Podatki

Polski Ład w podatkach w 2022 roku

27 - 28 stycznia 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
898 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych podatkowych elementów tzw. Polskiego Ładu, czyli rządowego programu restartu gospodarki. W jego trakcie zostaną poruszone najważniejsze wątki związane ze zmianami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2022 r., w zakresie składki zdrowotnej oraz podatków dochodowych. Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych oraz osób zarządzających firmami.

Dzień 1

Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej

 • nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej i stawka składki
 • zniesienie możliwości odliczania składki zdrowotnej od kwoty podatku
 • ulga dla klasy średniej - nowa możliwość pomniejszenia dochodu, która ma zapewnić neutralność zmian w zakresie składki zdrowotnej dla niektórych osób fizycznych (pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się wg skali)
 • raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS - nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy

Zmiany w zakresie płatności bezgotówkowych

 • obniżenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcami
 • wprowadzenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcą a konsumentem
 • obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty instrumentem płatniczym w każdym miejscu prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych
 • obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalem płatniczym
 • ulga na zakup terminala oraz koszty transakcji płatniczych

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł - komu przysługuje nowa kwota wolna?
 • podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%

Inne zmiany w PIT

 • zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych
 • nowe zasady opodatkowania odpraw z tytułu rozwiązania umów, których przedmiotem jest zarządzanie
 • zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci oraz wprowadzenie w to miejsce nowej ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • PIT-0 dla seniorów, czyli nowe zwolnienie podatkowe dla osób, które pomimo nabycia uprawnień emerytalnych zrezygnują z pobierania emerytury i pozostaną aktywne zawodowo
 • zmiana zasad opodatkowania w przypadku zbycia składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej (np. samochodów wykupionych z leasingu)

Zmiany związane z nielegalnym zatrudnieniem oraz wypłatą wynagrodzenia bez potrącenia składek i podatku

 • dodatkowy przychód dla pracodawcy
 • zwolnienie wynagrodzenia pracownika z PIT
 • wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodu

Nowe zasady opodatkowania najmu lokali mieszkalnych oraz zmiany w amortyzacji innych nieruchomości

 • wyłącznie lokali mieszkalnych z definicji środka trwałego
 • brak możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych
 • opodatkowanie najmu obowiązkowo w formie ryczałtu
 • przepisy przejściowe dla nieruchomości mieszkalnych przyjętych do używania przed 1.01.2022 r.
 • nowe zasady ustalania wartości odpisów amortyzacyjnych dla spółek nieruchomościowych

Dzień 2

Zniesienie limitu dla kosztów usług niematerialnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15e ustawy o pdop) i wprowadzenie w to miejsce nowego rodzaju opodatkowania - podatku od przerzuconych dochodów

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych - obowiązek zapłaty podatku dla podatników CIT, którzy wykazują stratę lub ich rentowność jest na poziomie niższym niż 1%

 • zasady obliczania podatku, podstawa opodatkowania
 • wyłączenia z podatku minimalnego
 • podatek minimalny a ?zwykła? zaliczka na CIT
 • podatek minimalny w rozliczeniu rocznym

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych

 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu tzw. ukrytej dywidendy - przykłady praktyczne świadczeń na rzecz podmiotów powiązanych, które mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę
 • doprecyzowanie zasad obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego
 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego i przeznaczonego na operacje kapitałowe

Zmiany w podatku u źródła

 • doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 • nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika - ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

Zmiana zasad korzystania z tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtowego opodatkowania spółek

 • objęcie możliwością stosowania estońskiego CIT również spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych
 • zniesienie niektórych warunków korzystania z estońskiego CIT
 • uproszczenie stawek ryczałtu
 • wyższe progi odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę przy wypłacie zysku

Zmiany w obszarze cen transferowych

 • ubruttowienie progów dokumentacyjnych dla dokumentacji lokalnej
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej w wersji elektronicznej
 • nowy termin sporządzenia dokumentacji lokalnej, grupowej, przedłużenie terminu na przekazanie dokumentacji lokalnej i grupowej na żądanie urzędu skarbowego
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • zniesienie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w niektórych przypadkach

Zmiany dotyczące ryczałtowych form opodatkowania

 • obowiązkowy ryczałt dla przychodów osób fizycznych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
 • obniżka stawek ryczałtu dla niektórych podatników
 • likwidacja karty podatkowej

Zmiany w KKS

 • zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

dla uczestników podatkowych posumowań rabat zostanie naliczony automatycznie

Podatki

Polski Ład w podatkach w 2022 roku

27 - 28 stycznia 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych podatkowych elementów tzw. Polskiego Ładu, czyli rządowego programu restartu gospodarki. W jego trakcie zostaną poruszone najważniejsze wątki związane ze zmianami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2022 r., w zakresie składki zdrowotnej oraz podatków dochodowych. Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych oraz osób zarządzających firmami.


PROGRAM

Dzień 1

Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej

 • nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej i stawka składki
 • zniesienie możliwości odliczania składki zdrowotnej od kwoty podatku
 • ulga dla klasy średniej - nowa możliwość pomniejszenia dochodu, która ma zapewnić neutralność zmian w zakresie składki zdrowotnej dla niektórych osób fizycznych (pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się wg skali)
 • raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS - nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy

Zmiany w zakresie płatności bezgotówkowych

 • obniżenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcami
 • wprowadzenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcą a konsumentem
 • obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty instrumentem płatniczym w każdym miejscu prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych
 • obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalem płatniczym
 • ulga na zakup terminala oraz koszty transakcji płatniczych

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł - komu przysługuje nowa kwota wolna?
 • podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%

Inne zmiany w PIT

 • zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych
 • nowe zasady opodatkowania odpraw z tytułu rozwiązania umów, których przedmiotem jest zarządzanie
 • zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci oraz wprowadzenie w to miejsce nowej ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • PIT-0 dla seniorów, czyli nowe zwolnienie podatkowe dla osób, które pomimo nabycia uprawnień emerytalnych zrezygnują z pobierania emerytury i pozostaną aktywne zawodowo
 • zmiana zasad opodatkowania w przypadku zbycia składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej (np. samochodów wykupionych z leasingu)

Zmiany związane z nielegalnym zatrudnieniem oraz wypłatą wynagrodzenia bez potrącenia składek i podatku

 • dodatkowy przychód dla pracodawcy
 • zwolnienie wynagrodzenia pracownika z PIT
 • wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodu

Nowe zasady opodatkowania najmu lokali mieszkalnych oraz zmiany w amortyzacji innych nieruchomości

 • wyłącznie lokali mieszkalnych z definicji środka trwałego
 • brak możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych
 • opodatkowanie najmu obowiązkowo w formie ryczałtu
 • przepisy przejściowe dla nieruchomości mieszkalnych przyjętych do używania przed 1.01.2022 r.
 • nowe zasady ustalania wartości odpisów amortyzacyjnych dla spółek nieruchomościowych

Dzień 2

Zniesienie limitu dla kosztów usług niematerialnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15e ustawy o pdop) i wprowadzenie w to miejsce nowego rodzaju opodatkowania - podatku od przerzuconych dochodów

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych - obowiązek zapłaty podatku dla podatników CIT, którzy wykazują stratę lub ich rentowność jest na poziomie niższym niż 1%

 • zasady obliczania podatku, podstawa opodatkowania
 • wyłączenia z podatku minimalnego
 • podatek minimalny a ?zwykła? zaliczka na CIT
 • podatek minimalny w rozliczeniu rocznym

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych

 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu tzw. ukrytej dywidendy - przykłady praktyczne świadczeń na rzecz podmiotów powiązanych, które mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę
 • doprecyzowanie zasad obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego
 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego i przeznaczonego na operacje kapitałowe

Zmiany w podatku u źródła

 • doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 • nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika - ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

Zmiana zasad korzystania z tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtowego opodatkowania spółek

 • objęcie możliwością stosowania estońskiego CIT również spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych
 • zniesienie niektórych warunków korzystania z estońskiego CIT
 • uproszczenie stawek ryczałtu
 • wyższe progi odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę przy wypłacie zysku

Zmiany w obszarze cen transferowych

 • ubruttowienie progów dokumentacyjnych dla dokumentacji lokalnej
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej w wersji elektronicznej
 • nowy termin sporządzenia dokumentacji lokalnej, grupowej, przedłużenie terminu na przekazanie dokumentacji lokalnej i grupowej na żądanie urzędu skarbowego
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • zniesienie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w niektórych przypadkach

Zmiany dotyczące ryczałtowych form opodatkowania

 • obowiązkowy ryczałt dla przychodów osób fizycznych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
 • obniżka stawek ryczałtu dla niektórych podatników
 • likwidacja karty podatkowej

Zmiany w KKS

 • zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK

HARMONOGRAM

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

dla uczestników podatkowych posumowań rabat zostanie naliczony automatycznie


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: