Podatki

Zasady rozliczania podatku VAT w ramach procedury OSS i IOSS.

20 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dotychczasowy model opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.

Sprzedaż wysyłkowa na gruncie VAT

 • definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 • kiedy nie można stosować tej procedury?
 • w którym państwie członkowskim UE należy opodatkować sprzedaż przez Internet?
 • limity sprzedaży wysyłkowej - jaką pełnią rolę?
 • rezygnacja z opodatkowania w PL i wybór opodatkowania w innym państwie członkowskim UE
 • zawiadomienie US o wyborze miejsca opodatkowania poza PL i związane z tym obowiązki sprawozdawcze na gruncie VAT.

Pozostałe zagadnienia:

 • jak ustalać podstawę opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • przeliczanie zapłat otrzymanych z innych walutach,
 • “zejście” ze sprzedaży paragonowej na rzecz wyłącznie fakturowania,
 • sprzedaż przez zagraniczne platformy a nietransakcyjne WDT/WNT,
 • raportowanie sprzedaży wysyłkowej w JPK.

Nowy model opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - zagadnienia wstępne:

 • definicja, (art. 2 pkt 22a),
 • analiza definicji na przykładzie.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - miejsce opodatkowania

 • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
 • przypadki w odniesieniu do których nie stosuje się procedury sprzedaży towarów na odległość transakcje wyłączone,
 • kiedy ustawa nakazuje alokować sprzedaż do państwa, w którym znajduje się sprzedający, a nie odbiorca?
 • nowe limity sprzedaży,
 • przekroczenie limitu w ciągu roku,
 • możliwość wyboru opodatkowania w państwie docelowym,
 • jakie czynności należy podjąć w celu wyboru opodatkowania w państwie docelowym?
 • wzór zawiadomienia,
 • okres karencji dla wybranego miejsca opodatkowania,
 • obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów,
 • skutki nieposiadania/posiadania niekompletnej dokumentacji,
 • wydłużenie okresu na zgromadzenie dokumentacji,
 • brak dokumentacji - wykazanie transakcji jako sprzedaży krajowej,
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a WNT i WDT.

Obowiązek podatkowy w WSTO.

Fakturowanie w WSTO.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI):

 • definicja,
 • analiza definicji na przykładzie,
 • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
 • transakcje wyłączone.

Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe (np. Amazon, eBay, Allegro) - co się zmienia?

Nowy rodzaj transakcji opodatkowanej:

 • platforma jako nabywca odprzedający towar, czy jako płatnik VAT?
 • co oznacza pojęcie “interfejs elektroniczny”?
 • co oznacza “ułatwianie dokonania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość”?

Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe - moment powstania obowiązku podatkowego:

 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotów wystawiających towar na platformie oraz dla platformy sprzedażowej,
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla “podatnika ułatwiającego”,
 • co oznacza “zaakceptowanie płatności”?
 • “dostawy ciągłe” za pośrednictwem platformy sprzedaży,
 • sprzedaż prasy drukowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych - moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego w związku z dostawą z wykorzystaniem platform sprzedażowych,
 • transakcje poprzez platformę sprzedażową a metoda kasowa.

Miejsce opodatkowania przy sprzedaży za pośrednictwem platform.

Przebudowa systemu MOSS (OSS):

Procedura unijna i procedura nieunijna.

Możliwość rozliczenia podatku VAT w państwie docelowym ale za pośrednictwem krajowej administracji skarbowej.

Uproszczenia związane z wyborem rozliczania się za pośrednictwem OSS.

Zakres transakcji objętych uproszczeniem:

 • niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji) - procedura unijna i procedura nieunijna,
 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość - wyłącznie procedura unijna, oraz
 • niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy - wyłącznie procedura unijna (OSS);

Jakie warunki należy spełnić?

Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze podatników dokonujących takiego wyboru.

Właściwy organ podatkowy.

Fakturowanie, rozliczanie i JPK.

Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (Import One Stop Shop - IOSS):

Rozliczanie SOTI w ramach IOSS.

Limity wartościowe przesyłek,

Podmioty spoza UE i korzystanie z IOSS

Rozliczenie VAT w państwie konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji

Obowiązek ustanowienia pośrednika.

Zakres czynności i odpowiedzialność pośrednika.

Kto może być pośrednikiem?

Obowiązki informacyjne związane z:

 • wyborem tego rodzaju rozliczeń,
 • rezygnacją ze stosowania tej procedury,
 • utratą prawa do stosowania IOSS.

Szczególne obowiązki związane z składaniem deklaracji VAT

Procedura USZ - uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (gdy nie stosuje się IOSS).

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Zasady rozliczania podatku VAT w ramach procedury OSS i IOSS.

20 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dotychczasowy model opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.

Sprzedaż wysyłkowa na gruncie VAT

 • definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 • kiedy nie można stosować tej procedury?
 • w którym państwie członkowskim UE należy opodatkować sprzedaż przez Internet?
 • limity sprzedaży wysyłkowej - jaką pełnią rolę?
 • rezygnacja z opodatkowania w PL i wybór opodatkowania w innym państwie członkowskim UE
 • zawiadomienie US o wyborze miejsca opodatkowania poza PL i związane z tym obowiązki sprawozdawcze na gruncie VAT.

Pozostałe zagadnienia:

 • jak ustalać podstawę opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • przeliczanie zapłat otrzymanych z innych walutach,
 • “zejście” ze sprzedaży paragonowej na rzecz wyłącznie fakturowania,
 • sprzedaż przez zagraniczne platformy a nietransakcyjne WDT/WNT,
 • raportowanie sprzedaży wysyłkowej w JPK.

Nowy model opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - zagadnienia wstępne:

 • definicja, (art. 2 pkt 22a),
 • analiza definicji na przykładzie.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - miejsce opodatkowania

 • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
 • przypadki w odniesieniu do których nie stosuje się procedury sprzedaży towarów na odległość transakcje wyłączone,
 • kiedy ustawa nakazuje alokować sprzedaż do państwa, w którym znajduje się sprzedający, a nie odbiorca?
 • nowe limity sprzedaży,
 • przekroczenie limitu w ciągu roku,
 • możliwość wyboru opodatkowania w państwie docelowym,
 • jakie czynności należy podjąć w celu wyboru opodatkowania w państwie docelowym?
 • wzór zawiadomienia,
 • okres karencji dla wybranego miejsca opodatkowania,
 • obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów,
 • skutki nieposiadania/posiadania niekompletnej dokumentacji,
 • wydłużenie okresu na zgromadzenie dokumentacji,
 • brak dokumentacji - wykazanie transakcji jako sprzedaży krajowej,
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a WNT i WDT.

Obowiązek podatkowy w WSTO.

Fakturowanie w WSTO.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI):

 • definicja,
 • analiza definicji na przykładzie,
 • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
 • transakcje wyłączone.

Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe (np. Amazon, eBay, Allegro) - co się zmienia?

Nowy rodzaj transakcji opodatkowanej:

 • platforma jako nabywca odprzedający towar, czy jako płatnik VAT?
 • co oznacza pojęcie “interfejs elektroniczny”?
 • co oznacza “ułatwianie dokonania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość”?

Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe - moment powstania obowiązku podatkowego:

 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotów wystawiających towar na platformie oraz dla platformy sprzedażowej,
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla “podatnika ułatwiającego”,
 • co oznacza “zaakceptowanie płatności”?
 • “dostawy ciągłe” za pośrednictwem platformy sprzedaży,
 • sprzedaż prasy drukowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych - moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego w związku z dostawą z wykorzystaniem platform sprzedażowych,
 • transakcje poprzez platformę sprzedażową a metoda kasowa.

Miejsce opodatkowania przy sprzedaży za pośrednictwem platform.

Przebudowa systemu MOSS (OSS):

Procedura unijna i procedura nieunijna.

Możliwość rozliczenia podatku VAT w państwie docelowym ale za pośrednictwem krajowej administracji skarbowej.

Uproszczenia związane z wyborem rozliczania się za pośrednictwem OSS.

Zakres transakcji objętych uproszczeniem:

 • niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji) - procedura unijna i procedura nieunijna,
 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość - wyłącznie procedura unijna, oraz
 • niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy - wyłącznie procedura unijna (OSS);

Jakie warunki należy spełnić?

Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze podatników dokonujących takiego wyboru.

Właściwy organ podatkowy.

Fakturowanie, rozliczanie i JPK.

Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (Import One Stop Shop - IOSS):

Rozliczanie SOTI w ramach IOSS.

Limity wartościowe przesyłek,

Podmioty spoza UE i korzystanie z IOSS

Rozliczenie VAT w państwie konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji

Obowiązek ustanowienia pośrednika.

Zakres czynności i odpowiedzialność pośrednika.

Kto może być pośrednikiem?

Obowiązki informacyjne związane z:

 • wyborem tego rodzaju rozliczeń,
 • rezygnacją ze stosowania tej procedury,
 • utratą prawa do stosowania IOSS.

Szczególne obowiązki związane z składaniem deklaracji VAT

Procedura USZ - uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (gdy nie stosuje się IOSS).


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: