Podatki

POLSKI ŁAD w podatku PIT

30 grudnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku PIT przez pracodawców i biura rachunkowe
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych i podatkowych
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące

Program szkolenia:

I. Składka zdrowotna a podatek PIT

Rozliczanie pracowników:

 • Wysokość składki zdrowotnej - wyliczana od dochodu;
 • Brak potrącania od podatku;
 • Kwota wolna od podatku a składka zdrowotna - przykłady wyliczeń;
 • Korekty wynagrodzeń, premie a składka zdrowotna

Rozliczanie pozostałych osób:

 • Składka zdrowotna naliczana od powołania Zarządu - konsekwencje praktyczne;
 • Umowy zlecenia a oskładkowanie ZUS tych umów - czy zmiana założeń?
 • Emeryci, renciści, osoby do 26 roku życia;
 • Kwota wolna od podatków a składka zdrowotna

Osoby prowadzące działalność gospodarczą a składka zdrowotna

 • Podstawowa zasada - składka zdrowotna naliczana od dochodu - co oznacza w praktyce;
 • Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych - kwota wolna od podatku a składka zdrowotna
 • Podatek liniowy a wysokość składki zdrowotnej;
 • Podatnicy na ryczałcie a określone kwoty składek zdrowotnych.

II. Zmiany w podatku PIT dla płatników

Kwota wolna od podatku:

 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. - skutki praktyczne;
 • Podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł - skutki praktyczne;
 • Nowy wzór wyliczania kwoty wolnej od podatku dla średnio zarabiających.

Zmiany w kwotach wolnych od opodatkowania - art. 21 ustawy PIT:

 • Stypendia doktorskie;
 • Dochody wykonawcy kontraktowego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • Świadczenia w ramach działań aktywizacyjnych
 • Przychody pracownika przy zmianie rezydencji podatkowej z zagranicznej na Polską;
 • Niższa kwota wolna przy świadczeniach z ZFŚS - konsekwencja zmian tarcz antykryzysowych.

Zmiany pozostałe

 • Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych uzależniony nie od pojemności silnika a od mocy silnika - co oznacza zmiana?
 • Zmiany w rozliczaniu ZFŚS;
 • Brak możliwości rozliczenia wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczanie i terminowe wpłacanie zaliczek na podatek PIT;
 • Oświadczenie pracownika o niepobieraniu zaliczek na podatek - zasady stosowania

III. Zmiany w podatku PIT w rozliczeniach rocznych

Zmiany w zasadach rozliczeń małżonków i dzieci:

 • Pojęcie małżonków i ich wspólnych rozliczeń;
 • Dochody rodzica a rodziców - zmiany rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci;
 • Rozwód w trakcie roku a rozliczenia podatkowe;

Nowe ulgi podatkowe:

 • Składki na rzecz związków zawodowych;
 • Zakup, naprawa, najem wyrobów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym osoby i opiekuna;
 • Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne.

Preferencje w przypadku wyboru rezydencji polskiej:

 • Pojęcie rezydenta i nierezydenta;
 • Skutki praktyczne rozliczeń rocznych składanych za granicą;
 • Nowa ulga przy przeniesieniu rezydencji do Polski;
 • Rozliczanie pracownika, który zmienił rezydencję na Polską.

Nowy wzór stosowany w rozliczeniach rocznych osób średnio zarabiających

 • Warunki skorzystania z dodatkowych kwot wolnych od podatku niwelujących założenia rozliczeń składki zdrowotnej;
 • Zakres podmiotowy stosowania preferencji;
 • Wzór wyliczający preferencje;
 • Wpłacanie zaliczek miesięcznych przez płatnika a zeznanie roczne.

Nowe zasady rozliczeń podatkowych niektórych dochodów:

 • Rozliczanie dochodów z najmu wyłącznie na ryczałcie;
 • Likwidacja karty podatkowej;
 • Opodatkowanie podatników osiągających dochody ponad 2 mln zł. - nowe zasady;
 • Opłata solidarnościowa od dochodów powyżej 1 mln a nowe zobowiązanie od dochodów powyżej 2 mln zł.
 • Opinia w sprawie obniżonej stawki podatku u źródła od dochodów wypłacanych na rzecz nierezydentów.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

POLSKI ŁAD w podatku PIT

30 grudnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w rozliczaniu podatku PIT przez pracodawców i biura rachunkowe
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze zmianami
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny w porównaniu ze zmianami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych i podatkowych
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą prawidłowe rozliczanie

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracujące

Program szkolenia:

I. Składka zdrowotna a podatek PIT

Rozliczanie pracowników:

 • Wysokość składki zdrowotnej - wyliczana od dochodu;
 • Brak potrącania od podatku;
 • Kwota wolna od podatku a składka zdrowotna - przykłady wyliczeń;
 • Korekty wynagrodzeń, premie a składka zdrowotna

Rozliczanie pozostałych osób:

 • Składka zdrowotna naliczana od powołania Zarządu - konsekwencje praktyczne;
 • Umowy zlecenia a oskładkowanie ZUS tych umów - czy zmiana założeń?
 • Emeryci, renciści, osoby do 26 roku życia;
 • Kwota wolna od podatków a składka zdrowotna

Osoby prowadzące działalność gospodarczą a składka zdrowotna

 • Podstawowa zasada - składka zdrowotna naliczana od dochodu - co oznacza w praktyce;
 • Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych - kwota wolna od podatku a składka zdrowotna
 • Podatek liniowy a wysokość składki zdrowotnej;
 • Podatnicy na ryczałcie a określone kwoty składek zdrowotnych.

II. Zmiany w podatku PIT dla płatników

Kwota wolna od podatku:

 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. - skutki praktyczne;
 • Podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł - skutki praktyczne;
 • Nowy wzór wyliczania kwoty wolnej od podatku dla średnio zarabiających.

Zmiany w kwotach wolnych od opodatkowania - art. 21 ustawy PIT:

 • Stypendia doktorskie;
 • Dochody wykonawcy kontraktowego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • Świadczenia w ramach działań aktywizacyjnych
 • Przychody pracownika przy zmianie rezydencji podatkowej z zagranicznej na Polską;
 • Niższa kwota wolna przy świadczeniach z ZFŚS - konsekwencja zmian tarcz antykryzysowych.

Zmiany pozostałe

 • Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych uzależniony nie od pojemności silnika a od mocy silnika - co oznacza zmiana?
 • Zmiany w rozliczaniu ZFŚS;
 • Brak możliwości rozliczenia wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczanie i terminowe wpłacanie zaliczek na podatek PIT;
 • Oświadczenie pracownika o niepobieraniu zaliczek na podatek - zasady stosowania

III. Zmiany w podatku PIT w rozliczeniach rocznych

Zmiany w zasadach rozliczeń małżonków i dzieci:

 • Pojęcie małżonków i ich wspólnych rozliczeń;
 • Dochody rodzica a rodziców - zmiany rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci;
 • Rozwód w trakcie roku a rozliczenia podatkowe;

Nowe ulgi podatkowe:

 • Składki na rzecz związków zawodowych;
 • Zakup, naprawa, najem wyrobów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym osoby i opiekuna;
 • Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne.

Preferencje w przypadku wyboru rezydencji polskiej:

 • Pojęcie rezydenta i nierezydenta;
 • Skutki praktyczne rozliczeń rocznych składanych za granicą;
 • Nowa ulga przy przeniesieniu rezydencji do Polski;
 • Rozliczanie pracownika, który zmienił rezydencję na Polską.

Nowy wzór stosowany w rozliczeniach rocznych osób średnio zarabiających

 • Warunki skorzystania z dodatkowych kwot wolnych od podatku niwelujących założenia rozliczeń składki zdrowotnej;
 • Zakres podmiotowy stosowania preferencji;
 • Wzór wyliczający preferencje;
 • Wpłacanie zaliczek miesięcznych przez płatnika a zeznanie roczne.

Nowe zasady rozliczeń podatkowych niektórych dochodów:

 • Rozliczanie dochodów z najmu wyłącznie na ryczałcie;
 • Likwidacja karty podatkowej;
 • Opodatkowanie podatników osiągających dochody ponad 2 mln zł. - nowe zasady;
 • Opłata solidarnościowa od dochodów powyżej 1 mln a nowe zobowiązanie od dochodów powyżej 2 mln zł.
 • Opinia w sprawie obniżonej stawki podatku u źródła od dochodów wypłacanych na rzecz nierezydentów.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: