Ochrona środowiska

Rejestr BDO - najnowsze obowiązki związanych z gospodarką odpadami, obejmujące zmiany wprowadzone od sierpnia 2021 r.

9 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Przedstawimy praktykę ewidencji w bazie BDO raz jak wypełniać zobowiązania sprawozdawcze za 2020 r. Zostanie przedstawiona najnowsza praktyczna wiedza na temat obowiązków prawnych wynikających z gospodarowania odpadami oraz zmiany wprowadzone w funkcjonalności bazy BDO.

CEL SZKOLENIA
 • najnowsze zmiany ustawy o odpadach, a praktyka
 • uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady,
 • właściwe gospodarowanie odpadami (decyzje, kodowanie, magazynowanie)
 • rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
 • najnowsze zmiany w funkcjonalności bazy BDO
 • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.
 • 1. Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami wprowadzone zmianą ustawy z 11 lipca 2021r.

  2. Podział odpadów na komunalne, przemysłowe, medyczne i inne - katalog odpadów.

  3. Omówienie zasad magazynowania odpadów, najnowsza zmiana wprowadzona w ustawie z 11 lipca 2021 r. !!!

  4. Przekazywanie odpadów i odpowiedzialności zgodnego z najnowszymi przepisami prawnymi.

  5. Rejestr BDO - jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności (transportujący, zbierający, przetwarzający).

  6. Aktualizacja wpisów w bazę BDO (dodawanie miejsc wytwarzania odpadów, kodów odpadów, spójnych z prowadzoną działalnością, użytkowników).

  7. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. dotyczące magazynowania odpadów, wprowadzenie etykiet na odpady niebezpieczne oraz najnowsze zmiany wydłużenia czasu magazynowania wprowadzone ustawą z 11 lipca 2021 r.

  8. Baza BDO i jej funkcjonalność:

  • logowanie do systemu BDO - użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień,
  • miejsca prowadzenia działalności - sposób dodawania,
  • nawigacja w systemie BDO - wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący),
  • omówienie poszczególnych modułów

  9. Karty przekazania odpadów

  • kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy,
  • przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
  • omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu,
  • potwierdzenie transportu i rola transportującego,
  • dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
  • korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
  • transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady,
  • najnowsze zmiany w systemie

  10. Karty ewidencji odpadów:

  • tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
  • rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
  • stany magazynowe - powiązane z ewidencją i sprawozdawczością,
  • najnowsze zmiany w systemie

  11. Sprawozdawczość w bazie BDO

  • sprawozdania w BDO (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami)

  12. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:

  • podpisywanie umów na odbiór odpadów,
  • jakie odpady należy oddawać,
  • selektywna zbiórka odpadów komunalnych
  • konsekwencje łamania prawa miejscowego.

  13. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.

  14. Najnowsze zmiany w gospodarce komunalnej dla przedsiębiorstw.

  15. Planowane zmiany w bazie BDO.

  16. Pytania i odpowiedzi.

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.

  Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zawodowo zajmuje się prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej, ewidencją odpadów, przygotowywaniem dokumentacji związanej z uzyskiwaniem zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami, reprezentowaniem podmiotu podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony.

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  590 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  520 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Ochrona środowiska

  Rejestr BDO - najnowsze obowiązki związanych z gospodarką odpadami, obejmujące zmiany wprowadzone od sierpnia 2021 r.

  9 listopada 2021 r.

  Online

  CEL SZKOLENIA

  Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Przedstawimy praktykę ewidencji w bazie BDO raz jak wypełniać zobowiązania sprawozdawcze za 2020 r. Zostanie przedstawiona najnowsza praktyczna wiedza na temat obowiązków prawnych wynikających z gospodarowania odpadami oraz zmiany wprowadzone w funkcjonalności bazy BDO.

  CEL SZKOLENIA
 • najnowsze zmiany ustawy o odpadach, a praktyka
 • uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady,
 • właściwe gospodarowanie odpadami (decyzje, kodowanie, magazynowanie)
 • rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
 • najnowsze zmiany w funkcjonalności bazy BDO
 • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.

 • PROGRAM

  1. Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami wprowadzone zmianą ustawy z 11 lipca 2021r.

  2. Podział odpadów na komunalne, przemysłowe, medyczne i inne - katalog odpadów.

  3. Omówienie zasad magazynowania odpadów, najnowsza zmiana wprowadzona w ustawie z 11 lipca 2021 r. !!!

  4. Przekazywanie odpadów i odpowiedzialności zgodnego z najnowszymi przepisami prawnymi.

  5. Rejestr BDO - jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności (transportujący, zbierający, przetwarzający).

  6. Aktualizacja wpisów w bazę BDO (dodawanie miejsc wytwarzania odpadów, kodów odpadów, spójnych z prowadzoną działalnością, użytkowników).

  7. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. dotyczące magazynowania odpadów, wprowadzenie etykiet na odpady niebezpieczne oraz najnowsze zmiany wydłużenia czasu magazynowania wprowadzone ustawą z 11 lipca 2021 r.

  8. Baza BDO i jej funkcjonalność:

  • logowanie do systemu BDO - użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień,
  • miejsca prowadzenia działalności - sposób dodawania,
  • nawigacja w systemie BDO - wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący),
  • omówienie poszczególnych modułów

  9. Karty przekazania odpadów

  • kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy,
  • przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
  • omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu,
  • potwierdzenie transportu i rola transportującego,
  • dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
  • korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
  • transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady,
  • najnowsze zmiany w systemie

  10. Karty ewidencji odpadów:

  • tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
  • rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
  • stany magazynowe - powiązane z ewidencją i sprawozdawczością,
  • najnowsze zmiany w systemie

  11. Sprawozdawczość w bazie BDO

  • sprawozdania w BDO (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami)

  12. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:

  • podpisywanie umów na odbiór odpadów,
  • jakie odpady należy oddawać,
  • selektywna zbiórka odpadów komunalnych
  • konsekwencje łamania prawa miejscowego.

  13. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.

  14. Najnowsze zmiany w gospodarce komunalnej dla przedsiębiorstw.

  15. Planowane zmiany w bazie BDO.

  16. Pytania i odpowiedzi.


  HARMONOGRAM

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  PRELEGENCI

  Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.

  Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zawodowo zajmuje się prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej, ewidencją odpadów, przygotowywaniem dokumentacji związanej z uzyskiwaniem zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami, reprezentowaniem podmiotu podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony.


  CENA SZKOLENIA

  590 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  520 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: