Podatki

Nowa struktura JPK VAT oraz KSeF już w styczniu 2022. Zmiany podyktowane e-commerce. Zmiany w podatku VAT wprowadzone Polskim Ładem.

3 lutego 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zmiany JPK_VAT od 1 lipca 2021

Zmiany w strukturze JPK od 2022 r.:

 • nowe oznaczenia GTU,
 • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
 • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
 • pozostałe zmiany o charakterze opisowym,

Krajowy System e Faktur (KseF) od 1 stycznia 2022:

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
 • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT
 • Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
 • Spójność JPK_VAT z KSeF,
 • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.
 • anulowanie faktury a JPK_VAT,
 • faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF,

Nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. - SLIM VAT 1 SLIM VAT 2

 • wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego

Pakiet e-Commerce:

 • Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce
 • Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej - ujednolicenie progu na terenie całej UE,
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):
  • definicja WSTO,
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy
  • limit 10 tys. EURO,
  • miejsce opodatkowania w przypadku tej procedury
 • Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
  • procedura unijna,
  • procedura nieunijna,
 • Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:
  • zwolnienie do 150 EURO
  • bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika),
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):
  • definicja SOTI,
  • miejsce opodatkowania
 • Nowe obowiązki ewidencyjne:
  • Zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji,
 • Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych:
  • instytucja tzw. uznanego dostawy,
  • fikcja dokonania dostawy,

Podatkowa GRUPA VAT

Obowiązek połączenia kasy fiskalnej z terminalem.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Nowa struktura JPK VAT oraz KSeF już w styczniu 2022. Zmiany podyktowane e-commerce. Zmiany w podatku VAT wprowadzone Polskim Ładem.

3 lutego 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zmiany JPK_VAT od 1 lipca 2021

Zmiany w strukturze JPK od 2022 r.:

 • nowe oznaczenia GTU,
 • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
 • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT, w tym związane z nowymi terminami zwrotów,
 • pozostałe zmiany o charakterze opisowym,

Krajowy System e Faktur (KseF) od 1 stycznia 2022:

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
 • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT
 • Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
 • Spójność JPK_VAT z KSeF,
 • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.
 • anulowanie faktury a JPK_VAT,
 • faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF,

Nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. - SLIM VAT 1 SLIM VAT 2

 • wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego

Pakiet e-Commerce:

 • Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce
 • Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej - ujednolicenie progu na terenie całej UE,
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):
  • definicja WSTO,
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy
  • limit 10 tys. EURO,
  • miejsce opodatkowania w przypadku tej procedury
 • Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
  • procedura unijna,
  • procedura nieunijna,
 • Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:
  • zwolnienie do 150 EURO
  • bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika),
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):
  • definicja SOTI,
  • miejsce opodatkowania
 • Nowe obowiązki ewidencyjne:
  • Zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji,
 • Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych:
  • instytucja tzw. uznanego dostawy,
  • fikcja dokonania dostawy,

Podatkowa GRUPA VAT

Obowiązek połączenia kasy fiskalnej z terminalem.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: