Podatki

BILANS Rachunkowe zamknięcie roku 2021.

26 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
449 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Wprowadzenie

Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

 • odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe,
 • elementy sprawozdania finansowego,
 • forma sprawozdania finansowego - planowane zmiany,
 • najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości,
 • uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Harmonogram zamknięcia roku

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • Informacja dodatkowa
 • sprawozdanie z działalności - KSR 9

Zagadnienia szczegółowe:

 • wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za rok 2021:
  • założenie kontynuacji działalność,
  • pomoc publiczna,
  • utrata wartości aktywów - Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
 • zmiany zasad rachunkowości, wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
  • ustalenie wartości początkowej,
  • metody amortyzacji,
  • elementy podatkowe.
 • leasing:
  • istota leasingu,
  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy,
  • elementy podatkowe.
 • odroczony podatek dochodowy:
  • aktywa,
  • rezerwy,
  • kompensata.

Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • w drodze weryfikacji,
 • rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych

Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Pytania i dyskusja.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Arkadiusz Lenarcik  Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
Podatki

BILANS Rachunkowe zamknięcie roku 2021.

26 listopada 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Wprowadzenie

Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

 • odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe,
 • elementy sprawozdania finansowego,
 • forma sprawozdania finansowego - planowane zmiany,
 • najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości,
 • uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Harmonogram zamknięcia roku

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • Informacja dodatkowa
 • sprawozdanie z działalności - KSR 9

Zagadnienia szczegółowe:

 • wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za rok 2021:
  • założenie kontynuacji działalność,
  • pomoc publiczna,
  • utrata wartości aktywów - Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
 • zmiany zasad rachunkowości, wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
  • ustalenie wartości początkowej,
  • metody amortyzacji,
  • elementy podatkowe.
 • leasing:
  • istota leasingu,
  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy,
  • elementy podatkowe.
 • odroczony podatek dochodowy:
  • aktywa,
  • rezerwy,
  • kompensata.

Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • w drodze weryfikacji,
 • rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych

Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Arkadiusz Lenarcik  Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.


CENA SZKOLENIA

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: