Podatki

Rachunek przepływów pieniężnych. Cash flow.

21 stycznia 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
450 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych.

Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych:

 • działalność operacyjna,
 • działalność inwestycyjna,
 • działalność finansowe.

Analiza finansowa w oparciu o Cash flow- przewidywanie ryzyka:

 • cykl życia przedsiębiorstwa na podstawie Cash flow,
 • powiązanie pomiędzy bilansem, a rachunkiem przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych w Polsce:

 • metoda bezpośrednia a praktyczne jej wykorzystanie,
 • sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej,
 • przepisy ustawy o rachunkowości,
 • metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1.

Rachunek przepływów pieniężnych na przykładzie- całościowe zadanie obejmujące większość typowych operacji i sytuacji problematycznych.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Arkadiusz Lenarcik  Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

przy rejestracji online dla uczestników podatkowych posumowań rabat zostanie naliczony automatycznie

Podatki

Rachunek przepływów pieniężnych. Cash flow.

21 stycznia 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych.

Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych:

 • działalność operacyjna,
 • działalność inwestycyjna,
 • działalność finansowe.

Analiza finansowa w oparciu o Cash flow- przewidywanie ryzyka:

 • cykl życia przedsiębiorstwa na podstawie Cash flow,
 • powiązanie pomiędzy bilansem, a rachunkiem przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych w Polsce:

 • metoda bezpośrednia a praktyczne jej wykorzystanie,
 • sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej,
 • przepisy ustawy o rachunkowości,
 • metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1.

Rachunek przepływów pieniężnych na przykładzie- całościowe zadanie obejmujące większość typowych operacji i sytuacji problematycznych.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Arkadiusz Lenarcik  Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.


CENA SZKOLENIA

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

przy rejestracji online dla uczestników podatkowych posumowań rabat zostanie naliczony automatycznie


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: