Ochrona środowiska

Emisja do powietrza praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB od 1 lipca 2021 r.

8 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu praktyczne przedstawienie obowiązków w zakresie ewidencji i sprawozdawczości emisji do powietrza. Na konkretnych przykładach pokażemy jak raportować w Ekopłatniku i KOBIZE. Omówione zostaną wpisy oraz ewidencja w bazie CRO i BDO oraz praktyczne obwiązki przeglądów urządzeń chłodniczych. Zademonstrujemy jak zrealizować najnowszy obowiązek rejestracji w Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków. Szkolenie oparte jest na ćwiczeniach i praktycznych przykładach.

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy jak wypełniać obowiązki sprawozdawcze wynikające z wprowadzania emisji do powietrza. Uczestnicy na przykładach zobaczą sposoby wprowadzania danych i wyliczania zakresu korzystania ze środowiska. Podczas szkolenia rozwiązywane są również dodatkowe zagadnienia, pytania uczestników.

Metody prowadzenia zajęć: prezentacja, korzystanie z baz: KOBIZE, Ekopłatnik, CRO, przykłady, ćwiczenia, case study.

ADRESACI SZKOLENIA
 • każdy podmiot składający sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska (posiadające samochody, urządzenia, klimatyzatory, piece grzewcze, procesy itp.)
 • podmioty dokonujące przeglądy klimatyzatorów
 • podmioty posiadające zgłoszenia i pozwolenia emisyjne
 • podmioty prowadzące procesy powodujące emisję do powietrza (np. spawanie, lakierowanie, drukowanie, klejenie, cięcie laserowe, itp.)
 • serwisy samochodowe
 • właścicieli budynków posiadających piece grzewcze, OZE, klimatyzatory
 • biura księgowe rozliczające powyższe podmioty


 • 1. Wprowadzenie - podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

  • obowiązki wynikające z przepisów
  • zgłoszenia i pozwolenia (praktyczne przykłady)
  • rozporządzenia wykonawcze
  • kary za nierealizowanie obowiązków lub niedotrzymywanie zapisów pozwoleń

  2. KOBiZE - realizacja obowiązków (omówienie na praktycznych przykładach, ćwiczenia)

  • rejestracja podmiotu w bazie i logowanie
  • źródła informacji niezbędne do wprowadzania raportów
  • KOBiZE - tworzenie sporządzanie raportów
  • definiowanie miejsc korzystania ze środowiska,
  • przykład definiowania instalacji, źródeł emisji, emitorów,
  • definiowanie paliw/surowców/materiałów,
  • definiowanie wskaźników emisji oraz obliczanie emisji
  • raportowanie emisji przypadkowych z klimatyzatorów
  • raportowanie emisji z urządzeń i środków transportu,
  • wysyłanie raportu
  • korekta raportu
  • możliwość generowania formularza do Urzędu Marszałkowskiego

  3. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich (praktyczne przykłady, ćwiczenia)

  • wzory sprawozdań oraz omówienie informacji przekazywanych w sprawozdaniach,
  • przykład wypełniania sprawozdań w systemie Ekopłatnik,
  • generowanie sprawozdania z systemu Ekopłatnik,
  • omówienie sposobów ewidencji danych niezbędnych do sporządzania raportów do KOBiZE oraz formularzy do Urzędów Marszałkowskich.

  4. CRO - centralny rejestr operatorów - urządzenia chłodnicze

  • praktyczna weryfikacja urządzeń pod kątem wpisów do CRO,
  • obowiązki w rejestrze,
  • sposób zakładania kart urządzeń
  • weryfikacja podmiotów dokonujących przeglądy
  • częstotliwość i zakres przeglądów urządzeń

  5. BDS - baza danych sprawozdań - stosowanie i obrót SZWO oraz F-Gazów

  • podmioty podlegające rejestracji
  • informacje przekazywane w sprawozdaniach
  • sposób sporządzania sprawozdań

  6. CEEB - Centralna ewidencja emisyjności budynków

  • obowiązki wynikające z ustawy
  • omówienie sposobu złożenia deklaracji
  • przykłady deklaracji dla różnych urządzeń grzewczych również odnawialnych źródeł energii

  7. Pytania i odpowiedzi.

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  Ekspert w zakresie gospodarki odpadami / opakowaniami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Od kilku lat zawodowo zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz przy budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu tej tematyki.

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  590 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  520 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Ochrona środowiska

  Emisja do powietrza praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB od 1 lipca 2021 r.

  8 listopada 2021 r.

  Online

  CEL SZKOLENIA

  CEL SZKOLENIA
  Szkolenie ma na celu praktyczne przedstawienie obowiązków w zakresie ewidencji i sprawozdawczości emisji do powietrza. Na konkretnych przykładach pokażemy jak raportować w Ekopłatniku i KOBIZE. Omówione zostaną wpisy oraz ewidencja w bazie CRO i BDO oraz praktyczne obwiązki przeglądów urządzeń chłodniczych. Zademonstrujemy jak zrealizować najnowszy obowiązek rejestracji w Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków. Szkolenie oparte jest na ćwiczeniach i praktycznych przykładach.

  Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy jak wypełniać obowiązki sprawozdawcze wynikające z wprowadzania emisji do powietrza. Uczestnicy na przykładach zobaczą sposoby wprowadzania danych i wyliczania zakresu korzystania ze środowiska. Podczas szkolenia rozwiązywane są również dodatkowe zagadnienia, pytania uczestników.

  Metody prowadzenia zajęć: prezentacja, korzystanie z baz: KOBIZE, Ekopłatnik, CRO, przykłady, ćwiczenia, case study.

  ADRESACI SZKOLENIA
 • każdy podmiot składający sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska (posiadające samochody, urządzenia, klimatyzatory, piece grzewcze, procesy itp.)
 • podmioty dokonujące przeglądy klimatyzatorów
 • podmioty posiadające zgłoszenia i pozwolenia emisyjne
 • podmioty prowadzące procesy powodujące emisję do powietrza (np. spawanie, lakierowanie, drukowanie, klejenie, cięcie laserowe, itp.)
 • serwisy samochodowe
 • właścicieli budynków posiadających piece grzewcze, OZE, klimatyzatory
 • biura księgowe rozliczające powyższe podmioty • PROGRAM

  1. Wprowadzenie - podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

  • obowiązki wynikające z przepisów
  • zgłoszenia i pozwolenia (praktyczne przykłady)
  • rozporządzenia wykonawcze
  • kary za nierealizowanie obowiązków lub niedotrzymywanie zapisów pozwoleń

  2. KOBiZE - realizacja obowiązków (omówienie na praktycznych przykładach, ćwiczenia)

  • rejestracja podmiotu w bazie i logowanie
  • źródła informacji niezbędne do wprowadzania raportów
  • KOBiZE - tworzenie sporządzanie raportów
  • definiowanie miejsc korzystania ze środowiska,
  • przykład definiowania instalacji, źródeł emisji, emitorów,
  • definiowanie paliw/surowców/materiałów,
  • definiowanie wskaźników emisji oraz obliczanie emisji
  • raportowanie emisji przypadkowych z klimatyzatorów
  • raportowanie emisji z urządzeń i środków transportu,
  • wysyłanie raportu
  • korekta raportu
  • możliwość generowania formularza do Urzędu Marszałkowskiego

  3. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich (praktyczne przykłady, ćwiczenia)

  • wzory sprawozdań oraz omówienie informacji przekazywanych w sprawozdaniach,
  • przykład wypełniania sprawozdań w systemie Ekopłatnik,
  • generowanie sprawozdania z systemu Ekopłatnik,
  • omówienie sposobów ewidencji danych niezbędnych do sporządzania raportów do KOBiZE oraz formularzy do Urzędów Marszałkowskich.

  4. CRO - centralny rejestr operatorów - urządzenia chłodnicze

  • praktyczna weryfikacja urządzeń pod kątem wpisów do CRO,
  • obowiązki w rejestrze,
  • sposób zakładania kart urządzeń
  • weryfikacja podmiotów dokonujących przeglądy
  • częstotliwość i zakres przeglądów urządzeń

  5. BDS - baza danych sprawozdań - stosowanie i obrót SZWO oraz F-Gazów

  • podmioty podlegające rejestracji
  • informacje przekazywane w sprawozdaniach
  • sposób sporządzania sprawozdań

  6. CEEB - Centralna ewidencja emisyjności budynków

  • obowiązki wynikające z ustawy
  • omówienie sposobu złożenia deklaracji
  • przykłady deklaracji dla różnych urządzeń grzewczych również odnawialnych źródeł energii

  7. Pytania i odpowiedzi.


  HARMONOGRAM

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  PRELEGENCI

  Ekspert w zakresie gospodarki odpadami / opakowaniami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Od kilku lat zawodowo zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz przy budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu tej tematyki.


  CENA SZKOLENIA

  590 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  520 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: