Podatki

Samochód i jego rozliczanie na gruncie VAT, CIT, PIT w 2021 r.- aktualne problemy.

1 grudnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

 • Finansowanie samochodu w leasingu:
 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys. zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys. zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2021 r. czy są schematem podatkowym?
 • Najem samochodu - długoterminowy lub ?zwykły” samochodu osobowego a ograniczenia kosztów
 • Rozliczanie opłaty wstępnej;
 • Planowane zmiany w ramach Polskiego ładu: skutki podatkowe wykupu samochodu osobowego przez osobę prywatną;
 • Leasing a schemat podatkowy.
 • Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego
 • Ograniczenie KUP w 2021 r. od samochodu osobowego powyżej 150 tys zł.
 • Zasady stosowania uregulowań;
 • Wyliczenie wartości początkowej samochodu - co należy uwzględnić;
 • Wyliczanie limitów w praktyce;
 • Sprzedaż samochodu a rozliczenie w KUP niezamortyzowanej części z uwzględnieniem odliczenia podatku VAT.
 • Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:
 • Brak prawa do zaliczania w KUP 25% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość zaliczania w KUP 50% czy 75%?;
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.
 • EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU - problemy praktyczne w 2021 r.:
 • Właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT
 • Co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy - orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodów;
 • Dwie grupy samochodów służbowych - wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych
 • Samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika - kiedy i w jakiej wysokości?
 • DODATKOWA EWIDENCJA przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek;
 • Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów - 50%/100%
 • ODLICZENIA PODATKU VAT od samochodów firmowych:
 • pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg
 • VAT 50%, i 100% - zasady
 • samochód na wynajem a odliczanie podatku VAT;
 • proporcja w odliczaniu podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym;
 • sprzedaż samochodu ze stawką 23% - zasada;
 • korygowanie podatku VAT na moment sprzedaży samochodu - przykłady.
 • SAMOCHÓD A PRACOWNIK najnowsze wyroki:
 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? - najnowszy wyrok NSA;
 • Podatek a ZUS;
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
 • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne - rozliczenie;
 • podróż służbowa samochodem prywatnym - rozliczanie;
 • umowa na jazdy lokalne i wykorzystywanie przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych lokalnie - zasady rozliczeń.
 • Dyskusja z uczestnikami
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Podatki

Samochód i jego rozliczanie na gruncie VAT, CIT, PIT w 2021 r.- aktualne problemy.

1 grudnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

 • Finansowanie samochodu w leasingu:
 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys. zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys. zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2021 r. czy są schematem podatkowym?
 • Najem samochodu - długoterminowy lub ?zwykły” samochodu osobowego a ograniczenia kosztów
 • Rozliczanie opłaty wstępnej;
 • Planowane zmiany w ramach Polskiego ładu: skutki podatkowe wykupu samochodu osobowego przez osobę prywatną;
 • Leasing a schemat podatkowy.
 • Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego
 • Ograniczenie KUP w 2021 r. od samochodu osobowego powyżej 150 tys zł.
 • Zasady stosowania uregulowań;
 • Wyliczenie wartości początkowej samochodu - co należy uwzględnić;
 • Wyliczanie limitów w praktyce;
 • Sprzedaż samochodu a rozliczenie w KUP niezamortyzowanej części z uwzględnieniem odliczenia podatku VAT.
 • Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:
 • Brak prawa do zaliczania w KUP 25% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość zaliczania w KUP 50% czy 75%?;
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.
 • EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU - problemy praktyczne w 2021 r.:
 • Właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT
 • Co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy - orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodów;
 • Dwie grupy samochodów służbowych - wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych
 • Samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika - kiedy i w jakiej wysokości?
 • DODATKOWA EWIDENCJA przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek;
 • Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów - 50%/100%
 • ODLICZENIA PODATKU VAT od samochodów firmowych:
 • pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg
 • VAT 50%, i 100% - zasady
 • samochód na wynajem a odliczanie podatku VAT;
 • proporcja w odliczaniu podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym;
 • sprzedaż samochodu ze stawką 23% - zasada;
 • korygowanie podatku VAT na moment sprzedaży samochodu - przykłady.
 • SAMOCHÓD A PRACOWNIK najnowsze wyroki:
 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? - najnowszy wyrok NSA;
 • Podatek a ZUS;
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
 • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne - rozliczenie;
 • podróż służbowa samochodem prywatnym - rozliczanie;
 • umowa na jazdy lokalne i wykorzystywanie przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych lokalnie - zasady rozliczeń.
 • Dyskusja z uczestnikami

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: