Podatki

Warsztaty z wynagrodzeń- szczególne przypadki oraz korekty list płac w 2021 r.

15 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym doskonaleniem umiejętności w rozliczaniu list płac.

Celem szkolenia jest praktyczne rozwiązanie problematycznych przypadków w wynagrodzeniach za pracę. Podczas szkolenia rozliczymy wynagrodzenia w przypadkach budzących wątpliwości oraz dokonamy praktycznych korekt list płac m.in. w przypadkach:

 • rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia realizowanej na rzecz własnego pracodawcy
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę w przypadku stosowania ulgi dla młodych a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • rozliczenie wynagrodzenia pracownika otrzymującego przychody podlegające oskładkowaniu i zwolnione z podatku dochodowego
 • korekty list płac w przypadku:
  • sfinansowania przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne odliczanych z wynagrodzenia ubezpieczonego z uwzględnieniem rozliczenia składkowo-podatkowego
  • zwrotu do kasy nadpłaconego świadczenia

Program

Problematyczne rozliczenia w wynagrodzeniach - case study

 • Rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia realizowanej na rzecz własnego pracodawcy
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w przypadku stosowania ulgi dla młodych a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • Rozliczenie wynagrodzenia pracownika otrzymującego przychody podlegające oskładkowaniu i zwolnione z podatku dochodowego
 • Ustalanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe pracowników, w tym pracowników niepełnoetatowych w różnych okresach rozliczeniowych oraz z uwzględnieniem rekompensat w postaci czasu wolnego
 • Zasady ustalania wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowego do wypłaty w przypadku:
  • finansowania świadczenia ze środków pracodawcy
  • finansowania świadczenia częściowo ze środków pracownika
  • w trakcie pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Korekty list płac- case study

 • Sfinansowanie przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne odliczanych z wynagrodzenia ubezpieczonego a rozliczenie składkowo-podatkowe (pracownik i zleceniobiorca) - stanowiska ZUS i US a wyroki sądowe
 • Korekta w przypadku nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy - skutki przekwalifikowania zasiłku chorobowego w wynagrodzenie chorobowe i odwrotnie
 • Korekta w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy - skutki przekwalifikowania wynagrodzenia chorobowego w zasiłek chorobowy
 • Rozliczenie nadpłaconego świadczenia w postaci zwrotu - wpłaty pracownika do kasy firmy

Ważne wyjaśnienia, interpretacje oraz orzeczenia MPiPS, MPRiT, GIP oraz NSA i SN

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Warsztaty z wynagrodzeń- szczególne przypadki oraz korekty list płac w 2021 r.

15 listopada 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym doskonaleniem umiejętności w rozliczaniu list płac.

Celem szkolenia jest praktyczne rozwiązanie problematycznych przypadków w wynagrodzeniach za pracę. Podczas szkolenia rozliczymy wynagrodzenia w przypadkach budzących wątpliwości oraz dokonamy praktycznych korekt list płac m.in. w przypadkach:

 • rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia realizowanej na rzecz własnego pracodawcy
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę w przypadku stosowania ulgi dla młodych a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • rozliczenie wynagrodzenia pracownika otrzymującego przychody podlegające oskładkowaniu i zwolnione z podatku dochodowego
 • korekty list płac w przypadku:
  • sfinansowania przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne odliczanych z wynagrodzenia ubezpieczonego z uwzględnieniem rozliczenia składkowo-podatkowego
  • zwrotu do kasy nadpłaconego świadczenia

Program

Problematyczne rozliczenia w wynagrodzeniach - case study

 • Rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia realizowanej na rzecz własnego pracodawcy
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w przypadku stosowania ulgi dla młodych a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 • Rozliczenie wynagrodzenia pracownika otrzymującego przychody podlegające oskładkowaniu i zwolnione z podatku dochodowego
 • Ustalanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe pracowników, w tym pracowników niepełnoetatowych w różnych okresach rozliczeniowych oraz z uwzględnieniem rekompensat w postaci czasu wolnego
 • Zasady ustalania wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowego do wypłaty w przypadku:
  • finansowania świadczenia ze środków pracodawcy
  • finansowania świadczenia częściowo ze środków pracownika
  • w trakcie pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Korekty list płac- case study

 • Sfinansowanie przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne odliczanych z wynagrodzenia ubezpieczonego a rozliczenie składkowo-podatkowe (pracownik i zleceniobiorca) - stanowiska ZUS i US a wyroki sądowe
 • Korekta w przypadku nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy - skutki przekwalifikowania zasiłku chorobowego w wynagrodzenie chorobowe i odwrotnie
 • Korekta w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy - skutki przekwalifikowania wynagrodzenia chorobowego w zasiłek chorobowy
 • Rozliczenie nadpłaconego świadczenia w postaci zwrotu - wpłaty pracownika do kasy firmy

Ważne wyjaśnienia, interpretacje oraz orzeczenia MPiPS, MPRiT, GIP oraz NSA i SN


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: