Pomoc publiczna

Pomoc publiczna i pomoc de minimis - podstawy i aktualne regulacje - ONLINE

9 grudnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:
 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • wyjaśnienie podstawowych definicji związanych z prawem pomocy publicznej;
 • omówienie podstawowych kategorii pomocy publicznej (pomoc regionalna, pomoc na ochronę środowiska, pomoc de minimis, rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych);/li>
 • omówienie nowych zasad udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej;
 • omówienie procedury udzielania pomocy publicznej, w tym obowiązki podmiotów udzielających pomocy i przedsiębiorców oraz zasad ustalania wartości udzielonej pomocy (z podaniem przykładów).
ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • pracowników urzędów centralnych;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.


1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • Pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • Postępowanie notyfikacyjne

2. Podstawowe kategorie pomocy publicznej

 • Regionalna pomoc inwestycyjna;
 • Pomoc na ochronę środowiska;
 • Pomoc na B+R+I;
 • Istota wyłączeń grupowych

3. Pomoc de minimis

 • Pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • Sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • Pomoc de minimis w rolnictwie
 • Pomoc de minismis w rybołóstwie
 • Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

4. Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych (UOIG)

 • Definicja UOIG
 • Orzeczenie ws. Altmark Trans
 • Decyzja KE dotycząca UOIG
 • Zasady Ramowe dotyczące UOIG
 • Rozporządzenie 1370

5. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • Omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • Omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
 • Zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • Zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

520 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna i pomoc de minimis - podstawy i aktualne regulacje - ONLINE

9 grudnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:
 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • wyjaśnienie podstawowych definicji związanych z prawem pomocy publicznej;
 • omówienie podstawowych kategorii pomocy publicznej (pomoc regionalna, pomoc na ochronę środowiska, pomoc de minimis, rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych);/li>
 • omówienie nowych zasad udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej;
 • omówienie procedury udzielania pomocy publicznej, w tym obowiązki podmiotów udzielających pomocy i przedsiębiorców oraz zasad ustalania wartości udzielonej pomocy (z podaniem przykładów).
ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • pracowników urzędów centralnych;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.



PROGRAM

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • Pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • Postępowanie notyfikacyjne

2. Podstawowe kategorie pomocy publicznej

 • Regionalna pomoc inwestycyjna;
 • Pomoc na ochronę środowiska;
 • Pomoc na B+R+I;
 • Istota wyłączeń grupowych

3. Pomoc de minimis

 • Pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • Sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • Pomoc de minimis w rolnictwie
 • Pomoc de minismis w rybołóstwie
 • Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

4. Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych (UOIG)

 • Definicja UOIG
 • Orzeczenie ws. Altmark Trans
 • Decyzja KE dotycząca UOIG
 • Zasady Ramowe dotyczące UOIG
 • Rozporządzenie 1370

5. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • Omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • Omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
 • Zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • Zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

520 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: