Windykacja

Upadłość przedsiębiorcy według przepisów prawa upadłościowego - istota, skutki, przebieg i możliwości dla dłużnika i wierzycieli

29 września 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Poruszone zostaną zagadnienia związane z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1228) ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań odnoszących się do przebiegu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i samego postępowania upadłościowego prowadzonego wobec niewypłacalnych przedsiębiorców.

Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego.1. Istota i schemat przebiegu postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorców, z uwzględnieniem m.in. przepisów o przygotowanej likwidacji (pre-pack), układzie upadłościowym, kolejność zaspokojenia wierzycieli, itp.

2. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności - termin złożenia wniosku o upadłość.

3. Wniosek o ogłoszenie upadłości od strony właściwego wypełnienia wymogów formalnych i skutecznego uprawdopodobnienie wymaganych prawem przesłanek (niewypłacalności, zdolności upadłościowej i legitymacji procesowej).

Zbieg wniosków o upadłość i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

4. Podstawowe skutki ogłoszenia upadłości wobec osoby upadłego, jego majątku i zobowiązań. Pojęcie masy upadłości i składników wyłączonych z masy.

Podstawy prawne ubezskutecznienia czynności upadłego dokonanych przed ogłoszeniem upadłości oraz sankcje wobec upadłego niepodporządkowującego się skutkom ogłoszonej upadłości.

5. Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym. Formy kontroli przebiegu postępowania - indywidulana i poprzez radę wierzycieli.

Zasady dochodzenia wierzytelności (zgłoszenia wierzytelności, tryb ustalenia listy wierzytelności, kontrola listy oraz planów podziału).

6. Rola, obowiązki i wzajemne relacje pomiędzy organami postępowań upadłościowych. (sąd upadłościowy, sędziego komisarza, doradca restrukturyzacyjny jako syndyk, rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli, itp.)

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Upadłość przedsiębiorcy według przepisów prawa upadłościowego - istota, skutki, przebieg i możliwości dla dłużnika i wierzycieli

29 września 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Poruszone zostaną zagadnienia związane z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1228) ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań odnoszących się do przebiegu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i samego postępowania upadłościowego prowadzonego wobec niewypłacalnych przedsiębiorców.

Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego.
PROGRAM

1. Istota i schemat przebiegu postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorców, z uwzględnieniem m.in. przepisów o przygotowanej likwidacji (pre-pack), układzie upadłościowym, kolejność zaspokojenia wierzycieli, itp.

2. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności - termin złożenia wniosku o upadłość.

3. Wniosek o ogłoszenie upadłości od strony właściwego wypełnienia wymogów formalnych i skutecznego uprawdopodobnienie wymaganych prawem przesłanek (niewypłacalności, zdolności upadłościowej i legitymacji procesowej).

Zbieg wniosków o upadłość i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

4. Podstawowe skutki ogłoszenia upadłości wobec osoby upadłego, jego majątku i zobowiązań. Pojęcie masy upadłości i składników wyłączonych z masy.

Podstawy prawne ubezskutecznienia czynności upadłego dokonanych przed ogłoszeniem upadłości oraz sankcje wobec upadłego niepodporządkowującego się skutkom ogłoszonej upadłości.

5. Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym. Formy kontroli przebiegu postępowania - indywidulana i poprzez radę wierzycieli.

Zasady dochodzenia wierzytelności (zgłoszenia wierzytelności, tryb ustalenia listy wierzytelności, kontrola listy oraz planów podziału).

6. Rola, obowiązki i wzajemne relacje pomiędzy organami postępowań upadłościowych. (sąd upadłościowy, sędziego komisarza, doradca restrukturyzacyjny jako syndyk, rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli, itp.)


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: