Windykacja

Krajowy Rejestr Zadłużonych - zasady funkcjonowania i nowe formy prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

31 stycznia 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Z dniem 1 grudnia 2021r. weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. ; Dz.U.2019.55), który stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów unijnych dotyczących nałożenia na państwa członkowskie obowiązku ustanowienia i prowadzenia jawnego na swoim terytorium rejestru, w którym m.in. ogłasza się informacje o postępowaniach upadłościowych. Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie więc prowadzić scentralizowaną informację o wszystkich zaległościach dłużników, a także przebytych restrukturyzacjach oraz upadłościach.

Ustawa ta wprowadziła także całkowitą informatyzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które prowadzone będą wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

W ramach szkolenia omówione zostaną wprowadzane zmiany, celem uporządkowania wszelkich danych na temat nowych rozwiązań.1. Istota i cele Krajowego Rejestru Zadłużonych

 • Zakres podmiotowy Rejestru
 • Zakres przedmiotowy Rejestru
 • Sposób zamieszczania danych w Rejestrze
 • Sposób korygowania i usuwania danych z Rejestru
 • Czas ujawniania danych w Rejestrze

2. Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 • Składnie pism drogą elektroniczną
 • Rozwiązanie dla osób wykluczonych cyfrowo
 • Podpisy elektroniczne
 • Obsługa konta podmiotu
 • Doręczenia elektroniczne

3. Zmiany w zakresie tworzenia spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym

4. Zmiany w zakresie tworzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

5. Zmiany w zakresie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu

 • Transponowanie regulacji dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
 • Obwieszczenie w Rejestrze o dniu układowym
 • Skutki obwieszczenia
 • Uchylenie skutków obwieszczenia
 • Zawarcie i zatwierdzenie układu

6. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji.
Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Krajowy Rejestr Zadłużonych - zasady funkcjonowania i nowe formy prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

31 stycznia 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA

Z dniem 1 grudnia 2021r. weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. ; Dz.U.2019.55), który stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów unijnych dotyczących nałożenia na państwa członkowskie obowiązku ustanowienia i prowadzenia jawnego na swoim terytorium rejestru, w którym m.in. ogłasza się informacje o postępowaniach upadłościowych. Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie więc prowadzić scentralizowaną informację o wszystkich zaległościach dłużników, a także przebytych restrukturyzacjach oraz upadłościach.

Ustawa ta wprowadziła także całkowitą informatyzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które prowadzone będą wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

W ramach szkolenia omówione zostaną wprowadzane zmiany, celem uporządkowania wszelkich danych na temat nowych rozwiązań.
PROGRAM

1. Istota i cele Krajowego Rejestru Zadłużonych

 • Zakres podmiotowy Rejestru
 • Zakres przedmiotowy Rejestru
 • Sposób zamieszczania danych w Rejestrze
 • Sposób korygowania i usuwania danych z Rejestru
 • Czas ujawniania danych w Rejestrze

2. Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 • Składnie pism drogą elektroniczną
 • Rozwiązanie dla osób wykluczonych cyfrowo
 • Podpisy elektroniczne
 • Obsługa konta podmiotu
 • Doręczenia elektroniczne

3. Zmiany w zakresie tworzenia spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym

4. Zmiany w zakresie tworzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

5. Zmiany w zakresie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu

 • Transponowanie regulacji dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
 • Obwieszczenie w Rejestrze o dniu układowym
 • Skutki obwieszczenia
 • Uchylenie skutków obwieszczenia
 • Zawarcie i zatwierdzenie układu

6. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji.
Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: