Podatki

Sygnaliści w sektorze publicznym- nowe obowiązki.

13 grudnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Ostatnio bardzo często słyszymy powtarzające się hasła “whistleblowing”, czy “sygnaliści”. Dlaczego? To za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Przez sygnalistę rozumiemy osobę dokonująca zgłoszenia, pracującą w sektorze prywatnym lub publicznym, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą. Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie UE powinny wdrożyć w życie przepisy dyrektywy. Termin 17 grudnia 2021 r. jest szczególnie ważny dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników, ponieważ muszą one zdążyć do tego czasu wdrożyć odpowiednie procedury. Podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników mają dłuższy termin na dostosowanie się do nowych przepisów, a mianowicie w ich przypadku termin ten jest przedłużony do 17 grudnia 2023 r. ale warto wcześniej zapoznać się z tematem.Definicja sygnalisty

Co to jest whistleblowing?

Podstawy prawne wdrożenia przepisów o sygnalistach

 • Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 • Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów - omówienie założeń ustawy

Nowe obowiązki pracodawców w sektorze publicznym- proces wdrożeniowy:

Kto będzie zobowiązany do wdrożenia nowych przepisów i od kiedy?

Wewnętrzne kanały raportowania

Zewnętrzne kanały raportowania

Wewnętrzna procedura zgłaszania anonimowych naruszeń - co powinna zawierać?

 • wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
 • określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
 • określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
 • określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
 • określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
 • określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych i zakaz zwolnienia sygnalisty z pracy

System zgłaszania nieprawidłowości - niezbędna dokumentacja.

Kary za naruszenie przepisów

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Sygnaliści w sektorze publicznym- nowe obowiązki.

13 grudnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA Ostatnio bardzo często słyszymy powtarzające się hasła “whistleblowing”, czy “sygnaliści”. Dlaczego? To za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Przez sygnalistę rozumiemy osobę dokonująca zgłoszenia, pracującą w sektorze prywatnym lub publicznym, która uzyskała informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą. Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie UE powinny wdrożyć w życie przepisy dyrektywy. Termin 17 grudnia 2021 r. jest szczególnie ważny dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników, ponieważ muszą one zdążyć do tego czasu wdrożyć odpowiednie procedury. Podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników mają dłuższy termin na dostosowanie się do nowych przepisów, a mianowicie w ich przypadku termin ten jest przedłużony do 17 grudnia 2023 r. ale warto wcześniej zapoznać się z tematem.
PROGRAM

Definicja sygnalisty

Co to jest whistleblowing?

Podstawy prawne wdrożenia przepisów o sygnalistach

 • Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 • Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów - omówienie założeń ustawy

Nowe obowiązki pracodawców w sektorze publicznym- proces wdrożeniowy:

Kto będzie zobowiązany do wdrożenia nowych przepisów i od kiedy?

Wewnętrzne kanały raportowania

Zewnętrzne kanały raportowania

Wewnętrzna procedura zgłaszania anonimowych naruszeń - co powinna zawierać?

 • wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
 • określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
 • określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
 • określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
 • określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
 • określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych i zakaz zwolnienia sygnalisty z pracy

System zgłaszania nieprawidłowości - niezbędna dokumentacja.

Kary za naruszenie przepisów


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: