Podatki

Zamknięcie roku podatkowego- podatek od towarów i usług.

9 grudnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zamknięcie roku w podatkach dochodowych a zamknięcie roku w podatku VAT, wpływ rozliczenia podatku VAT na inne podatki:

 • sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT naliczony
 • sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT należny
 • sytuacje, w których korekta podatku VAT ma wpływ na opodatkowanie PIT lub CIT
 • podatek VAT zapłacony w innym niż Polska kraju UE (np. w związku ze świadczeniem usług budowlanych) a podstawa opodatkowania polskim podatkiem dochodowym
 • czynności cywilnoprawne - kiedy podlegają opodatkowaniu VAT, a kiedy opodatkowaniu PCC, kiedy ta sama czynność cywilnoprawna może podlegać opodatkowaniu jednocześnie VAT i PCC,
 • inne podatki jako podstawa opodatkowania VAT (np. podatek od nieruchomości refakturowany na najemcę/dzierżawcę, zagraniczny VAT jako podstawa opodatkowania polskim VAT).

Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku - skutki w podatku VAT dla wybranych czynności:

 • opodatkowanie VAT niektórych wybranych świadczeń na potrzeby reprezentacji i reklamy - przekazanie kontrahentom “koszy prezentowych”, prezentu świątecznego w postaci butelki wina, gadżety reklamowe, przyjęcie świąteczne, sponsoring, konkursy i darowizny,
 • działalność socjalna i inne świadczenia na rzecz pracowników (np. świadczenia z ZFŚS, prezenty świąteczne dla pracowników spoza ZFŚS, imprezy integracyjne i przyjęci a, udostępnienie samochodu służbowego do

jazd prywatnych, podnoszenie kwalifikacji, opieka medyczna) - kiedy podlega opodatkowaniu, czy podatek naliczony od zakupów “socjalnych” podlega odliczeniu.

Zmiany przepisów dotyczące podatku VAT - podsumowanie roku 2021:

 • podsumowanie skutków dla podatników najważniejszych zmian w podatku VAT, które weszły w życie pod koniec 2020r. i w trakcie 2021 r.,
 • wybrane interpretacje, objaśnienia i komunikaty Ministra Finansów wydane w trakcie 2021r. w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania ww. zmian w podatku VAT,
 • wybrane indywidualne interpretacje dyrektora KIS wydane w trakcie 2021r. w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania ww. zmian w podatku VAT.

Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2021, mające praktyczne znaczenie dla podatników:

 • podatek VAT jako podatek zharmonizowany - decydujące znaczenie wyroków TSUE dla praktyki stosowania przepisów polskiej ustawy o VAT przez organy podatkowe i podatników,
 • omówienie najważniejszych wyroków TS UE wydanych w trakcie 2021r. mających znaczenie dla polskich organów podatkowych i sądów,
 • orzeczenia NSA jako istotne źródło interpretacji przepisów ustawy o VAT,
 • omówienie najważniejszych orzeczeń NSA wydanych w trakcie 2021r. mających znaczenie dla organów podatkowych i sądów.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Zamknięcie roku podatkowego- podatek od towarów i usług.

9 grudnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zamknięcie roku w podatkach dochodowych a zamknięcie roku w podatku VAT, wpływ rozliczenia podatku VAT na inne podatki:

 • sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT naliczony
 • sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT należny
 • sytuacje, w których korekta podatku VAT ma wpływ na opodatkowanie PIT lub CIT
 • podatek VAT zapłacony w innym niż Polska kraju UE (np. w związku ze świadczeniem usług budowlanych) a podstawa opodatkowania polskim podatkiem dochodowym
 • czynności cywilnoprawne - kiedy podlegają opodatkowaniu VAT, a kiedy opodatkowaniu PCC, kiedy ta sama czynność cywilnoprawna może podlegać opodatkowaniu jednocześnie VAT i PCC,
 • inne podatki jako podstawa opodatkowania VAT (np. podatek od nieruchomości refakturowany na najemcę/dzierżawcę, zagraniczny VAT jako podstawa opodatkowania polskim VAT).

Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku - skutki w podatku VAT dla wybranych czynności:

 • opodatkowanie VAT niektórych wybranych świadczeń na potrzeby reprezentacji i reklamy - przekazanie kontrahentom “koszy prezentowych”, prezentu świątecznego w postaci butelki wina, gadżety reklamowe, przyjęcie świąteczne, sponsoring, konkursy i darowizny,
 • działalność socjalna i inne świadczenia na rzecz pracowników (np. świadczenia z ZFŚS, prezenty świąteczne dla pracowników spoza ZFŚS, imprezy integracyjne i przyjęci a, udostępnienie samochodu służbowego do

jazd prywatnych, podnoszenie kwalifikacji, opieka medyczna) - kiedy podlega opodatkowaniu, czy podatek naliczony od zakupów “socjalnych” podlega odliczeniu.

Zmiany przepisów dotyczące podatku VAT - podsumowanie roku 2021:

 • podsumowanie skutków dla podatników najważniejszych zmian w podatku VAT, które weszły w życie pod koniec 2020r. i w trakcie 2021 r.,
 • wybrane interpretacje, objaśnienia i komunikaty Ministra Finansów wydane w trakcie 2021r. w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania ww. zmian w podatku VAT,
 • wybrane indywidualne interpretacje dyrektora KIS wydane w trakcie 2021r. w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania ww. zmian w podatku VAT.

Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2021, mające praktyczne znaczenie dla podatników:

 • podatek VAT jako podatek zharmonizowany - decydujące znaczenie wyroków TSUE dla praktyki stosowania przepisów polskiej ustawy o VAT przez organy podatkowe i podatników,
 • omówienie najważniejszych wyroków TS UE wydanych w trakcie 2021r. mających znaczenie dla polskich organów podatkowych i sądów,
 • orzeczenia NSA jako istotne źródło interpretacji przepisów ustawy o VAT,
 • omówienie najważniejszych orzeczeń NSA wydanych w trakcie 2021r. mających znaczenie dla organów podatkowych i sądów.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: