Windykacja

Upadłość "konsumencka" według aktualnych zasad - różne wersje przebiegu postępowania, jego zakończenia i możliwości dla dłużników oraz jego wierzycieli

26 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30.08.2019 roku o zmianie przepisów prawa upadłościowego w zakresie oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców (Dz. U. z 23.09.2019 roku, poz. 1802).

Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie zmodyfikowany obraz przebiegu postępowania upadłościowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nowe obowiązki i zadania syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.

ADRESACI SZKOLENIA

Zajęcia prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane są do prawników i ekonomistów oraz osób zajmujących się windykacją występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, urzędów skarbowych, itp wierzycieli.

1. Istota i cel postępowania oddłużeniowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) oraz prywatnych przedsiębiorców.

2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenie upadłości - zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości. Dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu.

4. Schematy przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta - tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza). Podstawowe etapy postępowań , skutki prawne i formy zakończenia postępowania.

5. Nowa rola syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego, jego majątku i zobowiązań.

 • Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji (w tym pre-pack).
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału fundusz masy.
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego

6. Tryb i warunki “oddłużenia”

 • Plan spłaty wierzycieli - tryb ustalenia planu spłaty, nowe obowiązki dla syndyka;
 • Warunkowe umorzenie zobowiązań - ryzyko dla dłużnika;
 • Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
 • Przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
 • Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

7. Możliwości kontroli działań syndyka (skarga na czynności syndyka) oraz przebiegu całego postępowania upadłościowego z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Upadłość "konsumencka" według aktualnych zasad - różne wersje przebiegu postępowania, jego zakończenia i możliwości dla dłużników oraz jego wierzycieli

26 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30.08.2019 roku o zmianie przepisów prawa upadłościowego w zakresie oddłużenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prywatnych przedsiębiorców (Dz. U. z 23.09.2019 roku, poz. 1802).

Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie zmodyfikowany obraz przebiegu postępowania upadłościowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nowe obowiązki i zadania syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.

ADRESACI SZKOLENIA

Zajęcia prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego adresowane są do prawników i ekonomistów oraz osób zajmujących się windykacją występujących u osób fizycznych zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem banków, urzędów skarbowych, itp wierzycieli.


PROGRAM

1. Istota i cel postępowania oddłużeniowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) oraz prywatnych przedsiębiorców.

2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenie upadłości - zakres podmiotowy, legitymacja do złożenia wniosku i przesłanki ogłoszenia upadłości. Dobrowolne i przymusowe postępowanie o zawarcie układu.

4. Schematy przebiegu postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta - tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza). Podstawowe etapy postępowań , skutki prawne i formy zakończenia postępowania.

5. Nowa rola syndyka w kontekście skutków ogłoszenia upadłości wobec upadłego, jego majątku i zobowiązań.

 • Pojęcie masy upadłości, tryb jej ustalenia i likwidacji (w tym pre-pack).
 • Procedura ustalenia listy wierzytelności i planu podziału fundusz masy.
 • Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta i inne prawa upadłego

6. Tryb i warunki “oddłużenia”

 • Plan spłaty wierzycieli - tryb ustalenia planu spłaty, nowe obowiązki dla syndyka;
 • Warunkowe umorzenie zobowiązań - ryzyko dla dłużnika;
 • Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
 • Przewidywane możliwości modyfikacji planu spłaty i skutki braku jego wykonania
 • Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

7. Możliwości kontroli działań syndyka (skarga na czynności syndyka) oraz przebiegu całego postępowania upadłościowego z punktu widzenia zabezpieczenia interesów upadłego i wierzycieli.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: