Podatki

Zmiany od 8 stycznia 2022. Polski Ład- nowe obowiązki płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę w 2022 roku.

25 stycznia 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

Od 2022 roku weszły bardzo istotne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę. Wiele niejasności w przepisach powoduje wątpliwości, co do sposobu ich rozliczania w różnych przypadkach. Celem szkolenia jest rozwianie wątpliwości oraz wskazanie zasad postępowania w nowej rzeczywistości.

Program

Mechanizm pobierania pobrania i przekazania przez płatnika zaliczek na PIT - zmiany od 8 stycznia 2022 r.

 • nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy przy dochodzie do 12.800 zł
 • wobec jakich grup płatników stosujemy mechanizm z rozporządzenia
 • oświadczenie o niestosowanie mechanizmu wprowadzonego rozporządzeniem - kto może je złożyć
 • skutki dla podatników - czy nowy mechanizm chroni wynagrodzenia przed ich zmniejszeniem?

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, kwoty zmniejszającej podatek a konsekwencje w ustalaniu wynagrodzenia netto

Podwyższenie progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

Wprowadzenie nowej ulgi dla pracownika (tzw. ulgi dla klasy średniej)

 • zasady stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym i miesięcznym przez płatników podatku
 • przychód, od którego naliczamy ulgę dla pracownika
 • algorytm stosowany przy ustaleniu ulgi dla klasy średniej - przykłady
 • kiedy korzystne jest stosowanie ulgi dla pracownika a kiedy warto złożyć oświadczenie o jej niestosowanie
 • kilka stosunków pracy a ulga dla pracownika
 • kilka wypłat w jednym miesiącu a ulga dla pracownika

Nowe odliczenie od dochodu - składka na związki zawodowe

Zmiany w rozliczeniach składki zdrowotnej

 • likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy
 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy według nowych przepisów
 • objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

Nowe obowiązki płatników związane z nowelizacją katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT

 • zwolnienie podatkowe dla osób powracających z zagranicy
  • kto może z niej skorzystać
  • warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
  • przez jaki czas obowiązuje
  • limit roczny zwolnienia
  • rozstrzyganie zbiegu ulgi na powrót, dla młodych do 26 roku życia oraz przychodów wobec których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu
 • ulga dla rodziny wielodzietnej - warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
 • dla pracującego emeryta i rencisty podlegającego ubezpieczeniom społecznym - warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi

Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków

 • warunki, jakie muszą spełniać małżonkowie, aby wspólnie opodatkować swoje dochody
  • zawarcie małżeństwa w danym roku podatkowym a wspólne opodatkowanie
  • zgon współmałżonka w roku zawarcia małżeństwa lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy a wspólne opodatkowanie małżonków
  • wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków
 • ulga dla pracownika a wspólne opodatkowanie z małżonkiem - czy zawsze jest to korzystne?

Znowelizowany katalog odliczeń od podatku rodziców w 2022 roku

 • “stare” odliczenie od podatku na dziecko - doprecyzowania pojęcia "osoby samotnie wychowującej dzieci
 • “nowe” odliczenie podatkowe na dziecko dla samotnego rodzica

Nowe konsekwencje dla zatrudniających nielegalnie

 • definicja nielegalnego zatrudnienia i nielegalnej innej pracy zarobkowej
 • uznanie świadczonej pracy jako przychód pracodawcy
 • przerzucenie na pracodawca ciężaru opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej

Zmiany w zasadach ustalania kwoty ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

Nowe zasady określania wzorów formularzy PIT

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Zmiany od 8 stycznia 2022. Polski Ład- nowe obowiązki płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę w 2022 roku.

25 stycznia 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

Od 2022 roku weszły bardzo istotne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę. Wiele niejasności w przepisach powoduje wątpliwości, co do sposobu ich rozliczania w różnych przypadkach. Celem szkolenia jest rozwianie wątpliwości oraz wskazanie zasad postępowania w nowej rzeczywistości.

Program

Mechanizm pobierania pobrania i przekazania przez płatnika zaliczek na PIT - zmiany od 8 stycznia 2022 r.

 • nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy przy dochodzie do 12.800 zł
 • wobec jakich grup płatników stosujemy mechanizm z rozporządzenia
 • oświadczenie o niestosowanie mechanizmu wprowadzonego rozporządzeniem - kto może je złożyć
 • skutki dla podatników - czy nowy mechanizm chroni wynagrodzenia przed ich zmniejszeniem?

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, kwoty zmniejszającej podatek a konsekwencje w ustalaniu wynagrodzenia netto

Podwyższenie progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

Wprowadzenie nowej ulgi dla pracownika (tzw. ulgi dla klasy średniej)

 • zasady stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym i miesięcznym przez płatników podatku
 • przychód, od którego naliczamy ulgę dla pracownika
 • algorytm stosowany przy ustaleniu ulgi dla klasy średniej - przykłady
 • kiedy korzystne jest stosowanie ulgi dla pracownika a kiedy warto złożyć oświadczenie o jej niestosowanie
 • kilka stosunków pracy a ulga dla pracownika
 • kilka wypłat w jednym miesiącu a ulga dla pracownika

Nowe odliczenie od dochodu - składka na związki zawodowe

Zmiany w rozliczeniach składki zdrowotnej

 • likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy
 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy według nowych przepisów
 • objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

Nowe obowiązki płatników związane z nowelizacją katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT

 • zwolnienie podatkowe dla osób powracających z zagranicy
  • kto może z niej skorzystać
  • warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
  • przez jaki czas obowiązuje
  • limit roczny zwolnienia
  • rozstrzyganie zbiegu ulgi na powrót, dla młodych do 26 roku życia oraz przychodów wobec których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu
 • ulga dla rodziny wielodzietnej - warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
 • dla pracującego emeryta i rencisty podlegającego ubezpieczeniom społecznym - warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi

Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków

 • warunki, jakie muszą spełniać małżonkowie, aby wspólnie opodatkować swoje dochody
  • zawarcie małżeństwa w danym roku podatkowym a wspólne opodatkowanie
  • zgon współmałżonka w roku zawarcia małżeństwa lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy a wspólne opodatkowanie małżonków
  • wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków
 • ulga dla pracownika a wspólne opodatkowanie z małżonkiem - czy zawsze jest to korzystne?

Znowelizowany katalog odliczeń od podatku rodziców w 2022 roku

 • “stare” odliczenie od podatku na dziecko - doprecyzowania pojęcia "osoby samotnie wychowującej dzieci
 • “nowe” odliczenie podatkowe na dziecko dla samotnego rodzica

Nowe konsekwencje dla zatrudniających nielegalnie

 • definicja nielegalnego zatrudnienia i nielegalnej innej pracy zarobkowej
 • uznanie świadczonej pracy jako przychód pracodawcy
 • przerzucenie na pracodawca ciężaru opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej

Zmiany w zasadach ustalania kwoty ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

Nowe zasady określania wzorów formularzy PIT


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: