Ochrona środowiska

Magazynowanie odpadów - wymagania prawne od 1 stycznia 2021 r. - 3 godz. online

9 grudnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
350 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

1 stycznia 2021 weszło w życie rozporządzenie MK w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określające szczegółowe zasady magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, oraz katalog zwolnień (całkowitych lub częściowych) z obowiązków ich stosowania.

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców przygotowujących miejsca magazynowania odpadów do wymogów nowego rozporządzenia oraz do urzędników wydających decyzje odpadowe (starostowie, marszałkowie, RDOŚ) oraz do WIOŚ, której organy będą weryfikować zgodność sposobu magazynowania z treścią decyzji/wniosku o jej wydanie.1. Rodzaje decyzji w prawie odpadowym

2. Magazynowanie odpadów - pojęcie i terminy

3. Magazynowanie odpadów a magazynowanie przeciwpożarowe odpadów

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

 • Kiedy wchodzi w życie? Kogo dotyczy?

5. Wyłączenia od obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia

 • Wyłączenia podmiotowe
 • wyłączenia dla rodzajów odpadów
 • Wyłączenia dla miejsc magazynowania określonych odrębnymi przepisami
 • Wyłączenia na wytwórców odpadów

6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców wyłączonych (§ 4 ust. 1)

 • Czy wytwórcy wyłączeni są rzeczywiście zwolnieni z obowiązków etykietowania i oznaczania miejsc magazynowania?

7. Zasady magazynowania odpadów dla pozostałych magazynujących

 • Miejsce magazynowania, w tym zwolnienia od obowiązków
 • Magazynowanie z rozporządzenia a magazynowanie określone w posiadanej decyzji
 • Sposób magazynowania
 • Magazynowanie i przesypywanie odpadów a zasady BHP (pojęcie “bezpośredniego sąsiedztwa”)
 • Oznaczenie odpadów kodami
 • Magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości zapachowe

8. Etykietowanie odpadów niebezpiecznych

 • Zasady etykietowania odpadów niebezpiecznych - od kiedy?
 • kogo dotyczy obowiązek etykietowania?
 • Czy sumuje się odpady niebezpieczne z różnych miejsc prowadzenia działalności?
 • Wzór etykiety i sposób jej wypełniania
 • Etykieta a przesypywanie lub przelewanie
 • Etykieta opadów a etykieta opakowań zbiorczych.
 • Etykieta odpadów niebezpiecznych a tajemnica przedsiębiorstwa

9. Jak określić magazynowanie odpadów w decyzji?

10. Przepisy dostosowawcze - od kiedy i dla jakich decyzji stosujemy przepisy nowego rozporządzenia?

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:00 Szkolenie

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

350 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Magazynowanie odpadów - wymagania prawne od 1 stycznia 2021 r. - 3 godz. online

9 grudnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

1 stycznia 2021 weszło w życie rozporządzenie MK w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określające szczegółowe zasady magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, oraz katalog zwolnień (całkowitych lub częściowych) z obowiązków ich stosowania.

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców przygotowujących miejsca magazynowania odpadów do wymogów nowego rozporządzenia oraz do urzędników wydających decyzje odpadowe (starostowie, marszałkowie, RDOŚ) oraz do WIOŚ, której organy będą weryfikować zgodność sposobu magazynowania z treścią decyzji/wniosku o jej wydanie.
PROGRAM

1. Rodzaje decyzji w prawie odpadowym

2. Magazynowanie odpadów - pojęcie i terminy

3. Magazynowanie odpadów a magazynowanie przeciwpożarowe odpadów

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

 • Kiedy wchodzi w życie? Kogo dotyczy?

5. Wyłączenia od obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia

 • Wyłączenia podmiotowe
 • wyłączenia dla rodzajów odpadów
 • Wyłączenia dla miejsc magazynowania określonych odrębnymi przepisami
 • Wyłączenia na wytwórców odpadów

6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców wyłączonych (§ 4 ust. 1)

 • Czy wytwórcy wyłączeni są rzeczywiście zwolnieni z obowiązków etykietowania i oznaczania miejsc magazynowania?

7. Zasady magazynowania odpadów dla pozostałych magazynujących

 • Miejsce magazynowania, w tym zwolnienia od obowiązków
 • Magazynowanie z rozporządzenia a magazynowanie określone w posiadanej decyzji
 • Sposób magazynowania
 • Magazynowanie i przesypywanie odpadów a zasady BHP (pojęcie “bezpośredniego sąsiedztwa”)
 • Oznaczenie odpadów kodami
 • Magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości zapachowe

8. Etykietowanie odpadów niebezpiecznych

 • Zasady etykietowania odpadów niebezpiecznych - od kiedy?
 • kogo dotyczy obowiązek etykietowania?
 • Czy sumuje się odpady niebezpieczne z różnych miejsc prowadzenia działalności?
 • Wzór etykiety i sposób jej wypełniania
 • Etykieta a przesypywanie lub przelewanie
 • Etykieta opadów a etykieta opakowań zbiorczych.
 • Etykieta odpadów niebezpiecznych a tajemnica przedsiębiorstwa

9. Jak określić magazynowanie odpadów w decyzji?

10. Przepisy dostosowawcze - od kiedy i dla jakich decyzji stosujemy przepisy nowego rozporządzenia?


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej.


CENA SZKOLENIA

350 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: