Podatki

Podatki 2021- zmiany oraz aktualne problemy w VAT/CIT/PIT

27 - 28 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
449 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ I. Podatek VAT

JPK_V7 - problemy oraz zmiany

 • zmiany w zasadach stosowania kodów - zmiany w rozporządzeniu MF obowiązujące od 1.07.2021 r.
 • typowe problemy oraz wątpliwości związane ze stosowaniem kodów GTU oraz kodów transakcyjnych (np. kod MPP a obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, stosowanie kodów na fakturach korygujących i zaliczkowych, zasady stosowania kodu TP, faktura do paragonu a kod FP etc.)
 • planowane wdrożenie nowej wersji JPK_V7 od 1.01.2022 r. - na czym będą polegać zmiany?

Pakiet SLIM VAT - od 1.01.2021 r.

 • podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
 • likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus - nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
 • nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus - zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
 • ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
 • wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
 • umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
 • zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

Pakiet SLIM VAT 2 - od 1.10.2021 r.

 • likwidacja zasady szyku rozstawnego przy odliczeniu VAT z tytułu transakcji objętych odwrotnym obciążeniem - wdrożenie wyroku TSUE do ustawy o VAT
 • doprecyzowanie momentu ujęcia korekty zmniejszającej w odniesieniu do importu usług, WNT oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
 • umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wartości podatku
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat i poszerzenie jej zastosowania (wdrożenie wyroku TSUE ws. ulgi na złe długi)
 • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd
 • umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie “na bieżąco” - rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji
 • dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym
 • uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny
 • umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty
 • umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składek KRUS

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyrok TSUE w sprawie możliwości korygowania rozliczeń VAT w trakcie trwającej kontroli podatkowej
 • objaśnienia MF w sprawie kart paliwowych

DZIEŃ II. Podatki dochodowe

Podatek u źródła - przegląd aktualnych zmian i interpretacji

 • odroczenie do 31.12.2021 r. przepisów wprowadzających obowiązkowy pobór podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł na rzecz danego kontrahenta zagranicznego
 • najciekawsze interpretacje i orzeczenia dotyczące poboru podatku u źródła (m.in. forma certyfikatu rezydencji, programy komputerowe, ubezpieczenia, pośrednictwo handlowe, usługi informatyczne, hosting danych i usługi chmurowe, dostęp do baz danych itp.)

Opodatkowanie spółek komandytowych CIT od 2021 r. - przegląd aktualnych objaśnień, stanowisk oraz interpretacji indywidualnych

 • spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady ogólne
 • zasady stosowania zwolnień przy wypłacie zysku oraz zaliczek na poczet zysku
 • opodatkowanie zysku wypracowanego przed uzyskaniem przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT
 • wypłata zysku ze spółki komandytowej a danina solidarnościowa
 • opodatkowanie wynagrodzenia komplementariusza będącego osobą fizyczną - ustalenie źródła przychodu

Zaniechanie poboru podatku od umorzonej pomocy z PFR

Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • zaniechane inwestycje, likwidacja inwestycji albo środka trwałego, wypowiedzenie umowy najmu/dzierżawy - skutki podatkowe
 • pojęcie kosztów reprezentacji i przykładowe świadczenia uznawane i nieuznawane za reprezentację w świetle interpretacji i orzecznictwa
 • podatkowa kwalifikacja przychodów z najmu - uchwała 7. sędziów NSA
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla uczestników kursu

Podatki

Podatki 2021- zmiany oraz aktualne problemy w VAT/CIT/PIT

27 - 28 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ I. Podatek VAT

JPK_V7 - problemy oraz zmiany

 • zmiany w zasadach stosowania kodów - zmiany w rozporządzeniu MF obowiązujące od 1.07.2021 r.
 • typowe problemy oraz wątpliwości związane ze stosowaniem kodów GTU oraz kodów transakcyjnych (np. kod MPP a obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, stosowanie kodów na fakturach korygujących i zaliczkowych, zasady stosowania kodu TP, faktura do paragonu a kod FP etc.)
 • planowane wdrożenie nowej wersji JPK_V7 od 1.01.2022 r. - na czym będą polegać zmiany?

Pakiet SLIM VAT - od 1.01.2021 r.

 • podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
 • likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus - nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
 • nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus - zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
 • ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
 • wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
 • umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
 • zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

Pakiet SLIM VAT 2 - od 1.10.2021 r.

 • likwidacja zasady szyku rozstawnego przy odliczeniu VAT z tytułu transakcji objętych odwrotnym obciążeniem - wdrożenie wyroku TSUE do ustawy o VAT
 • doprecyzowanie momentu ujęcia korekty zmniejszającej w odniesieniu do importu usług, WNT oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
 • umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wartości podatku
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat i poszerzenie jej zastosowania (wdrożenie wyroku TSUE ws. ulgi na złe długi)
 • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd
 • umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie “na bieżąco” - rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji
 • dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym
 • uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny
 • umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty
 • umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składek KRUS

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyrok TSUE w sprawie możliwości korygowania rozliczeń VAT w trakcie trwającej kontroli podatkowej
 • objaśnienia MF w sprawie kart paliwowych

DZIEŃ II. Podatki dochodowe

Podatek u źródła - przegląd aktualnych zmian i interpretacji

 • odroczenie do 31.12.2021 r. przepisów wprowadzających obowiązkowy pobór podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł na rzecz danego kontrahenta zagranicznego
 • najciekawsze interpretacje i orzeczenia dotyczące poboru podatku u źródła (m.in. forma certyfikatu rezydencji, programy komputerowe, ubezpieczenia, pośrednictwo handlowe, usługi informatyczne, hosting danych i usługi chmurowe, dostęp do baz danych itp.)

Opodatkowanie spółek komandytowych CIT od 2021 r. - przegląd aktualnych objaśnień, stanowisk oraz interpretacji indywidualnych

 • spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady ogólne
 • zasady stosowania zwolnień przy wypłacie zysku oraz zaliczek na poczet zysku
 • opodatkowanie zysku wypracowanego przed uzyskaniem przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT
 • wypłata zysku ze spółki komandytowej a danina solidarnościowa
 • opodatkowanie wynagrodzenia komplementariusza będącego osobą fizyczną - ustalenie źródła przychodu

Zaniechanie poboru podatku od umorzonej pomocy z PFR

Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • zaniechane inwestycje, likwidacja inwestycji albo środka trwałego, wypowiedzenie umowy najmu/dzierżawy - skutki podatkowe
 • pojęcie kosztów reprezentacji i przykładowe świadczenia uznawane i nieuznawane za reprezentację w świetle interpretacji i orzecznictwa
 • podatkowa kwalifikacja przychodów z najmu - uchwała 7. sędziów NSA

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla uczestników kursu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: