Podatki

Ceny transferowe w czasach pandemii- dokumentacja.

26 października 2021 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa/ Online

Cena szkolenia:
600/ 300 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dla większości podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi zbliża się termin przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia przez Członków Zarządów oświadczenia o jej przygotowaniu potwierdzającego rynkowość stosowanych cen oraz termin na złożenie informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR, na podstawie których organy podatkowe mają typować podmioty do kontroli. Celem spotkania będzie omówienie aktualnych wymogów dotyczących cen transferowych, najistotniejszych zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji i analiz porównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19, wyzwań związanych przeprowadzeniem analiz rynkowych uzasadniających ceny i przekazanie praktycznych wskazówek, odpowiedzialności Członków Zarządów za rozliczenia z podmiotami powiązanymi, jak również obszarów związanych z ryzykiem cen transferowych, w tym typowania podatników do kontroli, możliwości zarządzania ryzykiem cen transferowych i procesu przygotowania na wypadek kontroli.

Cel spotkania

Dla większości podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi zbliża się termin przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia przez Członków Zarządów oświadczenia o jej przygotowaniu potwierdzającego rynkowość stosowanych cen oraz termin na złożenie informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR, na podstawie których organy podatkowe mają typować podmioty do kontroli. Celem spotkania będzie omówienie aktualnych wymogów dotyczących cen transferowych, najistotniejszych zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji i analiz porównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19, wyzwań związanych przeprowadzeniem analiz rynkowych uzasadniających ceny i przekazanie praktycznych wskazówek, odpowiedzialności Członków Zarządów za rozliczenia z podmiotami powiązanymi, jak również obszarów związanych z ryzykiem cen transferowych, w tym typowania podatników do kontroli, możliwości zarządzania ryzykiem cen transferowych i procesu przygotowania na wypadek kontroli.

PROGRAM SZKOLENIA- szczegółowe zagadnienia do omówienia podczas spotkania:

 • Określenie obowiązków dokumentacyjnych (zakres obowiązków, progi i transakcje/zdarzenia wymagające udokumentowania, warunki zwolnienia transakcji krajowych z obowiązku dokumentacji).
 • Główne elementy lokalnej i globalnej dokumentacji cen transferowych.
 • Wymogi dotyczące analiz porównawczych i analiz zgodności. Wpływ COVID-19 na ważność analiz z lat poprzednich.
 • Wytyczne OECD i Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu COVID-19 na ceny transferowe.
 • “Safe harbours” dla usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek.
 • Wypełnienie formularza TPR i wyjaśnienie wątpliwości.
 • Oświadczenie Zarządu o przygotowaniu dokumentacji i praktyczne wskazówki dotyczące jego złożenia w przypadku obcokrajowców.
 • Terminy obowiązujące podatnika.
 • Odpowiedzialność karna skarbowa i karna Członków Zarządu związana z przygotowaniem i złożeniem oświadczenia i formularza TPR.
 • Obszary ryzyka i kontrole w zakresie cen transferowych - zasady typowania podmiotów do kontroli i rola formularza TPR.
 • Jak przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych?
 • APA i ICAP - narzędzia do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka cen transferowych.
09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa/ przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch/ przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Kubińska uznany ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego i cen transferowych. Współpracując z firmami tzw. Wielkiej Czwórki realizowała projekty dla polskich i zagranicznych grup kapitałowych z branż: budowlanej, chemicznej, handlu detalicznego, nieruchomości, motoryzacyjnej, energetycznej, paliwowej, gazowej oraz meblarskiej. Od początku swojej kariery specjalizuje się w zakresie cen transferowych i posiada bogate doświadczenie w realizacji pełnej skali usług z tym związanych. Projekty prowadzone przez Joannę obejmują w szczególności: opracowywanie i wdrażanie efektywnych biznesowo i bezpiecznych podatkowo struktur transakcyjnych i polityki cen transferowych w ramach grup kapitałowych, analizy obszarów ryzyka cen transferowych i odpowiedzialności zarządów, analizy porównawcze mające na celu ustalenie rynkowego poziomu cen/marż (transakcje towarowe, usługowe, licencyjne, finansowe), projekty dokumentacyjne, wsparcie dla klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, jak i w uzyskaniu uprzednich porozumień cenowych (APA). Prowadzi też szkolenia/warsztaty dla działów finansowo-księgowych klientów i prezentacje dla zarządów o tematyce cen transferowych. Joanna ukończyła studia na wydziale ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1999 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego. W TPA Poland, jako Associate Partner, kieruje zespołem cen transferowych.

Magdalena Goławska   ukończyła prawo na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jak również specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz cen transferowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała od 2009 r., pracując w warszawskich kancelariach radców prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego, świadcząc usługi z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego, w tym w zakresie cen transferowych. W TPA, w swojej codziennej pracy zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym, w tym doradztwem korporacyjnym na rzecz podmiotów polskich oraz zagranicznych, jak również doradztwem podatkowym w zakresie realizacji projektów w obszarze cen transferowych. Od 2019 roku posiada uprawnienia radcy prawnego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

600 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby STACJONARNIE

300 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby ONLINE

Podatki

Ceny transferowe w czasach pandemii- dokumentacja.

26 października 2021 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa/ Online

CEL SZKOLENIA

Dla większości podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi zbliża się termin przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia przez Członków Zarządów oświadczenia o jej przygotowaniu potwierdzającego rynkowość stosowanych cen oraz termin na złożenie informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR, na podstawie których organy podatkowe mają typować podmioty do kontroli. Celem spotkania będzie omówienie aktualnych wymogów dotyczących cen transferowych, najistotniejszych zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji i analiz porównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19, wyzwań związanych przeprowadzeniem analiz rynkowych uzasadniających ceny i przekazanie praktycznych wskazówek, odpowiedzialności Członków Zarządów za rozliczenia z podmiotami powiązanymi, jak również obszarów związanych z ryzykiem cen transferowych, w tym typowania podatników do kontroli, możliwości zarządzania ryzykiem cen transferowych i procesu przygotowania na wypadek kontroli.

PROGRAM

Cel spotkania

Dla większości podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi zbliża się termin przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenia przez Członków Zarządów oświadczenia o jej przygotowaniu potwierdzającego rynkowość stosowanych cen oraz termin na złożenie informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR, na podstawie których organy podatkowe mają typować podmioty do kontroli. Celem spotkania będzie omówienie aktualnych wymogów dotyczących cen transferowych, najistotniejszych zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji i analiz porównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19, wyzwań związanych przeprowadzeniem analiz rynkowych uzasadniających ceny i przekazanie praktycznych wskazówek, odpowiedzialności Członków Zarządów za rozliczenia z podmiotami powiązanymi, jak również obszarów związanych z ryzykiem cen transferowych, w tym typowania podatników do kontroli, możliwości zarządzania ryzykiem cen transferowych i procesu przygotowania na wypadek kontroli.

PROGRAM SZKOLENIA- szczegółowe zagadnienia do omówienia podczas spotkania:

 • Określenie obowiązków dokumentacyjnych (zakres obowiązków, progi i transakcje/zdarzenia wymagające udokumentowania, warunki zwolnienia transakcji krajowych z obowiązku dokumentacji).
 • Główne elementy lokalnej i globalnej dokumentacji cen transferowych.
 • Wymogi dotyczące analiz porównawczych i analiz zgodności. Wpływ COVID-19 na ważność analiz z lat poprzednich.
 • Wytyczne OECD i Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu COVID-19 na ceny transferowe.
 • “Safe harbours” dla usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek.
 • Wypełnienie formularza TPR i wyjaśnienie wątpliwości.
 • Oświadczenie Zarządu o przygotowaniu dokumentacji i praktyczne wskazówki dotyczące jego złożenia w przypadku obcokrajowców.
 • Terminy obowiązujące podatnika.
 • Odpowiedzialność karna skarbowa i karna Członków Zarządu związana z przygotowaniem i złożeniem oświadczenia i formularza TPR.
 • Obszary ryzyka i kontrole w zakresie cen transferowych - zasady typowania podmiotów do kontroli i rola formularza TPR.
 • Jak przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych?
 • APA i ICAP - narzędzia do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka cen transferowych.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa/ przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch/ przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Kubińska uznany ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego i cen transferowych. Współpracując z firmami tzw. Wielkiej Czwórki realizowała projekty dla polskich i zagranicznych grup kapitałowych z branż: budowlanej, chemicznej, handlu detalicznego, nieruchomości, motoryzacyjnej, energetycznej, paliwowej, gazowej oraz meblarskiej. Od początku swojej kariery specjalizuje się w zakresie cen transferowych i posiada bogate doświadczenie w realizacji pełnej skali usług z tym związanych. Projekty prowadzone przez Joannę obejmują w szczególności: opracowywanie i wdrażanie efektywnych biznesowo i bezpiecznych podatkowo struktur transakcyjnych i polityki cen transferowych w ramach grup kapitałowych, analizy obszarów ryzyka cen transferowych i odpowiedzialności zarządów, analizy porównawcze mające na celu ustalenie rynkowego poziomu cen/marż (transakcje towarowe, usługowe, licencyjne, finansowe), projekty dokumentacyjne, wsparcie dla klientów w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, jak i w uzyskaniu uprzednich porozumień cenowych (APA). Prowadzi też szkolenia/warsztaty dla działów finansowo-księgowych klientów i prezentacje dla zarządów o tematyce cen transferowych. Joanna ukończyła studia na wydziale ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest także absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1999 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego. W TPA Poland, jako Associate Partner, kieruje zespołem cen transferowych.

Magdalena Goławska   ukończyła prawo na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jak również specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz cen transferowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała od 2009 r., pracując w warszawskich kancelariach radców prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego, świadcząc usługi z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego, w tym w zakresie cen transferowych. W TPA, w swojej codziennej pracy zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym, w tym doradztwem korporacyjnym na rzecz podmiotów polskich oraz zagranicznych, jak również doradztwem podatkowym w zakresie realizacji projektów w obszarze cen transferowych. Od 2019 roku posiada uprawnienia radcy prawnego.


CENA SZKOLENIA

600 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby STACJONARNIE

300 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby ONLINE


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: