotu podatku VAT;
 • Brak zwrotu podatku VAT w przypadku braku stosowania terminali płatniczych.

Zmiany w zakresie zapłat:

 • Obniżenie kwoty zapłat z 15 tys. do 8 tys. - skutki praktyczne;
 • Obowiązek stosowania terminali płatniczych - nowe zasady
 • Skutki podatkowe braku stosowania terminali płatniczych w przypadku ich obowiązku stosowania;
 • Kara pieniężna za brak terminali płatniczych;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych

Inne zmiany w Ustawie o VAT:

 • Przypadki braku wydawania Wiążących Informacji Stawkowych;
 • Rezygnacja ze stawki “zw.” - nowe przypadki;
 • Wykreślenie podatnika VAT - UE;
 • Zmiany w zakresie stawek obniżonych;
 • Zwolnienie z VAT a PCC - zmiany w stosowaniu

II. Zmiany w VAT dotyczące faktur

Zmiany w treści faktur:

 • Likwidacja słowa “Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu - skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa “Korekta” oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.

Faktura ustrukturyzowana:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania interfejsowego;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej - w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej - sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych - forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.

Krajowy System e-faktur:

 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur - skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur - skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
 • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.

III. Zmiany w VAT uchwalone innymi ustawami oraz problemy praktyczne

Nowy schemat JPK - dane stosowane w ewidencjach:

 • Termin płatności i data zapłaty przy stosowaniu ulgi na złe długi;
 • Brak symboli: MPP, SW;
 • Nowe symbole: WSTO-EE i IED;
 • Kody i ich umieszczanie w JPK;
 • Problemy praktyczne związane z JPK: paragony z NIP jako faktury uproszczone, faktury korygujące i ich ujęcie w odpowiednim terminie, stosowanie TP.

Czynny żal na gruncie Ustawy o VAT:

 • Przypadki gdy czynny żal chroni przed odpowiedzialnością karną skarbową;
 • Korekta JPK a czynny żal - czy wymagany obecnie i po zmianach?
 • Skutki likwidacji składania czynnego żalu przy korekcie JPK;
 • Faktura korekta “in plus” a czynny żal.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - zmiany od 2022 r.:

 • Rozliczanie tax free od 2022 r. - wdrożenie nowych zasad;
 • Platforma do rozliczeń tax free;
 • Stosowanie oznaczeń WSTO_EE w praktyce - rozliczanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych zagranicznych;
 • Stosowanie w praktyce procedur uproszczonych: OSS, IOSS, MOSS;
 • Transakcje z Irlandią Północną.

Dyskusja z uczestnikami.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

POLSKI ŁAD w podatku VAT

23 lutego 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych i podatkowych
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • Biura rachunkowe rozliczające podatników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą

Program szkolenia:

I. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie

Grupa VAT:

 • Pojęcie Grupy VAT;
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
 • Rozliczanie proporcji i pre- współczynnika w Grupie VAT;
 • Likwidacja Grupy VAT - przyczyny.

Zwrot podatku VAT:

 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Weryfikacja podatnika za pomocą systemów informatycznych, w tym Centralnego Repozytorium Kas i Centralnego Rejestru Faktur;
 • Przypadki wydłużenia terminu zwrotu podatku VAT;
 • Brak zwrotu podatku VAT w przypadku braku stosowania terminali płatniczych.

Zmiany w zakresie zapłat:

 • Obniżenie kwoty zapłat z 15 tys. do 8 tys. - skutki praktyczne;
 • Obowiązek stosowania terminali płatniczych - nowe zasady
 • Skutki podatkowe braku stosowania terminali płatniczych w przypadku ich obowiązku stosowania;
 • Kara pieniężna za brak terminali płatniczych;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych

Inne zmiany w Ustawie o VAT:

 • Przypadki braku wydawania Wiążących Informacji Stawkowych;
 • Rezygnacja ze stawki “zw.” - nowe przypadki;
 • Wykreślenie podatnika VAT - UE;
 • Zmiany w zakresie stawek obniżonych;
 • Zwolnienie z VAT a PCC - zmiany w stosowaniu

II. Zmiany w VAT dotyczące faktur

Zmiany w treści faktur:

 • Likwidacja słowa “Duplikat” jako jej obowiązkowego elementu - skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa “Korekta” oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.

Faktura ustrukturyzowana:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania interfejsowego;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej - w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej - sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych - forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.

Krajowy System e-faktur:

 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur - skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur - skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
 • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.

III. Zmiany w VAT uchwalone innymi ustawami oraz problemy praktyczne

Nowy schemat JPK - dane stosowane w ewidencjach:

 • Termin płatności i data zapłaty przy stosowaniu ulgi na złe długi;
 • Brak symboli: MPP, SW;
 • Nowe symbole: WSTO-EE i IED;
 • Kody i ich umieszczanie w JPK;
 • Problemy praktyczne związane z JPK: paragony z NIP jako faktury uproszczone, faktury korygujące i ich ujęcie w odpowiednim terminie, stosowanie TP.

Czynny żal na gruncie Ustawy o VAT:

 • Przypadki gdy czynny żal chroni przed odpowiedzialnością karną skarbową;
 • Korekta JPK a czynny żal - czy wymagany obecnie i po zmianach?
 • Skutki likwidacji składania czynnego żalu przy korekcie JPK;
 • Faktura korekta “in plus” a czynny żal.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - zmiany od 2022 r.:

 • Rozliczanie tax free od 2022 r. - wdrożenie nowych zasad;
 • Platforma do rozliczeń tax free;
 • Stosowanie oznaczeń WSTO_EE w praktyce - rozliczanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych zagranicznych;
 • Stosowanie w praktyce procedur uproszczonych: OSS, IOSS, MOSS;
 • Transakcje z Irlandią Północną.

Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: