Podatki

Samochód i jego rozliczanie na gruncie VAT, CIT, PIT w 2021 r.- aktualne problemy.

30 września 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z posiadaniem i korzystaniem z samochodu własnego, leasingowanego i wynajmowanego
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych i projektowanych zmian
 • Poznanie regulacji podatkowych obowiązujących w 2021 r.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów zmian z podkreśleniem zmian istotnych w zasadach rozliczania samochodu
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań prawnych i problemów praktycznych, w tym rozliczanie paliwa od samochodów

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy rozliczający samochody w firmie
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy z zakresu podatków.

Program szkolenia:

Finansowanie samochodu w leasingu:

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys. zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys. zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2021 r. czy są schematem podatkowym?
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego a ograniczenia kosztów
 • Rozliczanie opłaty wstępnej;
 • Planowane zmiany w ramach Polskiego ładu: skutki podatkowe wykupu samochodu osobowego przez osobę prywatną;
 • Leasing a schemat podatkowy.

Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2021 r. od samochodu osobowego powyżej 150 tys zł.
 • Zasady stosowania uregulowań;
 • Wyliczenie wartości początkowej samochodu - co należy uwzględnić;
 • Wyliczanie limitów w praktyce;
 • Sprzedaż samochodu a rozliczenie w KUP niezamortyzowanej części z uwzględnieniem odliczenia podatku VAT.

Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 25% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość zaliczania w KUP 50% czy 75%?;
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU - problemy praktyczne w 2021 r.:

 • Właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT
 • Co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy - orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodów;
 • Dwie grupy samochodów służbowych - wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych
 • Samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika - kiedy i w jakiej wysokości?
 • DODATKOWA EWIDENCJA przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek;
 • Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów - 50%/100%

ODLICZENIA PODATKU VAT od samochodów firmowych:

 • pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg
 • VAT 50%, i 100% - zasady
 • samochód na wynajem a odliczanie podatku VAT;
 • proporcja w odliczaniu podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym;
 • sprzedaż samochodu ze stawką 23% - zasada;
 • korygowanie podatku VAT na moment sprzedaży samochodu - przykłady.

SAMOCHÓD A PRACOWNIK najnowsze wyroki:

 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? - najnowszy wyrok NSA;
 • Podatek a ZUS;
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
 • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne - rozliczenie;
 • podróż służbowa samochodem prywatnym - rozliczanie;
 • umowa na jazdy lokalne i wykorzystywanie przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych lokalnie - zasady rozliczeń.

Dyskusja z uczestnikami

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Samochód i jego rozliczanie na gruncie VAT, CIT, PIT w 2021 r.- aktualne problemy.

30 września 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z posiadaniem i korzystaniem z samochodu własnego, leasingowanego i wynajmowanego
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych i projektowanych zmian
 • Poznanie regulacji podatkowych obowiązujących w 2021 r.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów zmian z podkreśleniem zmian istotnych w zasadach rozliczania samochodu
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań prawnych i problemów praktycznych, w tym rozliczanie paliwa od samochodów

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy rozliczający samochody w firmie
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy z zakresu podatków.

Program szkolenia:

Finansowanie samochodu w leasingu:

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys. zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys. zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2021 r. czy są schematem podatkowym?
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego a ograniczenia kosztów
 • Rozliczanie opłaty wstępnej;
 • Planowane zmiany w ramach Polskiego ładu: skutki podatkowe wykupu samochodu osobowego przez osobę prywatną;
 • Leasing a schemat podatkowy.

Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2021 r. od samochodu osobowego powyżej 150 tys zł.
 • Zasady stosowania uregulowań;
 • Wyliczenie wartości początkowej samochodu - co należy uwzględnić;
 • Wyliczanie limitów w praktyce;
 • Sprzedaż samochodu a rozliczenie w KUP niezamortyzowanej części z uwzględnieniem odliczenia podatku VAT.

Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 25% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość zaliczania w KUP 50% czy 75%?;
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU - problemy praktyczne w 2021 r.:

 • Właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT
 • Co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy - orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodów;
 • Dwie grupy samochodów służbowych - wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych
 • Samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika - kiedy i w jakiej wysokości?
 • DODATKOWA EWIDENCJA przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek;
 • Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów - 50%/100%

ODLICZENIA PODATKU VAT od samochodów firmowych:

 • pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg
 • VAT 50%, i 100% - zasady
 • samochód na wynajem a odliczanie podatku VAT;
 • proporcja w odliczaniu podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym;
 • sprzedaż samochodu ze stawką 23% - zasada;
 • korygowanie podatku VAT na moment sprzedaży samochodu - przykłady.

SAMOCHÓD A PRACOWNIK najnowsze wyroki:

 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? - najnowszy wyrok NSA;
 • Podatek a ZUS;
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
 • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne - rozliczenie;
 • podróż służbowa samochodem prywatnym - rozliczanie;
 • umowa na jazdy lokalne i wykorzystywanie przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych lokalnie - zasady rozliczeń.

Dyskusja z uczestnikami


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: