Podatki

Rewolucja w podatkach- Polski Ład- zmiany w CIT, PIT i VAT od 1 stycznia 2022 r.

17 grudnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej:

 • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykazujących dochód
 • podstawa składki zdrowotnej dla szczególnych kategorii przedsiębiorców (np. wspólnicy spółek),
 • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających kartę podatkową
 • minimalna podstawa składki zdrowotnej
 • składka zdrowotna w przypadku powołania członka zarządu, prokurenta - nowe obciążenia
 • nowy termin zapłaty składki zdrowotnej
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Zmiany w skali podatkowej

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tyś zł
 • podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tyś zł

Zmiany dla pracowników oraz skutki dla płatników:

 • zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych
 • uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników - zatrudnianie “na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
 • ulga dla pracowników z tzw. “klasy średniej”
 • Ulga dla nielegalnie zatrudnionego

Nowe ulgi dla przedsiębiorców:

 • ulga dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 • korzystne zmiany w uldze B+R:
 • ulga konsolidacyjna,
 • wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
 • wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
 • ulga na robotyzację,
 • ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
 • Ulga dla powracających z emigracji
 • wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne
 • możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi IP-BOX i B+R,

Zmiany dla przedsiębiorców stosujących ryczałtowe formy opodatkowania

 • Zmiany stawek ryczałtu dla niektórych podatników.
 • Zmiany w definicji wolnych zawodów.
 • Likwidacja karty podatkowej i ochrona praw nabytych.
 • zmiany zasad opodatkowania najmu prywatnego (konieczność opodatkowania ryczałtem, zakazy amortyzacyjne, wpływ na dotychczasowe rozliczenia)

Zmiany w zakresie podatku u źródła

 • Zmiana w definicji beneficjenta rzeczywistego
 • Przemodelowanie procedury poboru podatku u źródła
 • Rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia
 • Nowa definicja miejsca posiadania zarządu

Pozostałe zmiany dla przedsiębiorców

 • korzystne zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,
 • wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie “sztucznej dywidendy”,
 • zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
 • zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup “prywatny” i firmowy),
 • “JPK” w podatku CIT i PIT - przesyłanie ksiąg i ewidencji,
 • zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych:
  • zmiany w TP-R,
  • zmiany w oświadczeniach,
  • zmiany w zakresie korekty cen transferowych,
  • zmiany w lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji
  • pozostałe zmiany
 • zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych z 15 000 do 8 000 PLN
 • wprowadzenie reżimu holdingowego
 • zmiany dla podatników zakładających firmy za granicą,
 • zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),
 • minimalny podatek CIT

Zmiany w PIT dla nie - przedsiębiorców:

 • zmiany w rozliczeniach z małżonkiem,
 • zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • zmiany w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej,
 • zmiany w uldze rehabilitacyjnej,
 • zerowy PIT dla rodziny 4+

Polski Ład” - zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 r.

Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika:

 • zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
 • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
 • mechanizm podzielonej płatności w GV,
 • dokumentacja w GV,
 • rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
 • odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
 • rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Rewolucja w podatkach- Polski Ład- zmiany w CIT, PIT i VAT od 1 stycznia 2022 r.

17 grudnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej:

 • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykazujących dochód
 • podstawa składki zdrowotnej dla szczególnych kategorii przedsiębiorców (np. wspólnicy spółek),
 • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających kartę podatkową
 • minimalna podstawa składki zdrowotnej
 • składka zdrowotna w przypadku powołania członka zarządu, prokurenta - nowe obciążenia
 • nowy termin zapłaty składki zdrowotnej
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Zmiany w skali podatkowej

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tyś zł
 • podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tyś zł

Zmiany dla pracowników oraz skutki dla płatników:

 • zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych
 • uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników - zatrudnianie “na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
 • ulga dla pracowników z tzw. “klasy średniej”
 • Ulga dla nielegalnie zatrudnionego

Nowe ulgi dla przedsiębiorców:

 • ulga dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 • korzystne zmiany w uldze B+R:
 • ulga konsolidacyjna,
 • wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
 • wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
 • ulga na robotyzację,
 • ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
 • Ulga dla powracających z emigracji
 • wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne
 • możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi IP-BOX i B+R,

Zmiany dla przedsiębiorców stosujących ryczałtowe formy opodatkowania

 • Zmiany stawek ryczałtu dla niektórych podatników.
 • Zmiany w definicji wolnych zawodów.
 • Likwidacja karty podatkowej i ochrona praw nabytych.
 • zmiany zasad opodatkowania najmu prywatnego (konieczność opodatkowania ryczałtem, zakazy amortyzacyjne, wpływ na dotychczasowe rozliczenia)

Zmiany w zakresie podatku u źródła

 • Zmiana w definicji beneficjenta rzeczywistego
 • Przemodelowanie procedury poboru podatku u źródła
 • Rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia
 • Nowa definicja miejsca posiadania zarządu

Pozostałe zmiany dla przedsiębiorców

 • korzystne zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,
 • wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie “sztucznej dywidendy”,
 • zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
 • zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup “prywatny” i firmowy),
 • “JPK” w podatku CIT i PIT - przesyłanie ksiąg i ewidencji,
 • zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych:
  • zmiany w TP-R,
  • zmiany w oświadczeniach,
  • zmiany w zakresie korekty cen transferowych,
  • zmiany w lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji
  • pozostałe zmiany
 • zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych z 15 000 do 8 000 PLN
 • wprowadzenie reżimu holdingowego
 • zmiany dla podatników zakładających firmy za granicą,
 • zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),
 • minimalny podatek CIT

Zmiany w PIT dla nie - przedsiębiorców:

 • zmiany w rozliczeniach z małżonkiem,
 • zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • zmiany w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej,
 • zmiany w uldze rehabilitacyjnej,
 • zerowy PIT dla rodziny 4+

Polski Ład” - zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 r.

Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika:

 • zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
 • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
 • mechanizm podzielonej płatności w GV,
 • dokumentacja w GV,
 • rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
 • odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
 • rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

Zmiany w deklaracjach kwartalnych.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: